Guovdageaidnu meahcceguovddáš / natursenter

Sámegillii

Biedjovággi – før, under og etter gruvedrifta

5 – Nedlegging og nedriving

Drifta stansa i 1991, men først var det som driftshvile i venting på bedre tider. I 1993 bestemte Outokumpu total nedlegging, og det blei satt i gang arbeid med fylling av dagbrudd, landskapsforming og nedriving av mesteparten av bygningsmassen. Rivinga av hovedbygningen skjedde i 1995. I 1996 blei oppryddinga erklært avslutta.
Vi starter med noen bilder fra oktober 1994 som viser noe av anlegget like før nedrivinga starta.

Vegen inn mot gruveanlegget i oktober 1994. nedriving
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Fortykkerbygget 1994
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Dagbruddet ved driftsbygningen er ennå ikke gjenfyllt, og det står gjerde rundt så ikke folk og dyr skal falle i bruddet.
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Nedlagt gruve i motlys kan det faktisk bli fine bilder av.
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Det er nå satt opp stabbesteiner på kanten av fyllingene.
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Driftsbygninga under nedriving mai 1995
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Driftsbygninga under nedriving mai 1995
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Driftsbygninga under nedriving mai 1995
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Fra nedrivinga mai 1995
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Fra nedrivinga mai 1995
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Fra nedrivinga mai 1995
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Nedriving sett innafra.
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Fra nedrivinga mai 1995
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Fra nedrivinga mai 1995
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Fra nedrivinga mai 1995
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Fra nedrivinga mai 1995. Ennå står skiltet på veggen med Bidjovagge Gruber.
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Fra nedrivinga mai 1995
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Borekjerner i store mengder blei bare kassert
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Kassene som det var oppbevart borekjerner i blei også kassert.
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
En del ungdom fra Guovdageaidnu fikk sommeren 1995 sommerjobb med oppryddinga etter gruva.
(Foto: Guovdageaidnu kommune)

Planert område 1995, men hva var her?
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Flyfoto av det sentrale gruveområdet etter at den groveste oppryddinga av avslutta i 1995. Vi ser at en av klaringsdammene er fyllt opp med gråberg.
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Flyfoto av mesteparten av gruveområdet juli 1995.
(Foto: Guovdageaidnu kommune)

Dette bildet er blant bildene fra oppryddinga etter gruva. Ser ut å være fra bredden av Ráisjávri. Herifra gikk det vannledning opp til gruva.
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Her har det stått noe som er revet ned. Pumpestasjon?
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
I fortykkerbygget blei det slått et stort hull i veggen, var det for å få ut maskiner?
(Foto: Guovdageaidnu kommune)

Tilbake til startsida for Biedjovággi-bilder.