NB! Dette nettstedet er under arbeid i forbindelse med forprosjekt for natursenter. Vi tar gjerne mot tips om feil og om informasjon som bør legges inn her.

Myrhatt kan brukes mot smerter, revmatisme, magesjukdommer, forkjølelse og hemoroider
(Foto: Svein Lund)

Guovdageaidnu natursenter

Medisinplanter i Finnmark

Øyentrøst er ei medisinplante som kan brukes mot bl.a. øyekatarr
(Foto: Svein Lund)

Det finnes ei mengde planter som har medisinsk virkning. De må da behandles på rett måte for å trekke ut de virksomme stoffene. For noen kan det være nok å trekke som te, for andre må de kokes eller legges i sprit. Medisinsk bruk av forskjellige planter er beskrevet på sida for Planter i Finnmark. Her vil vi bare nevne noen vanlige plager og sjukdommer og noen planter som kan være aktuelle for å lege eller lindre disse plagene.Alle plantene som er nevnt her vokser i Finnmark, men det er ikke alle som finnes i Guovdageaidnu.
NB! På denne lista står bare artsnavnet, Før man evt. tar disse i bruk som medisin, undersøk med andre kilder hvilke derer av plantene som skal brukes, hvordan plantene skal behandles og hvor store doser man skal ta.

Insektsstikk (omslag): Groblad, torvmose, firkantperikum, skvallerkål, blåkoll, tettegras, groblad, gullris, tunbalderbrå
Sår (omslag): torvmose, sisselrot, furu, tungras, skogstjerneblom, grasstjerneblom, gul nøkkerose, bitter bergknapp, mjødurt, tepperot, marikåpe, legesteinkløver, alsikekløver, fuglevikke, gjerdevikke, skogstorkenebb, småstorkenebb, firkantperikum, vintergrønn, skogstjerne, bukkeblad, torskemunn, tettegras, groblad, ryllik, tunbalderbrå, hvitbladtistel, flekkmarihand
Plaster: Never
Hudsjukdommer (omslag): Kråkefot, matsyre, småsyre, vassarve, rød jonsokblom, rødkløver, firkantperikum, stemorsblomst, hesterumpe, skvallerkål, vintergrønn, krøkebær, klengemaure, korsknapp, kvassdå, brunrot, torskemunn, legeveronika, tettegras, gullris, tunbalderbrå
Kviser og vorter: Bitter bergknapp, reinrose, fuglevikke, gjerdevikke, stemorsblomst, tettegras
Psoriasis: (smøring): Kreftkjuke, sisselrot, vindelslirekne,fuglevikke, gjerdevikke, skogstorkenebb, småstorkenebb,
Eksem: gran, skogstjerneblom, grasstjerneblom, gjetertaske, tettegras, gullris
Revmatisme/gikt: or, vassarve, brennesle, reinrose, myrhatt, hegg, hvitkløver, fuglevikke, gjerdevikke, skogstorkenebb, småstorkenebb, finnmarkspors, melbær, røsslyng, tyttebær, blåbær, bukkeblad , kvassdå, timian, legeveronika, gullris, ryllik, reinfann
Blødninger: hesterumpe, ryllik
Smerter: Bark av vier og selje, myrhatt, islandslav, soldogg, mjødurt, legesteinkløver, alsikekløver, kråkefot, engkall, vendelrot, ryllik, reinfann
Forkjølelse og halsplager: islandslav, furu, engnellik, rød jonsokblom, mjødurt, myrhatt, rogn, legesteinkløver, minneblom, hvitkløver, rødkløver, skogstorkenebb, småstorkenebb, engfiol, skogfiol, stemorsblomst, kvann, kystbjønnkjeks, timian, brunrot, legeveronika, groblad, rødknapp, gullris, ryllik, tunbalderbrå, hestehov, maiblom, flekkmarihand
Forstoppelse: kråkefot, sisselrot, vindelslirekne, rød jonsokblom, fjellfiol, torskemunn, engkall, myrull
Diare: selje, fjellsyre, matsyre, småsyre, tungras, mjødurt, kystbjønnkjeks, tyttebær, blåbær, korsknapp, blåkoll, legeveronika, groblad, kattefot, flekkmarihand
Magesjukdommer: or, reinrose,myrhatt, tepperot, hvitkløver, firkantperikum, tyttebær, krøkebær, korsknapp, timian, rødknapp, kattefot, ryllik, tunbalderbrå, burot, flekkmarihand
Magesår: blæretang, grisetang, sagtang, vassarve, marikåpe, firkantperikum, hesterumpe, blåbær
Blodrensing: brennesle, or, fjellsyre, matsyre, småsyre, vindelslirekne, rogn, trollurt, melbær, blåbær,
Tannverk og verk i tannkjøtt: tungras, enghumleblom, marikåpe, karve, groblad, gullris, flekkmarihand
Bakteriedrepende: hvitveis, rød jonsokblom, vintergrønn
Blodfortynnende: legesteinkløver, fuglevikke, gjerdevikke
Blodrensende: tveskjeggveronika
Blodsukker: småstorkenebb,kreftkjuke, myrull
Blodtrykk: krøkebær, blåkoll, nyserot
Kolestrol: østerssopp, småstorkenebb, myrull
Kreft og andre svulster: kreftkjuke, rødrandkjuke, knuskkjuke, østerssopp, or, mjødurt, enghumleblom, hegg, blåbær
Nyre- og urinveisproblem: kreftkjuke, kråkefot, åkersnelle, skavgras, bjørk, vindelslirekne, hønsegras, tungras, fjørekoll, gul nøkkerose, bitter bergknapp, solbærblad, rogn, fuglevikke, gjerdevikke, firkantperikum, vintergrønn, røsslyng, tyttebær, tranebær, krøkebær, timian, torskemunn, legeveronika, groblad, gullris, reinfann
Urindrivende: tveskjeggveronika, engkall, ryllik, maiblom
Hemoroider: skavgras, tungras, myrhatt, fuglevikke, gjerdevikke, firkantperikum, skvallerkål, torskemunn, myrull
Stoffskifte: blæretang, grisetang, sagtang, fjørekoll, gullris
Styrke motstandskraft mot sjukdommer: grønnever, saltlav, snølav,
Styrke beinbygging: åkersnelle, brennesle, klengemaure
Øyesjukdommer: Skavgras, fugletelg, øyentrøst, jåblom, mjødurt, skogstorkenebb, småstorkenebb, olavsstake, vintergrønn, krøkebær, blåkoll, torskemunn, flekkmarihand, myrull
Parasitter: ormetelg, reinfann, nyserot
Leversjukdommer: sisselrot, vindelslirekne, skogstjerneblom, grasstjerneblom, soleihov, ballblom, gåsemure, tepperot, firkantperikum, trollurt, krøkebær, rødtvetann, torskemunn, groblad, gullris, kattefot
Gallesjukdommer: soleihov, ballblom, rød jonsokblom, åkergull, gåsemure,tepperot, firkantperikum, trollurt, rødtvetann, torskemunn, kattefot
Immunforsvar: rosenrot, groblad, gullris, myrull
Prostata: geitrams, vintergrønn, røsslyng, krøkebær, gullris,
Kramper: engkall, vendelrot
Beroligende: hvitveis, rødkløver, kvann, strandkjeks, vintergrønn, skjoldbærer, rødtvetann, legeveronika, vendelrot

Kilder
Hjelmstad, Rolv: Norske Medisinplanter. Urtekilden 2012
Murud, Marit M. Eira: Jahki Sámis / Året i Sápmi. ČálliidLágádus 2012/2015.
Sárá, Máret: Luođu láhjit. Borramuš- ja dálkkasšattut. Davvi Girji 2012
Solbakk, Aage: Naturen leger - guvhlláruššan. En innføring i samisk folkemedisinsk tradisjon. ČálliidLágádus 2010.
Šattut: Muhtun árbevirolaš borramuš- ja dálkkasšattut Porsáŋggus. Porsáŋggu Sámi giella- ja kulturguovddáš 2008

Planter i Finnmark sortert etter familie

Plante - 1 - Sopp
Plante - 2 - Alger, moser, lav
Plante - 3 - Kråkefot, snelle, bregne
Plante - 4 - Furu, sypress
Plante - 5 - Vier, bjørk, nesle
Plante - 6 - Syre, fjørekoll, melde, nellik, nøkkerose, hornblad, soleie
Plante - 7 - Valmue, korsblomst, soldogg, bergknapp, sildre, rips
Plante - 8 - Rose
Plante - 9 - Ert, gaukesyre, storkenebb
Plante - 10 - Perikum, fiol, mjølke, hesterumpe, kornell, skjermplante
Plante - 11 - Vintergrønn, lyng, krekling, fjellpryd, nøkleblom, søterot, bukkeblad, maure, fjellflokk, rublad
Plante - 12 - Leppeblomst, maskeblom
Plante - 13 - Blærerot, kjempe, kaprifol, vendelrot, kardeborre, klokke
Plante - 14 - Korgplante
Plante - 15 - Saulauk, tjønnaks, piggknopp, firblad, lilje, giftlilje, lauk, konvall, marihand
Plante - 16 - Siv, starr, gras
Plante - 17 - Mat og drikke fra naturen
Plante - 18 - Plantemedisin fra naturen