Guovdageaidnu meahcceguovddáš / natursenter

Sámegillii

Biedjovággi – før, under og etter gruvedrifta

9 – Etterpå – Revegetering

Etter nedlegginga har det i to omganger vært gjort eksperimenter med revegetering i gruveområdet. Disse bildene viser noe av dette arbeidet og resultatet.

Revegeteringsforsøk 1994. Til venstre daværende miljøvernsjef Hans O. Nilsen.
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Revegeteringsforsøk 1994
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Revegeteringsforsøk 1994
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Revegeteringsforsøk 1994
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Revegeteringsforsøk 1994
(Foto: Guovdageaidnu kommune)
Revegeteringsfelt fra 1994, fotografert i 2014
Revegeteringsfelt fra 1994, fotografert i 2014
Bildet er tatt i 2014, nær revegeteringsfelta fra 1994, men det er vanskelig å si hva som er direkte resultat av revegeteringa og hvor vegetasjonen kommer av seg sjøl.
Ved revegeteringsforsøka i 2006 spadde man løs torver med naturlig vegetasjon og plasserte dem i et rutemønster. Etter knapt ti år har de fleste torvene overlevd, men de har i liten grad spredd seg. fotografert 2013
(Foto: Svein Lund)
Revegeteringsforsøk 2006, fotografert 2014
(Foto: Svein Lund)
Revegeteringsforsøk 2006, fotografert 2014
(Foto: Svein Lund)
Revegeteringsforsøk 2006, fotografert 2013
(Foto: Svein Lund)

Revegeteringsforsøk 2006, fotografert 2013
(Foto: Svein Lund)
Revegeteringsforsøk 2006, fotografert 2013
(Foto: Svein Lund)


En annen del av revegeteringsforsøka i 2006 gikk ut på å plante grasplanter. Som bildene viser var resultatet varierende, fotografert 2013
(Foto: Svein Lund)
Revegeteringsforsøk 2006, fotografert 2013
(Foto: Svein Lund)
Revegeteringsforsøk 2006, fotografert 2013
(Foto: Svein Lund)
Revegeteringsforsøk 2006, fotografert 2011
(Foto: Svein Lund)

Revegeteringsforsøk 2006, fotografert 2013
(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)
Vegetasjon i revegeteringsfeltet, fotografert 2013. Løvetannen var nok ikke med i revegeteringsprogrammet, og det er ikke en naturlig art her. Den har nok kommet som frø med folk, i gruvetida eller helst seinere.
(Foto: Svein Lund)
Revegeteringsforsøk 2006, fotografert 2011
(Foto: Svein Lund)

Tilbake til startsida for Biedjovággi-bilder.