Kråke på norsk, men hva heter fuglen på samisk? Vuoražas, gárja, gáranas, vuoraš eller ?
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Artsdatabanken – Samarbeidsprosjekt

På Artsdatabanken kan man søke på samiske, norske og latinske artsnavn og finne ut hvor arten er i Norge.

Artsdatabanken er en databank over arter av planter, dyr og andre levende vesener i Norge. Der man kan finne bl.a.:
Natur og naturtyper i Norge
Informasjon om og bilder av forskjellige arter
Utbredelsen av de enkelte artene
Systematikken med rike, rekke, klasse, orden, familie, slekt og art

Man kan sende inn egne observasjoner av arter.

Fram til 2018 hadde Artsdatabanken bare artsnavn på norsk bokmål og latin.
På grunn av vårt bidrag kan man nå bruke samiske navn ved søking i Artskart og innmelding av funn i Artsobservasjoner.

Meahcceguovddáš har etter avtale med Artsdatabanken samla, systematisert og levert følgende:
- Liste over kommunenavn på samisk
- Samiske navn på naturformasjoner
- Lister over samiske artsnavn:
Pattedyr, krypdyr og amfibier
Fisk
Fugl
Leddyr, bløtdyr m.m.
Sopp og lav
Planter

Rapport fra arbeidet med artslister – 04.07.2017
Sluttrapport om samiske artsnavn - 26.10.2017.