Guovdageaidnu meahcceguovddáš / natursenter

Sámegillii

Biedjovággi – før, under og etter gruvedrifta

1 – Vegen til Biedjovággi

Vi starter med vegen fra Guovdageaidnu til Biedjovággi. Denne sto ferdig i 1968 som del av RV92. Tanken var at den skulle gå videre til Nordreisa, men det har aldri blitt noe av, dels fordi man ikke kunne bli enige om en trase videre. Vegen var asfaltert til Guorbavuopmi, så langt den var regna som riksveg, mens de siste kilometrene fram til gruva bare har vært grusveg. Etter nedlegginga av gruva blei vegen nedgradert til kommunal veg, og vedlikeholdet har vært minimalt ovafor den siste bebyggelsen, Čunovuohppi omlag 10 km fra Guovdageaidnu. Der starter vi bildeserien.

Like etter avkjøringa til Čunovuohppi får du denne advarselen dersom du kjører videre mot Biedjovággi. Heretter kjører du på eget ansvar og på vinteren kan du ikke regne med brøyting.
(Foto: Svein Lund)
Fortsatt er det langt igjen.
(Foto: Svein Lund)
Fra vegen til Biedjovággi ser vi ut over det omlag 15 km lange Stuorajávri, det nest største vannet i Finnmark.
(Foto: Svein Lund)
Etter vegen kan vi finne slike telt, trolig satt opp av folk som vil drive jakt eller fiske på vidda.
(Foto: Bente Bjercke)
Det aller meste av terrenget mellom Guovdageaidnu og Biedjovággi er løsmasser av sand og torv. Bare få steder kan vi studere geologien som i denne vegskjæringa.
(Foto: Svein Lund)
Nærbilde av vegskjæringa. Som i Biedjovággi er her mye mørke bergarter. Amfibolitt?
(Foto: Svein Lund)
Etter ei stund må vi kjøre gjennom denne porten i reingjerdet. Det er bare å kjøre på, det går bra.
(Foto: Svein Lund)
Vegstandarden er høyst varierende, når asfalten blir slitt vekk blir det ikke lappa.
(Foto: Svein Lund)
Så ser vi skiltet med 10 km igjen og lia som vi må opp for å komme til gruveområdet.
(Foto: Svein Lund)
Ikke lenge etter kommer vi til et hull i vegen der det er satt opp en kvist så vi skal se å svinge utenom. Det er mange turister som våger seg på vegen til Biedjovággi – med større eller mindre biler.
(Foto: Svein Lund)
Noen våger seg også på å kjøre utenom veien, ikke alltid med like heldig resultat
(Foto: Bente Bjercke)
Når det er skodde som her, må man kjøre forsiktig, for plutselig kan det være rein i vegen.
(Foto: Svein Lund)
Når vi nærmer oss Biedjovággi kan vi regne med å treffe på rein langs vegen.
(Foto: Svein Lund)
I Guorbavuopmi har flere reinbeitedistrikter gått sammen om å bygge et skille- og slaktegjerde. Herifra kan de transportere rein med lastebil til slakteriet.
(Foto: Svein Lund)
Fra vegen nær reingjerdet ser vi oppover lia og over toppen i bakgrunnen skal gruva være.
(Foto: Svein Lund)
Oppe i lia passerer vi hytter som hører til reindriftssamer som har beiteområde her.
(Foto: Svein Lund)
Vegen opp bakken er i dårligste laget for vanlige biler, men endelig kommer vi opp.
(Foto: Svein Lund)
Når vi kommer over toppen ser vi ned mot en dam som blei laga for gruvedrifta og den eneste bygningen som står igjen.
(Foto: Svein Lund)
Fortykkerbygningen blei stående igjen etter ønske fra kommunen, som ville lage museum der. Noe museum har det ikke blitt, det er istedet lager for borekjerneprøver.
(Foto: Svein Lund)

Tilbake til startsida for Biedjovággi-bilder.