Guovdageaidnu meahcceguovddáš / natursenter

Sámegillii

Biedjovággi – før, under og etter gruvedrifta

6 – Etterpå – landskap

Sjøl om oppryddinga var erklært ferdig i 1996, var ikke gruveområdet ført tilbake til naturtilstanden. Disse bildene viser litt av det endra landskapet, tatt 10 til 20 år etter oppryddinga.

Oversikt over hele gruveområdet.
(Kilde: http://norgeskart.no)
Dagbrudda lengst i nord er fyllt med avgangsmasse og deretter med vann.
(Foto: Svein Lund)
Ruinlandskap 25 år etter siste driftsstans
(Foto: Svein Lund)
I de gjenfylte dagbrudda er vannet livløst, og det er heller ikke mye liv langs strendene.
(Foto: Svein Lund)
I forgrunnen muren etter en av de mindre bygningene, i bakgrunnen et gjenfyllt dagbrudd
(Foto: Svein Lund)
Det er enorme åser av gråberg etter gruva.
(Foto: Svein Lund)
Flere gråbergåser
(Foto: Svein Lund)
Gråberghaug med jernskrap.
(Foto: Svein Lund)
Utsikt over område der driftsbygningen sto.
(Foto: Svein Lund)
Nye gråbergfjell i forgrunnen, ekte fjell i bakgrunnen.
(Foto: Svein Lund)
Om gruveområdet er ødelagt, er terrenget videre innover intakt. Her har tre rypejegere parkert bilen og er på veg vestover.
(Foto: Svein Lund)
Ved enden av vegen er det ofte parkert biler, det kan være reindriftssamer, jegere og turister som har dratt videre til fots eller med terrengkjøretøy.
(Foto: Svein Lund)
Her har det en gang vært ei sjakt ned til underjordsgruve.
(Foto: Svein Lund)
Her sto ein gong den store driftsbygningen.
(Foto: Svein Lund)
Her var trolig en klaringsdam, nå delvis gjenfyllt med gråberg.
(Foto: Svein Lund)
Sett østover fra vegen ved fortykkeren. Vi ser ennå tydelig skillet mellom der det blei gravd og der vegetasjonen er intakt.
(Foto: Svein Lund)
Her var en gang en klaringsdam for avløpsvann, nå er den fyllt med stein.
(Foto: Svein Lund)
Dette er ikke et naturlig vann, men et av de vannfylte dagbrudda.
(Foto: Svein Lund)
Om vi står midt i gruveområdet og ser nordover, ser vi et av dagbrudda til venstre og store gråbergdeponi til høyre.
(Foto: Svein Lund)
Klaringsdam eller tidligere dagbrudd?
(Foto: Svein Lund)
Her vokser det ikke mye 25 år etter at gruva la ned.
(Foto: Svein Lund)
Utsnitt av ruinlandskap
(Foto: Svein Lund)
Utsikt nordover fra en av gråberghaugene.
(Foto: Svein Lund)
Dette bildet er tatt nordover Biedjovággi fra nordenden av gruvefeltet. Her ville det blitt gruvedrift om Arctic Gold hadde fått starte opp.
(Foto: Svein Lund)

Tilbake til startsida for Biedjovággi-bilder.