Guovdageaidnu meahcceguovddáš / natursenter

Sámegillii

Biedjovággi – før, under og etter gruvedrifta

13 – Geologi i gruveområdet

Biedjovággiområdet er svært interessant geologisk. Ikke bare på grunn av kobbermalm og gull, men her kan man finne mange forskjellige mineraler. Og gråberghaugene er tilgjengelige for alle med geologisk interesse, enten man bare vil se og ta bilder eller ta med seg en stein eller tre hjem.

Utsnitt av geologisk kart over Norge, Biedjovággi-området litt til venstre for midten. Det største brune feltet er: Grønnstein/amfibolitt. Det langstrakte, lyst gråbrune feltet like ved Biedjovággi, er kvartsførende albittfels.
(Kart: NGU)
Om vi zoomer inn på Biedjovággi, ser vi at feltet med albittfels langt på veg faller sammen med gruveområdet.
(Kart: NGU)


I Biedjovággi er det mange store gråberghauger, her er det bare å forsyne seg for alle med interesse for geologi.
(Foto: Svein Lund)
Under landskapsforminga etter avslutninga av gruvedrifta blei det satt opp ei mengde store stabbesteiner på kanten av fyllingene, Mange av dem inneholder mye interessante mineraler.
(Foto: Svein Lund)
Nærbilde av en av stabbesteinene. Er det gull, kobberkis eller bare svovelkis?
(Foto: Svein Lund)
På ei høgde like ved gruveområdet står disse steinene opp. En av få steder med fast fjell oppe i dagen.
(Foto: Svein Lund)
Mesteparten her er chalkopyritt (kobberkis) og muligens noe pentlanditt (nikkelmalm) med noe mikrokrystallinsk kvarts.
(Foto: Svein Lund)
Pyritt i masse av opprusta sulfider.
(Foto: Basia Głowacka)
Pyritt eller markasitt, i alle fall et jernsulfid FeS2
(Foto: Svein Lund)
Stor blokk med massiv pyrittgang (blank) midt på. Den mørke rustsonen rundt pyritten er mest sannsynlig kobberkis og det som er farget lysebrunt rust er dolomitt.
(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)
Kva er dette?
(Foto: Svein Lund)
Det grønne på overflata av steinen er malakitt, som er et kobbermineral
(Foto: Svein Lund)
Til venstre mørk blokk av basalt, til høgre lys granittisk gneis.
(Foto: Svein Lund)
Granittisk gneis
(Foto: Svein Lund)
Mange slags stein i gråbergbruddet, den røde i midten er en kvartsitt.
(Foto: Svein Lund)

Både i fast fjell og i gråberghaugene i Biedjovággi kan man finne slike stråleforma mineraler. Det er mest sannsynlig tremolitt.
(Foto: Svein Lund)
Stor stein med stråleforma tremolittkrystaller-
(Foto: Svein Lund)

(Foto: Basia Głowacka)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Basia Głowacka)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Basia Głowacka)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)
Tilbake til startsida for Biedjovággi-bilder.