Myrhatt kan brukes mot smerter, revmatisme, magesjukdommer, forkjølelse og hemoroider
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Medisinplanter i Finnmark

Øyentrøst er ei medisinplante som kan brukes mot bl.a. øyekatarr
(Foto: Svein Lund)

Det finnes ei mengde planter som har medisinsk virkning. De må da behandles på rett måte for å trekke ut de virksomme stoffene. For noen kan det være nok å trekke som te, for andre må de kokes eller legges i olje eller sprit.
Medisinsk bruk av forskjellige planter er beskrevet under oversikten Planter i Finnmark. Her vil vi nevne noen vanlige plager og sjukdommer og noen planter som kan være aktuelle for å lege eller lindre disse plagene.
Alle plantene som er nevnt her vokser i Finnmark, men det er ikke alle som finnes i Guovdageaidnu.
Før man eventuelt tar disse i bruk som medisin, undersøk med andre kilder hvilke deler av plantene som skal brukes, hvordan plantene skal behandles og hvor store doser man skal ta.

HUDSJUKDOMMER OG UTVENDIGE PLAGER
Hudsjukdommer (omslag): Kråkefot, matsyre, småsyre, vassarve, rød jonsokblom, rødkløver, firkantperikum, stemorsblomst, hesterumpe, skvallerkål, vintergrønn, krøkebær, klengemaure, korsknapp, kvassdå, brunrot, torskemunn, legeveronika, tettegras, gullris, tunbalderbrå
Kviser og vorter: Bitter bergknapp, reinrose, fuglevikke, gjerdevikke, stemorsblomst, tettegras
Psoriasis: (smøring): Kreftkjuke, sisselrot, vindelslirekne, fuglevikke, gjerdevikke, skogstorkenebb, småstorkenebb
Eksem: gran, skogstjerneblom, grasstjerneblom, gjetertaske, tettegras, gullris
Blødninger: hesterumpe, ryllik, never (plaster)
Sår (omslag): torvmose, sisselrot, furu, tungras, skogstjerneblom, grasstjerneblom, gul nøkkerose, bitter bergknapp, mjødurt, tepperot, marikåpe, legesteinkløver, alsikekløver, fuglevikke, gjerdevikke, skogstorkenebb, småstorkenebb, firkantperikum, vintergrønn, skogstjerne, bukkeblad, torskemunn, tettegras, groblad, ryllik, tunbalderbrå, hvitbladtistel, flekkmarihand
Insektsstikk (omslag): Groblad, torvmose, firkantperikum, skvallerkål, blåkoll, tettegras, groblad, gullris, tunbalderbrå
Øyesjukdommer: Øyentrøst, skavgras, fugletelg, jåblom, mjødurt, skogstorkenebb, småstorkenebb, olavsstake, vintergrønn, krøkebær, blåkoll, torskemunn, flekkmarihand, myrull

LUFTVEIER
Forkjølelse og halsplager: islandslav, furu, engnellik, rød jonsokblom, mjødurt, myrhatt, rogn, legesteinkløver, minneblom, hvitkløver, rødkløver, skogstorkenebb, småstorkenebb, engfiol, skogfiol, stemorsblomst, kvann, kystbjønnkjeks, timian, brunrot, legeveronika, groblad, rødknapp, gullris, ryllik, tunbalderbrå, hestehov, maiblom, flekkmarihand
Tannverk og verk i tannkjøtt: tungras, enghumleblom, marikåpe, karve, groblad, gullris, flekkmarihand

FORDØYELSE
Forstoppelse: kråkefot, sisselrot, vindelslirekne, rød jonsokblom, fjellfiol, torskemunn, engkall, myrull
Diare: selje, fjellsyre, matsyre, småsyre, tungras, mjødurt, kystbjønnkjeks, tyttebær, blåbær, korsknapp, blåkoll, legeveronika, groblad, kattefot, flekkmarihand
Magesjukdommer: or, reinrose,myrhatt, tepperot, hvitkløver, firkantperikum, tyttebær, krøkebær, korsknapp, timian, rødknapp, kattefot, ryllik, tunbalderbrå, burot, flekkmarihand
Magesår: blæretang, grisetang, sagtang, vassarve, marikåpe, firkantperikum, hesterumpe, blåbær
Nyre- og urinveisproblem: kreftkjuke, kråkefot, åkersnelle, skavgras, bjørk, vindelslirekne, hønsegras, tungras, fjørekoll, gul nøkkerose, bitter bergknapp, solbærblad, rogn, fuglevikke, gjerdevikke, firkantperikum, vintergrønn, røsslyng, tyttebær, tranebær, krøkebær, timian, torskemunn, legeveronika, groblad, gullris, reinfann
Urindrivende: tveskjeggveronika, engkall, ryllik, maiblom
Hemoroider: skavgras, tungras, myrhatt, fuglevikke, gjerdevikke, firkantperikum, skvallerkål, torskemunn, myrull
Leversjukdommer: sisselrot, vindelslirekne, skogstjerneblom, grasstjerneblom, soleihov, ballblom, gåsemure, tepperot, firkantperikum, trollurt, krøkebær, rødtvetann, torskemunn, groblad, gullris, kattefot
Gallesjukdommer: soleihov, ballblom, rød jonsokblom, åkergull, gåsemure, tepperot, firkantperikum, trollurt, rødtvetann, torskemunn, kattefot
Stoffskifte: blæretang, grisetang, sagtang, fjørekoll, gullris

BLODOMLØP
Blodrensing: brennesle, or, fjellsyre, matsyre, småsyre, vindelslirekne, rogn, trollurt, melbær, blåbær, tveskjeggveronika
Blodfortynnende: legesteinkløver, fuglevikke, gjerdevikke
Blodsukker: småstorkenebb,kreftkjuke, myrull
Blodtrykk: krøkebær, blåkoll, nyserot

ANDRE SJUKDOMMER
Revmatisme/gikt: or, vassarve, brennesle, reinrose, myrhatt, hegg, hvitkløver, fuglevikke, gjerdevikke, skogstorkenebb, småstorkenebb, finnmarkspors, melbær, røsslyng, tyttebær, blåbær, bukkeblad , kvassdå, timian, legeveronika, gullris, ryllik, reinfann
Smerter: Bark av vier og selje, myrhatt, islandslav, soldogg, mjødurt, legesteinkløver, alsikekløver, kråkefot, engkall, vendelrot, ryllik, reinfann
Bakteriedrepende: hvitveis, rød jonsokblom, vintergrønn
Kolestrol: østerssopp, småstorkenebb, myrull
Kreft og andre svulster: kreftkjuke, rødrandkjuke, knuskkjuke, østerssopp, or, mjødurt, enghumleblom, hegg, blåbær
Styrke motstandskraft mot sjukdommer: grønnever, saltlav, snølav,
Styrke beinbygging: åkersnelle, brennesle, klengemaure
Parasitter: ormetelg, reinfann, nyserot
Immunforsvar: rosenrot, groblad, gullris, myrull
Prostata: geitrams, vintergrønn, røsslyng, krøkebær, gullris,
Kramper: engkall, vendelrot
Beroligende: hvitveis, rødkløver, kvann, strandkjeks, vintergrønn, skjoldbærer, rødtvetann, legeveronika, vendelrot

Kilder
Hjelmstad, Rolv: Norske Medisinplanter. Urtekilden 2012
Murud, Marit M. Eira: Jahki Sámis / Året i Sápmi. ČálliidLágádus 2012/2015.
Sárá, Máret: Luođu láhjit. Borramuš- ja dálkkasšattut. Davvi Girji 2012
Solbakk, Aage: Naturen leger - guvhlláruššan. En innføring i samisk folkemedisinsk tradisjon. ČálliidLágádus 2010.
Šattut: Muhtun árbevirolaš borramuš- ja dálkkasšattut Porsáŋggus. Porsáŋggu Sámi giella- ja kulturguovddáš 2008