Guovdageaidnu meahcceguovddáš / natursenter

Sámegillii

Biedjovággi – før, under og etter gruvedrifta

14 – Steinsamling

Natursenteret har samla en del mineraler og bergarter fra Biedjovággi. Her er noen vi tror vi har fått svar på hva inneholder, og mange vi ennå ikke kan si så mye om. Men vi regner med å få hjelp til å bestemme disse, og vi blir også å legge ut flere bilder her etterhvert.

Sprekker i en breksjert felsisk bergart fylt med kobberkis/pyritt.
(Foto: Svein Lund)
Albittfels, består mest av finkrystallinsk feltspat.
(Foto: Svein Lund)
To kobbermineraler på overflata, grønn malakitt og blå azuritt.
(Foto: Svein Lund)
Det hvite her er kalsitt eller kalkstein. Hva er det mørke?
(Foto: Svein Lund)
Pyritt (svovelkis) i opprusta sulfider
(Foto: Svein Lund)
Pyritt (svovelkis) eller markasitt.
(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)
Kvartsitt
(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)
Feltspat, jernoksyd
(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)
Kalsitt?
(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)
Kobberkis, albittfels
(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)
Cummingtonitt, chalkopyritt, gull?
(Foto: Svein Lund)
Kalsitt, dolomitt, malakitt
(Foto: Svein Lund)
Diabas, kvarts, malakitt
(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)

Tilbake til startsida for Biedjovággi-bilder.