Guovdageaidnu meahcceguovddáš / natursenter

Sámegillii

Biedjovággi – før, under og etter gruvedrifta

8– Etterpå – forurensing

Under til sammen ti års drift gikk det mye forurensa gruveavgang og kjemikalier ut i terrenget, ingen vet nøyaktig hva og hvor mye. I tillegg har gråberg og avgang fra produksjonsprosessen ligget åpent for vind og vær og dette har ført til kjemiske reaksjoner. Det er gjort lite undersøkelser etter nedlegginga, utenom at NRK i 2012 fikk analysert noen vannprøver som viste høgt innhold av tungmetaller. Her er noen bilder som viser den synlige del av forurensinga. De er tatt i perioden 2006-16.

Vannrør i nordenden av gruveområdet. Hva inneholder vannet som renner ut her og videre ned vassdraget?
(Foto: Svein Lund)
Denne bekken renner fra gruveområdet og nordover, før den svinger østover og vannet ender i Stuorajávri og nedover Alta-Guovdageaidnu-vassdraget. Hva tar den med seg av stoffer fra gruva?
(Foto: Svein Lund)
Det er ikke mye liv i dammene etter dagbrudda.
(Foto: Svein Lund)
NRK gjorde vinteren 2012 opptak på Biedjovággi med intervju med reineiere og tidligere gruvearbeider Nils A. Skum. Her filmer Liv A.S.Pedersen mens Nils Skum tar vannprøve.
Fargene i myrer og elver i gruveområdet viser at her enten er rester av kjemikalier, eller at metallsulfider har reagert med vann og luft.
(Foto: Svein Lund)
Bekk i gruveområdet, 2006
(Foto: Svein Lund)
Bekk i gruveområdet, 2006
(Foto: Svein Lund)
Bekk i gruveområdet, 2006
(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)
Bekk i gruveområdet, 2006
(Foto: Svein Lund)
Bekk i gruveområdet, 2006
(Foto: Svein Lund)
Bekk i gruveområdet, 2006
(Foto: Svein Lund)
Slike farger kan man finne mange steder i gruveområdet.
(Foto: Svein Lund)
Myr i gruveområdet, 2013
(Foto: Svein Lund)
Myr i gruveområdet, 2013
(Foto: Svein Lund)
Myr i gruveområdet, 2013
(Foto: Svein Lund)

Tilbake til startsida for Biedjovággi-bilder.