Myrhatt kan brukes mot smerter, revmatisme, magesjukdommer, forkjølelse og hemoroider
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Medisinplanter i Finnmark

Øyentrøst er ei medisinplante som kan brukes mot bl.a. øyekatarr
(Foto: Svein Lund)

Det finnes ei mengde planter som har medisinsk virkning. De må da behandles på rett måte for å trekke ut de virksomme stoffene. For noen kan det være nok å trekke som te, for andre må de kokes eller legges i sprit. Medisinsk bruk av forskjellige planter er beskrevet på sida for Planter i Finnmark. Her vil vi bare nevne noen vanlige plager og sjukdommer og noen planter som kan være aktuelle for å lege eller lindre disse plagene.Alle plantene som er nevnt her vokser i Finnmark, men det er ikke alle som finnes i Guovdageaidnu.
NB! På denne lista står bare artsnavnet, Før man evt. tar disse i bruk som medisin, undersøk med andre kilder hvilke derer av plantene som skal brukes, hvordan plantene skal behandles og hvor store doser man skal ta.

Insektsstikk (omslag): Groblad, torvmose, firkantperikum, skvallerkål, blåkoll, tettegras, groblad, gullris, tunbalderbrå
Sår (omslag): torvmose, sisselrot, furu, tungras, skogstjerneblom, grasstjerneblom, gul nøkkerose, bitter bergknapp, mjødurt, tepperot, marikåpe, legesteinkløver, alsikekløver, fuglevikke, gjerdevikke, skogstorkenebb, småstorkenebb, firkantperikum, vintergrønn, skogstjerne, bukkeblad, torskemunn, tettegras, groblad, ryllik, tunbalderbrå, hvitbladtistel, flekkmarihand
Plaster: Never
Hudsjukdommer (omslag): Kråkefot, matsyre, småsyre, vassarve, rød jonsokblom, rødkløver, firkantperikum, stemorsblomst, hesterumpe, skvallerkål, vintergrønn, krøkebær, klengemaure, korsknapp, kvassdå, brunrot, torskemunn, legeveronika, tettegras, gullris, tunbalderbrå
Kviser og vorter: Bitter bergknapp, reinrose, fuglevikke, gjerdevikke, stemorsblomst, tettegras
Psoriasis: (smøring): Kreftkjuke, sisselrot, vindelslirekne,fuglevikke, gjerdevikke, skogstorkenebb, småstorkenebb,
Eksem: gran, skogstjerneblom, grasstjerneblom, gjetertaske, tettegras, gullris
Revmatisme/gikt: or, vassarve, brennesle, reinrose, myrhatt, hegg, hvitkløver, fuglevikke, gjerdevikke, skogstorkenebb, småstorkenebb, finnmarkspors, melbær, røsslyng, tyttebær, blåbær, bukkeblad , kvassdå, timian, legeveronika, gullris, ryllik, reinfann
Blødninger: hesterumpe, ryllik
Smerter: Bark av vier og selje, myrhatt, islandslav, soldogg, mjødurt, legesteinkløver, alsikekløver, kråkefot, engkall, vendelrot, ryllik, reinfann
Forkjølelse og halsplager: islandslav, furu, engnellik, rød jonsokblom, mjødurt, myrhatt, rogn, legesteinkløver, minneblom, hvitkløver, rødkløver, skogstorkenebb, småstorkenebb, engfiol, skogfiol, stemorsblomst, kvann, kystbjønnkjeks, timian, brunrot, legeveronika, groblad, rødknapp, gullris, ryllik, tunbalderbrå, hestehov, maiblom, flekkmarihand
Forstoppelse: kråkefot, sisselrot, vindelslirekne, rød jonsokblom, fjellfiol, torskemunn, engkall, myrull
Diare: selje, fjellsyre, matsyre, småsyre, tungras, mjødurt, kystbjønnkjeks, tyttebær, blåbær, korsknapp, blåkoll, legeveronika, groblad, kattefot, flekkmarihand
Magesjukdommer: or, reinrose,myrhatt, tepperot, hvitkløver, firkantperikum, tyttebær, krøkebær, korsknapp, timian, rødknapp, kattefot, ryllik, tunbalderbrå, burot, flekkmarihand
Magesår: blæretang, grisetang, sagtang, vassarve, marikåpe, firkantperikum, hesterumpe, blåbær
Blodrensing: brennesle, or, fjellsyre, matsyre, småsyre, vindelslirekne, rogn, trollurt, melbær, blåbær,
Tannverk og verk i tannkjøtt: tungras, enghumleblom, marikåpe, karve, groblad, gullris, flekkmarihand
Bakteriedrepende: hvitveis, rød jonsokblom, vintergrønn
Blodfortynnende: legesteinkløver, fuglevikke, gjerdevikke
Blodrensende: tveskjeggveronika
Blodsukker: småstorkenebb,kreftkjuke, myrull
Blodtrykk: krøkebær, blåkoll, nyserot
Kolestrol: østerssopp, småstorkenebb, myrull
Kreft og andre svulster: kreftkjuke, rødrandkjuke, knuskkjuke, østerssopp, or, mjødurt, enghumleblom, hegg, blåbær
Nyre- og urinveisproblem: kreftkjuke, kråkefot, åkersnelle, skavgras, bjørk, vindelslirekne, hønsegras, tungras, fjørekoll, gul nøkkerose, bitter bergknapp, solbærblad, rogn, fuglevikke, gjerdevikke, firkantperikum, vintergrønn, røsslyng, tyttebær, tranebær, krøkebær, timian, torskemunn, legeveronika, groblad, gullris, reinfann
Urindrivende: tveskjeggveronika, engkall, ryllik, maiblom
Hemoroider: skavgras, tungras, myrhatt, fuglevikke, gjerdevikke, firkantperikum, skvallerkål, torskemunn, myrull
Stoffskifte: blæretang, grisetang, sagtang, fjørekoll, gullris
Styrke motstandskraft mot sjukdommer: grønnever, saltlav, snølav,
Styrke beinbygging: åkersnelle, brennesle, klengemaure
Øyesjukdommer: Skavgras, fugletelg, øyentrøst, jåblom, mjødurt, skogstorkenebb, småstorkenebb, olavsstake, vintergrønn, krøkebær, blåkoll, torskemunn, flekkmarihand, myrull
Parasitter: ormetelg, reinfann, nyserot
Leversjukdommer: sisselrot, vindelslirekne, skogstjerneblom, grasstjerneblom, soleihov, ballblom, gåsemure, tepperot, firkantperikum, trollurt, krøkebær, rødtvetann, torskemunn, groblad, gullris, kattefot
Gallesjukdommer: soleihov, ballblom, rød jonsokblom, åkergull, gåsemure,tepperot, firkantperikum, trollurt, rødtvetann, torskemunn, kattefot
Immunforsvar: rosenrot, groblad, gullris, myrull
Prostata: geitrams, vintergrønn, røsslyng, krøkebær, gullris,
Kramper: engkall, vendelrot
Beroligende: hvitveis, rødkløver, kvann, strandkjeks, vintergrønn, skjoldbærer, rødtvetann, legeveronika, vendelrot

Kilder
Hjelmstad, Rolv: Norske Medisinplanter. Urtekilden 2012
Murud, Marit M. Eira: Jahki Sámis / Året i Sápmi. ČálliidLágádus 2012/2015.
Sárá, Máret: Luođu láhjit. Borramuš- ja dálkkasšattut. Davvi Girji 2012
Solbakk, Aage: Naturen leger - guvhlláruššan. En innføring i samisk folkemedisinsk tradisjon. ČálliidLágádus 2010.
Šattut: Muhtun árbevirolaš borramuš- ja dálkkasšattut Porsáŋggus. Porsáŋggu Sámi giella- ja kulturguovddáš 2008