NB! Dette nettstedet er under arbeid i forbindelse med forprosjekt for natursenter. Vi tar gjerne mot tips om feil og om informasjon som bør legges inn her.


Barnehagebarn kjører med rein på åpen dag ved Samisk videregående skole og reindriftsskole, mars 2016
(Foto: Svein Lund)

Guovdageaidnu natursenter

Tilbud til skoler og barnehager

Fra grunnsteinsnedlegginga for Samisk høgskoles nybygg, Diehtosiida
(Foto: Svein Lund)

Natursenteret ønsker å kunne gi tilbud innafor emner knytta til naturen i kommunen og i Finnmark, til utdanningsinstitusjoner fra barnehage til høgskole, både lokale og tilreisende.
Vi håper etter hvert å kunne gi tilbud innafor emnene: Reindrift, naturbruk, planter, dyr, geologi og økologi.
Vi skal kunne gi tilbud både på norsk og samisk (og kanskje etter hvert andre språk).

Hvordan kan skoler bruke natursenteret?

– Personalet på natursenteret gir omvisning i utstillingene tilpassa alder og nivå på besøkende.
– Natursenteret tilbyr kurs for forskjellige emner og nivå, eller lager på bestilling fra skoler.
– Lærere kommer til senteret sammen med elevene og står sjøl for undervisninga med bruk av utstillingene og samlingene,
– Lærere gir oppgaver som elever kan løse med hjelp av utstillinger og informasjon i natursenteret.

Hvordan kan natursenteret dra nytte av skolene?

– Skoler kan bidra til senteret med bilder og gjenstander, eks. elever tar bilde av planter og dyr.
– Lærere ved skolene kan bidra med informasjon og tips til natursenteret, innafor sine fagområder og når det gjelder pedagogisk tilrettelegging for forskjellige aldersgrupper.
– Dersom skoler har til overs av utstyr og gjenstander som kan brukes til naturfaglige samlinger, kan de gjerne gi det til natursenteret.