Guovdageaidnu meahcceguovddáš / natursenter

Sámegillii

Biedjovággi – før, under og etter gruvedrifta

3. Gruvedrift

Gruvedrifta kom i gang tidlig på 1970-tallet, først med dagbrudd, seinere også underjordsgruve. Det varte først ikke lenger enn til 1975, da det blei 10 års driftsstans, før det igjen blei drift 1985–91.

Her er noen bilder fra drift i dagbrudd og bygging av dammer. Vi tar gjerne mot flere bilder fra drifta.

Driftsbygningen på slutten av første driftsperiode, 1975
(Foto: Svein Lund)
Flyfoto av driftsbygninger og dammer, andre driftsperiode 1985-91. Hvem kan bidra med å sette navn på de forskjellige nummer?
(Foto: Bidjovagge Gruber / RDM)
Flyfoto av driftsbygning m.m. i andre driftsperiode 1985-91. Hvem kan bidra med å sette navn på de forskjellige nummererte delene av verket?
(Foto: Bidjovagge Gruber / RDM)
Da det finske gruveselskapet Outokumpu starta opp igjen drifta ved Biedjovággi, var det stor interesse for dette i Finland, Avisa Kaleva hadde i 1990 et stort oppslag, illustrert med dette flyfotoet av gruveområdet.
(Foto: Markus Ekberg)
Malmen blei først dumpa i grovknuseren, så ført på transportband inn i driftsbygningen.
(Foto: Per Nils Saari / RiddoDuottarMuseat)
Et av dagbrudda lå ganske nær driftsbygningen.
(Foto: RDM)
Et av dagbrudda med gråbergdeponi.
(Foto: Bidjovagge Gruber / Guovdageaidnu kommune)
Store maskiner blir små nede i dagbruddet.
(Foto: Bidjovagge Gruber / Guovdageaidnu kommune)
Bygging av klaringsdam –
(Foto: Bidjovagge Gruber / Guovdageaidnu kommune)
Bygging av klaringsdam –
(Foto: Bidjovagge Gruber / Guovdageaidnu kommune)
Klaringsdam
(Foto: Bidjovagge Gruber / Guovdageaidnu kommune)
De nordligste dagbrudda på et tidlig stadium, med driftsbygningen i bakgrunnen.
(Foto: Bidjovagge Gruber / Guovdageaidnu kommune)
Driftsleder ved Bidjovagge Gruber, Torvald Østby på arbeid.
(Foto: Altaposten)
Lasting av malm i dagbrudd.
(Foto: RDM)
Lastinga i dagbrudda foregikk i all slags vær og uvær.
(Foto: RDM)
Hvem kan svare på dette: Hvor og hvorfor blei det lagt filterduk og hva kontrollerte laboranten?
(Foto: Bidjovagge Gruber / Guovdageaidnu kommune)
Tilbake til startsida for Biedjovággi-bilder.