Guovdageaidnu meahcceguovddáš / natursenter

Sámegillii

Biedjovággi – før, under og etter gruvedrifta

Ei bildeutstilling

40 km nordvest for Guovdageaidnu, på grensa til Nordreisa, blei det for mange år siden funnet kobbermalm, som man seinere fant ut også inneholdt gull. Det blei satt i gang undersøkelser, og malmen viste seg å være så rik at man mente det ville lønne seg å lage ei gruve her midt på vidda, 30 km fra nærmeste veg. Det blei gjort og på slutten av 1960-tallet blei det transportert gruvemateriell inn hit samtidig som det blei bygd veg. Og i 1971 var drifta i gang. Det varte i første omgang til 1975, da det blei ti års stopp, så igjen 5-6 års drift før endelig stans i 1991. Etter noen år i tenkeboksen fant man ut at det ikke var verdt å starte igjen, og 1995 blei så godt som alt jevna med jorda, og det står i dag igjen bare en mindre bygning etter gruvedrifta. Det har blitt gjort noen forsøk på revegetering, men stort sett er området overlatt til seg sjøl, med inngrep og forurensing som et minne om gruvedrifta.
I 2010 kom et nytt selskap og ville starte på nytt, noe som førte til en bitter strid i lokalsamfunnet og til slutt nei fra kommunestyret. Formelt har Arctic Gold fortsatt utvinningsrett til kobber og gull i Biedjovággi, men kommunestyret har vedtatt å omdefinere området fra industriområde til naturområde i den kommunale arealplanen.

Med denne bildeserien vil vi vise litt av historia om gruva, og av naturen i og rundt gruveområdet. Dette er bare en start, og vi vil gjerne ha flere bilder som vi kan legge ut her. Har du det, ta kontakt på adressa sveilund@online.no.

Om du vil lese mer om historia om Bidjovagge Gruber, kan du starte på artikkelen Fra Viddas gull til gull på Vidda.

Under her ser du et bilde fra hvert av 16 tema. Om du klikker på et bilde får du fram flere bilder fra samme tema.

Vegen til Biedjovággi

Mineralleiting og oppbygging (1953-71)

Gruva i drift

Knusing og oppredning

Nedlegging og nedbygging

Etterpå – landskap

Etterpå – skrot

Etterpå – forurensing

Etterpå – revegetering

Etterpå – planter

Etterpå – dyr

Etterpå – reindrift

Geologi i gruveområdet

Steinsamling

Steinsamling - mikroskopfoto

Ny oppstart?