NB! Denne sida er så vidt påbegynt. Vi regner med å få på plass mer innhold i løpet av november 2018.

Nordlys over Guovdageaidnu
(Foto: Aldona Jaskulska)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Nordlys


(Foto: )

HER KAN DU LESE OM:
Hva er nordlys?
Samisk mytologi og tradisjoner om nordlys
Nordlysforskinga i Norge og Verden
Nordlysforsking i Finnmark
Nordlysforskeren Sophus Tromholdt i Guovdageaidnu

Hva er nordlys?

[vitenskapelig forklaring, basert på materiale av Katarina Axelsson.]


(Foto: )

Samisk mytologi og tradisjoner om nordlys

[basert på materiale av Katarina Axelsson og andre kilder.]

Nordlysforskinga i Norge og Verden

Anders Celcius (1701-1744) Oppdaget forbindelsen mellom nordlys og forstyrrelser i jordas magnetfelt

Anders Jonas Ångström (1814-1874) Nordlysspektra

Kristian Birkeland (1867-1917) Nordlys dannes av ladde partikler fra sola

Carl Størmer (1874-1957) Høydemålinger av nordlyset

Hannes Alfvén (1908-1995) Plasma I magnetfelt, Alfvén bølger – Nobelpris I fysikk 1970

Nordlysforsking i Finnmark

Fra nordlysutstillinga på Alta museum
(Foto: Svein Lund)

Finnmark har spilt en stor rolle innafor nordlysforskinga i Norge og verden.
Den første internasjonale ekspedisjonen kom til Alta i 1838, og overvintra i Bossegohppi. Da de reiste blei observasjonene fortsatt av ledelsen ved kopperverket i Kåfjord. I det internasjonale polaråret 1882-83 var Alta igjen hovedkvarter for nordlysforskinga, samtidig som nordlysforskeren Sophus Tromholt overvintra i Guovdageaidnu (se lenger ned på sida). I 1892 klarte man endelig å ta brukbare bilder av nordlyset, og det skjedde nettopp i Alta. Etter initiativ fra professor Kristian Birkeland bevilga Stortinget i 1897 til bygging av et nordlysobservatorium på Háldi (Haldde-toppen) i Alta og til fast drift fra 1910. Drifta varte til 1928, da forskinga blei flytta til Tromsø. Bygningene på Háldi blei ødelagt under krigen, men restaurert på 1980-tallet.

[Hva slags instrumenter hadde man på Háldi, og hva fant man ut?]

Alta museum har ei stor utstilling om nordlyset og observatoriet på Háldi.

Nordlys og nordlysforsking i Guovdageaidnu

Guovdageaidnu er en fin plass å studere nordlyset. Med åpent landskap og ofte klart vær. Derfor kom da også den danske astrofysikeren og fotografen Sophus Tromholt til Guovdageaidnu for å studere nordlyset i det internasjonale polaråret 1882-83. Fototeknikken var da ikke nok utvikla til at han kunne få gode bilder av nordlyset, men han tok ei mengde bilder av folk, bygninger og natur i Guovdageaidnu. Fra oppholdet i Finnmark skreiv han boka Under nordlysets stråler, som kom ut i 1885 og på nytt i faksimile i 2007. Tromholts fotosamling fra Finnmark er på 231 negativer og 189 originalkopier. Dette er oppbevart på Universitetet i Bergen. Et utvalg av Tromholts portrettfoto er kolorert i ettertid og har vært utstilt i Guovdageaidnu 2017-18. Det arbeides nå for å få ei større Tromholt-utstilling i Guovdageaidnu

[Nærmere om Tromholts nordlysforsking, hvilke instrumenter han brukte og hva han fant ut.]

Seinere har ikke Guovdageaidnu hatt noen så framtredende plass i nordlysforskinga som Alta og Kiruna, men fra 2018 er man igjen på banen. Samisk videregående skole og reindriftsskole har montert et kamera som automatisk tar bilder av himmelen til forskjellige tide på døgnet og slik også får ei rekke bilder av nordlys. Dette blir automatisk lagt ut på skolens nettside

Kilder

Tromholt, Sophus: Under nordlysets stråler. 1885/2007