Guovdageaidnu meahcceguovddáš / natursenter

Sámegillii

Biedjovággi – før, under og etter gruvedrifta

4 – Knusing og oppredning

Malmen blei først grovknust i en grovknuser som sto uten, seinere ført inn i driftsbygningen, der det var finknusing i møller, og videre flotasjon. Her er en del bilder av knusing og kontrollrom, men vi har så langt ikke funnet bilder fra flotasjonen. Etter flotasjon gikk konsentratet til fortykkeren, mens avgangen gikk ut i utvendig deponi. Vi har heller ikke funnet bilde fra fortykkeren mens denne var i drift.

Maskiner og mennesker utenfor foredlingsverket, 1988.
(Foto: Per Nils Saari / RiddoDuottarMuseat)
Finsk buss på besøk, trolig ledelse fra Outokumpu. I forgrunnen daværende ordfører i Guovdageaidnu, Ole Henrik Buljo.
(Foto: Per Nils Saari / RiddoDuottarMuseat)
Kontrollrommet på åpningsdagen 1986(?) Blant de avbilda er daværende fylkesordfører Helmer Mikkelsen (A), verksdirektør Reijo Anttonen, Paavo Kuokkanen, ????

(Foto: Per Nils Saari / RiddoDuottarMuseat)

Kulemøller i oppredningsverket.
(Foto: Per Nils Saari / RiddoDuottarMuseat)
Fra kontrollrommet i verket.
(Foto: Per Nils Saari / RiddoDuottarMuseat)
Reparasjon av møllemotor og girboks
(Foto: Per Nils Saari / RiddoDuottarMuseat)

Reparasjon av malmmølle.
(Foto: Johan Akseli Saari / RiddoDuottarMuseat)
Utskifting av deler til malmmølle. En av de avbilda mekanikerne er Sulo Perasarkka.
(Foto: Per Nils Saari / RiddoDuottarMuseat)
Johan Daniel I. Triumf vasker mølledeler.
(Foto: Per Nils Saari / RiddoDuottarMuseat)
Johan Daniel I. Triumf reparerer malmmølle.
(Foto: Per Nils Saari / RiddoDuottarMuseat)
Fortykkeren fotografert oktober 1994. Da sto ennå dette inngangspartiet, som nå er borte.
(Foto: Bidjovagge Gruber / Guovdageaidnu kommune)
På dette bildet ser man røret som gikk fra flotasjonen til fortykkeren.
(Foto: Bidjovagge Gruber / Guovdageaidnu kommune)
Slik så det ut inne i fortykkerbygget i 1994.
(Foto: Guovdageaiunu kommune)
Og i 2013
(Foto: Svein Lund)
Tilbake til startsida for Biedjovággi-bilder.