Barnehagebarn kjører med rein på åpen dag ved Samisk videregående skole og reindriftsskole, mars 2016
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Tilbud til skoler og barnehager

Fra grunnsteinsnedlegginga for Samisk høgskoles nybygg, Diehtosiida, 2007
(Foto: Svein Lund)

Natursenteret gir tilbud innafor emner knytta til naturen i kommunen og i Finnmark, til utdanningsinstitusjoner fra barnehage til høgskole/universitet, både lokale og tilreisende.

Vi har så vidt kommet i gang med dette, men har så langt hatt:
– Kortkurs (2t) om planter til mat og medisin for 9.kl. i ungdomsskolen
– Kurs (4t) om planter for restaurant- og matfag ved Samisk videregående skole og reindriftsskole
– Omvisning og orientering om geologi for 8. og 10. kl.
– Flyttbare utstillinger plassert på ungdomsskole, videregående skole og høgskole i Guovdageaidnu.

Vi vil etter hvert gi tilbud innafor emner som reindrift, naturbruk, planter, dyr, geologi og økologi.
Vi skal kunne gi tilbud både på norsk og samisk (og kanskje etter hvert andre språk).

Hvordan kan skoler bruke natursenteret?

– Bruke nettsidene våre i undervisninga og som kilde for elevprosjekter.
– Bestille våre vandreutstillinger og ha dem stående på skolen i kortere eller lengre tid.
– Natursenteret tilbyr kurs for forskjellige emner og nivå, eller lager på bestilling fra skoler. Vi kan holde kurs både for elever og for lærere.
– Skoleklasser kommer til senteret og personalet på natursenteret gir omvisning tilpassa alder og nivå på besøkende.
– Lærere kommer til senteret sammen med elevene og står sjøl for undervisninga med bruk av utstillingene og samlingene,
– Lærere gir oppgaver som elever kan løse med hjelp av utstillinger og informasjon i natursenteret.

Hvordan kan skoler bidra til natursenteret?

– Skoler kan bidra med bilder, fra eget arkiv eller ved at elever tar bilde av planter, dyr, landskap og naturinngrep.
– Lærere ved skolene kan bidra med informasjon og tips til natursenteret, innafor sine fagområder og når det gjelder pedagogisk tilrettelegging for forskjellige aldersgrupper. De kan bidra til nettsida og til utstillinger, og komme med forslag til tema som natursenteret bør ta opp.
– Dersom skoler har til overs av bøker, utstyr og gjenstander som kan brukes til naturfaglige samlinger, kan de gjerne gi det til natursenteret.