Kråke på norsk, men hva heter fuglen på samisk? Vuoražas, gárja, gáranas, vuoraš eller ?
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Artsdatabanken – Samarbeidsprosjekt

På Artsdatabanken kan man søke på norske og latinske artsnavn og finne ut hvor arten er i Norge. Målet med prosjektet er at man også skal kunne søke på samiske artsnavn.

Artsdatabanken er en databank over arter av planter, dyr og andre levende vesener i Norge. Der man kan finne bl.a.:
Natur og naturtyper i Norge
Informasjon om og bilder av forskjellige arter
Utbredelsen av de enkelte artene
Systematikken med rike, rekke, klasse, orden, familie, slekt og art

Man kan sende inn egne observasjoner av arter.

Til nå har informasjonen vært på norsk og engelsk, mens artsnavna har vært på norsk bokmål og latin.
Forprosjektet for natursenter har inngått samarbeidsavtale med Artsdatabanken og levert samiske artsnavn, samiske kommunenavn, samiske ord for naturformasjoner. Tilskuddsbrev fra Artsdatabanken.

Vi har levert følgende:
- Liste over kommunenavn på samisk
- Samiske navn på naturformasjoner
- Lister over samiske artsnavn:
Pattedyr, krypdyr og amfibier
Fisk
Fugl
Leddyr, bløtdyr m.m.
Sopp og lav
Planter
(De listene vi har lagt ut her inneholder all informasjon vi har samla. Listene som er sendt Artsdatabanken inneholder bare den informasjonen som skal inn i deres databank, og ikke slikt som kilder og merknader.) Rapport fra arbeidet med artslister – 04.07.2017
Sluttrapport om samiske artsnavn - 26.10.2017.

De samiske navna er nå lagt inn i Artsdatabanken, slik at man kan søke på samiske navn i Artskart og melde inn med samiske navn i Artsobservasjoner. Det er ennå ikke alle funksjoner som har de samiske navna, men det går stadig framover. .