Sámegillii

NB! Dette nettstedet er under arbeid. Vi legger inn flere bilder av fugler i Finnmark etterhvert som vi får det.


Krikkand og stjertand
(Foto: Pål Norvoll)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Dyr i Guovdageaidnu og Finnmark – 3 – Fugler


Gulerle, Ávži
(Foto: Svein Lund)

FUGL - LOTTIT – AVES

Vi har her bare tatt med fugler som sikkert er observert i Finnmark.
Når navnet er skrevet med vanlig skrift, betyr det at fuglen er kjent fra Guovdageaidnu kommune. Fugler med navn med skråskrift er kjent fra Finnmark, men ikke fra Guovdageaidnu. (Dette er ennå ikke helt pålitelig, da vi ikke har nådd å oppdatere alt i forhold til oversikt i Ártsdatabanken.)
I Finnmark er det registrert 340 fugleslag, hvorav 155 i Guovdageaidnu. Mange av disse ruger her, mens andre trekker forbi og noen er sjeldne gjester som bare er observert her noen få ganger.
Systematikken og navna bygger på Artsdatabanken. Vi har her bare tatt med et navn for hver art. (Ennå ikke helt oppdatert pr. februar 2019.) Mange fugler har flere navn på samisk, i Artsdatabanken kan man finne mange av disse.
Vi mangler enn[ mange bilder, og vil oppfordre alle lesere til å sende inn til oss. Bildene bør helst være tatt i Finnmark, så langt som råd i Guovdageaidnu.

LOMMER — GÁHKKORAT


Foto: Svein Lund

Smålom
Gáhkkor
Gavia stellata

Storlom
Dovtta
Gavia arctica

Gulnebblom
Fiskesnjungáhkkor
Gavia adamsii

Islom
Áhpedovtta
Gavia immer

LAPPEDYKKERE – BUOKČIT

̣̣
Horndykker
Čáhppečotbuokči
Podiceps auritius

Gråstrupedykker
Ránesčottat buokči
Podiceps grisegena

Dvergdykker
Uhca deaggebuokči
Tachybaptus ruficollis
STORMFUGLER – STOARBMALOTTIT

̣


Foto: Bjørn Thomassen

Havhest
Bupmálaš
Fulmarus galcialis

Havsvale
Áhpespálfu
Hydrobates pelagicus

Stormsvale
Stoarbmaspálfu
Oceanodroma leucorrhoa
PELIKANFUGLER – PELIKANLOTTIT

̣

STORKEFUGLER – HÁIGIRLOTTIT

̣

Foto: Bjørn Thomassen


Foto: Svein Lund


Foto: Bjørn Thomassen
Havsule
Suvla
Sula bassana

Storskarv
Skárfa
Phalacrocorax carbo

Toppskarv, småskarv
Vuoktaskárfa
Phalacrocorax aristotelis

Gråhegre
Háigir
Ardea cinera

SVANER – NJUKČAMAT

̣

Foto: Svein Lund


Foto: Lai Man Spillmann

Sangsvane
Njukča
Cygnus cygnus

Dvergsvane

Cygnus columbianus

Knoppsvane

Cygnus olor
GJESS – ČUOTNJÁGAT

̣


Foto: Svein Lund


Foto: Kjell M. Sarre

Grågås
Ranesčuonjá
Anser anser

Sædgås
Čuonjá
Anser fabalis

Dverggås
Giljobaš
Anser erythropus

Hvitkinngås
Vilgesnierčuonjá
Branta leucopsis

GRESSENDER — SUORSSÁT

̣

Foto: Pål Norvoll

Foto: Pål Norvoll

Foto: Pål Norvoll

Foto: Pål Norvoll
Stokkand
Duoršu
Anas platyrchynchos

Krikkand
Čiksa
Anas crecca

Brunnakke
Snárttal
Anas penelope

Stjertand
Vuojaš
Anas acuta

Knekkand
Suoidnečiksa
Anas querquedula

Skjeand
Spoađđoduoršu
Anas clypeata

Gravand
Ruossaduoršu
Tadorna tadorna
DYKKENDER — BUOKČIT (?)

̣

Foto: Svein Lund


Foto: Pål Norvoll


Foto: Svein Lund

Foto: Svein Lund

Foto: Svein Lund


Foto: Øystein Hauge

Toppand
Diehpefiehta
Aythya fuligula

Bergand
Stuorafiehta
Aythya marila

Sjøorre
Skoarra
Melanitta fusca

Svartand
Njurgu
Melanitta nigra


Foto: Svein Lund


Foto: Svein Lund


Foto: Pål Norvoll


Foto: Øystein Hauge


Foto: Eva Mc Master


Foto: Øystein Hauge


Foto: Bjørn Thomassen
Kvinand
Čoađgi
Bucephala clangula

Havelle
Haŋŋá
Clangula hyemalis

Ærfugl
Ákta
Somarteria mollissima

Praktærfugl
Gorgesákta
Somateria spektabilis


Foto: Eva Mc Master


Foto: Bjørn Thomassen

Stellerand
Sáivaákta
Polysticta stelleri


FISKEENDER – GOALSSIT

̣

Foto: Svein Lund


Foto: Svein Lund

Lappfiskand
Gárgogoalsi
Mergus albellus

Siland
Vuoktagoalsi
Mergus serrator

Laksand
Gussagoalsi
Mergus merganser
ROVFUGLER – FÁLLIT

̣

Foto: Svein Lund

Foto: Kjell M. Sarre

Foto: Knut Altmann


Foto: Bjørn Thomassen


Foto: Pål Norvoll
Fiskeørn
Čiekča
Pandion haliaetus

Kongeørn
Goaskin
Aquila chrysaetos

Havørn
Mearragoaskin
Haliaeetus albicilla

Fjellvåk
Boaimmáš
Buteo lagopus

Hønsehauk
Čuonjáfálli
Accipiter gentilis

Spurvehauk
Bissehávka
Accipiter nisus

Myrhauk
Jeaggefálli
Circus cyaneus

Vandrefalk
Bárbmofálli
Falco peregrinus


Foto: Pål Norvoll

Jaktfalk
Rievssatfálli
Falco rusticolus

Tårnfalk
Bieggafálli
Falco tinnunculus

Dvergfalk
Cizašfálli
Falco columbarius
HØNSEFUGLER – VUONCALOTTIT – GALLIFORMES


Foto: Knut Altmann

Foto: Svein Lund


Foto: Eva Mc Master


Foto: Johan Thomas Hætta

Foto: Johan Thomas Hætta
Fjellrype
Giron
Lagopus mutus

Lirype
Rievssat
Lagopus lagopus

Orrfugl
Hurri
Lyrurus tetrix

Storfugl, tiur/røy
Beahcceloddi, čukča / goappil
Tetrao urogallus

Jerpe
Bakku
Tetrastes bonasia


TRANEFUGLER – GOARGALOTTIT

̣

Foto: Kjell M. Sarre
Trane
Goarga
Grus grus

VADEFUGLER – GÁLLIT


Foto: Svein Lund

Foto: Pål Norvoll

Foto: Svein Lund
Tjeld
Cagán
Haematopus ostralegus

Vipe
Vuoktaláfol
Vanellus vanellus

Sandlo
Buvvedat
Charadrius hiaticula

Heilo
Bižus, spižus
Pluvialis apricaria


Foto: Svein Lund
Boltit
Láfol
Eudromias morinellus

Steinvender
Golláš
Arenaria interpres

Enkeltbekkasin
Meahkástat
Gallinago gallinago

Dobbeltbekkasin
Stuorra meahkástat
Gallinago media


Foto: Pål Norvoll
Kvartbekkasin
Jeaggemeahkástat
Lymnocryptes minimus

Rugde
Rohtočoavžžu
Scolopax rusticola

Storspove
Stuorraguškil
Nomenius arquata

Småspove
Guškkástat
Nomenius phaeopus


Foto: Svein Lund


Foto: Pål Norvoll


Foto: Svein Lund
Svarthalespove
Čáhppesbáđošguškil
Limosa limosa

Lappspove
Ruksesguškil
Limosa lapponica

Strandsnipe
Gáddebuvvet
Tringa hypoleucos

Grønnstilk
Ruonájuolčoavžžu
Tringa glareola


Foto: Svein Lund

Foto: Pål Norvoll

Foto: Pål Norvoll

Foto: Svein Lund
Rødstilk
Ruksesjuolčoavžžu
Tringa totanus

Sotsnipe
Čáhppesčoavžžu
Tringa erythropus

Gluttsnipe
Vilgesčoavžžu
Tringa nebularia

Brushane
Rávggoš
Philomachus pugnax

Fjæreplytt
Gáddeviroš
Calidris maritima

Myrsnipe
Jeaggečovžoš
Caridris alpina

Dvergsnipe
Uhcačovžoš
Calidris minuta

Temmicksnipe
Guolbbačovžoš
Calidris temmickii


Foto: Knut Altmann
Fjellmyrløper
Suotnjočovžoš
Limicola falcinellus

Svømmesnipe
Čáhcebávgoš, nuortin
Phalaropus lobatusJOER — HÁSKKILAT


Foto: Svein Lund

Foto: Eva Mc Master
Storjo
Stuoraháskil
Stercorarius skua

Tyvjo
Mearraháskil
Stercorarius parasiticus

Fjelljo
Háskil
Stercorarius longicaudus
MÅKER OG TERNER – GÁIRUT JA ČEARREHAT


Foto: Svein Lund

Foto: Bjørn Thomassen


Foto: Svein Lund

Svartbak
Gáiru
Larus marinus

Sildemåke
Sállatgáiru
Larus fuscus

Gråmåke
Skávli
Larus argentatus

Fiskemåke
Báiski
Larus canus


Foto: Pål Norvoll

Foto: Svein Lund

Foto: Svein Lund


Foto: Bjørn Thomassen

Hettemåke
Gáhperbáiski
Larus ridibundus

Dvergmåke
Deaggebáiski
Larus minutus

Krykkje
Skierru
Rissa tridactyla

Rødnebbterne
Čearret
Sterna paradisaea

Makrellterne
Mákreallačearret
Sterna hirundo


ALKEFUGLER — HALKALOTTIT

Alke
Hálkka
Alca torda

Lomvi
Skárfačielkkis
Uria aalge

Polarlomvi
Hálkačielkkis
Uria lomvia

Alkekonge
Hálkagonagaš
Alle alle


Foto: Bjørn Thomassen
Teist
Čielkkis
Cepphus grylle

Lunde
Bovttaš, Lunda
Fratercula arcticaDUER – DUVVÁT

GJØKER – GIEGAT


Foto: Kjell M. Sarre
Ringdue
Gierdoduvvá
Columba palumbus

Bydue
Duvvá
Columba livia,

Skogdue

Columba oenas

Tyrkerdue
-duvvá
Streptopelia decaocto


Foto: Svein Lund
Turteldue
-duvvá
Streptopelia turturGjøk, gauk
Giehka
Cuculus canonus

UGLER – IDJALOTTIT – STRIGIFORMES

̣

SEILERE – BORJJASTEADDJIT

̣
Perleugle
Idjaskuolfi
Aegolius funereus

Hubro
Bumbbástat
Bubo bubo

Snøugle
Jievjaskuolfi
Nyctea scandiaca

Sjelden, observert i Guovdageaidnu.
Lappugle
Ránesskuolfi
Strix nebulosa


Foto: Pål Norvoll

Foto: Knut Altmann


Foto: Phillipp Spillmann

Jordugle
Loađgu
Asio flammeus

Haukugle
Sáhpánkuolfi
Surnia ulula

Tårnseiler
Náhkkesoadjá, stohkkespálfu
Apus apus
SPETTER — ČÁIHNNIT


Foto: Knut Altmann

Foto: Lai Man Spillmann
Flaggspett
Bihcabasčáihni
Dendrocopos major

Dvergspett
Deaggačáihni
Dendrocopos minor

Tretåspett
Čáihni
Picoides tridactylus

Svartspett
Ruovddagas
Dryocopus martius

Vendehals
Čáihnecizáš
Jynx torquilla


LERKER — LEIVVOŽAT

Sanglerke
Leivvoš
Aleuda arvensis

Fjellerke
Ruoššaállat
Eremophila alpestrisSVALER — SPÁLFFUT

̣
Sandsvale
Derpmoš
Riparia riparia

Låvesvale
Spálfu
Hirundo rustica

Taksvale
Beškkoš
Delicron urbica
PIPLERKER OG ERLER – CIVKALEIVOŽAT JA BEŠTORAT

Trepiplerke
Vuovdecivkaleivvoš
Anthus trivialis

Heipiplerke
Duottarcivkaleivvoš
Anthus pratensis

Lappiplerke
Ruksescivkaleivvoš
Anthus cervinus

Skjærpiplerke
Riddocivkaleivvoš
Anthus spinoletta


Foto: Svein Lund
Gulerle
Fiskesbeštor
Motacilla flava

Vintererle
Dálvebeštor
Motacilla cinerea

Linerle
Beštor
Motacilla alba
VARSLERE – SKIRRIT

STÆRER OG SIDENSVANSER – STÁRRAT JA BEALLJERÁSTÁT


Foto: Knut Altmann


Foto: Lai Man Spillmann

Varsler
Skirri
Lanius excubitor
Stær
Stárra
Sturnus vulgaris

Sidensvans
Bealljerásttis
Bombycilla garrulus

KRÅKEFUGLER – GÁRÁNASLOTTIT


Foto: Kjell M. Sarre

Foto: Britt Halonen

Foto: Knut Altmann
Skjære
Skire
Pica pica

Lavskrike
Guovssat
Perisoreus infaustus

Nøtteskrike
Vuovdeskeaiki
Garrulus glandarius

Foto: Svein Lund

Foto: Kjell M. Sarre

Foto: Svein Lund
Kråke
Garjá
Corvus corone

Ravn
Gáranas
Corvus corax

Kornkråke
Bealdogarjá
Corvus frugilegus

Kaie
Toardnagarjá
Corvus monidora

FOSSEKALLER OG JERNSPURV – GUOIKGÁRIHAT JA RUVDECIZIT

Fossekall
Guoikgárit
Ciclus cinclus

Jernspurv
Ruovdecihci
Prunella modularisSANGERE OG FLUESNAPPERE – VIZARDEADDJIT JA LIVKKÁRAT


Foto: Herdis Gaup Aamot
Sivsanger
Goalšovizar
Acrocephalus schoenobaenus

Gulsanger
Fiskesvizar
Hippolais icterina

Hagesanger
Belddošvizar
Sylvia borin

Munk
Gahpervizar
Sylvia atricapilla


Foto: Svein Lund

Lauvsanger
Rievssatcizáš
Phylloscopus trochilus

Gransanger
Guossavizar
Phylloscopus collybita

Lappsanger
Davvevizar
Phylloscopus borealis

Foto: Knut Altmann
Svarthvit fluesnapper
Girjelivkkár
Ficedula hypoleuca

Grå fluesnapper
Ráneslivkkár
Muscicapa striataSTEINSKVETTER OG TROSTER – GEAĐGERÁSTÁT JA RÁSTÁT


Foto: Svein Lund


Foto: Kjell M. Sarre


Foto: Pål Norvoll


Foto: Lai Man Spillmann
Steinskvett
Geađgerásttis
Oenanthe oenanthe

Buskskvett
Miesttarásttis
Saxicola rubetra

Rødstjert
Leaibeloddi
Phoenicurus phoenicurus

Svartrødstjert
Čáhppesleaibeloddi
Phoenicurus ochruros


Foto: Svein Lund
Blåstrupe
Giellavealdu, biellocizáš
Luscinia svecica

Rødstrupe
Guovssoloddi
Erithacus rubecula

Ringtrost
Gierdorásttis
Turdus torquatus

Svarttrost
Čáhppesrásttis
Turdus merula


Foto: Knut Altmann


Foto: Pål Norvoll


Foto: Kjell M. Sarre
Rødvingetrost
Ruksesrásttis
Turdus illacus

Måltrost
Jievželoddi
Turdus philomelos

Duetrost
Duvvarásttis
Turdus viscivosus

Gråtrost
Rásttis
Turdus pilaris

MEISER – GACCEPAČČAT


Foto: Knut Altmann

Foto: Herdis Gaup Aamot

Foto: Pål Norvoll

Foto: Knut Altmann
Granmeis
Guossagaccet
Parus montanus

Lappmeis
Gaccepaš
Parus cintus

Blåmeis
Alitgaccet
Parus caeruleus

Kjøttmeis
Buoidegaccet
Parus major

VEVERFUGLER – GOĐALOTTIT


Foto: Herdis Gaup Aamot


Foto: Lai Man Spillmann


Foto: Svein Lund


Foto: Pål Norvoll

Pilfink
Ránescizaš, beibbošcizáš
Passer montanus

Gråspurv
Ránescihci
Passer domesticusFINKER – FIŊKKAT

KORSNEBBER – RUOSSULASNJUNIT


Foto: Knut Altmann


Foto: Lai Man Spillmann


Foto: Knut Altmann

Foto: Knut Altmann


Foto: Lai Man Spillmann

Bokfink
Beibboš
Fringilla coelebs

Bjørkefink
Vintán
Fringilla montifingilla

Dompap
Ruksesruivil
Pyrrhula pyrrhula

Grønnfink
Ruonábeibboš
Carduelis chloris


Foto: Knut Altmann

Foto: Lai Man Spillmann


Foto: Pål Norvoll

Grønnsisik
Ruonácizáš
Carduelis spinus

Bergirisk
Ruksesbađoš
Carduelis flavirostris

Gråsisik
Upmolcizáš
Carduelis flammea

Polarsisik
Seallecižáš
Carduelis hornemannii


Foto: Knut Altmann
Konglebit
Bihcebasgáski
Pinicola enucleator
Furukorsnebb
Ruossalasnjunni
Loxia pytyopsittacus

Kjernebiter
Gassanjunbeibboš
Coccothraustes coccothraustes

BUSKSPURVER – MIESTTACIZIT


Foto: Pål Norvoll
Dvergspurv
Deaggecihci
Emberiza pusilla

Sivspurv
Hoaššacihci
Emberiza schoeniclus

Gulspurv
Fiskescizáš
Emberiza citrinella

Lappspurv
Cizopaš
Calcarius lapponicus


Foto: Svein Lund


Foto: Pål Norvoll

Snøspurv, snetitting
Állat
Plectrophenax nivalis


Litteratur / Girjjálašvuohta

Bevanger, Kjetil: Reingjerder som dødelighetsfaktor for fugl i Finnmark. NINA fagrapport 1995
Fugleatlas for Finnmark / Finnmárkku loddeatlas. Fylkesmannen i Finnmark 1991
Gaup, Sissel: Lottit Sámis. Davvi Girji, 2014
Lukkari, Heikkiarmas / Solbakk, Aage: Sámi lottit. Jår'galæd'dji 1982
Nakken, Lars Inge: Ornitologiske registreringer i Indre Finnmark 1983 og 1984. Fylkesmannen i Finnmark. Rapport 10-1985
Strann, Karl-Birger: En smak av Sibir : blant mygg og vadefugler i Indre Finnmark. Tromsø museum 2010
Tømmerås, Per J.: Konsekvensundersøkelser på rovfugl og kråkefugl i Alta-Kautokeino- og Reisavassdragene. NTNU 2010
Vest-Aikio, Anja / Aikio, Jouni / Aikio, Esko: Lottit luonddus. Davvi Girji 1997
Čáhcelottit Sis-Finnmárkkus - Ender i Indre-Finnmark

Dyr i Finnmark / Eallit Finnmárkkus

Pattedyr, krypdyr, amfibier / Njiččehasat, njoammut, rihcceeallit

Fisk / Guolit

Fugl / Lottit

Leddyr / Lađaseallit

Bløtdyr, nesledyr, pigghuder / Šliddaeallit, gaskalaseallit, biikanáhkágat