Garnfangst av gjedde, abbor og sik, Stuoraluoppal
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Dyr

Fuglekasse for kvinand, Ávži
(Foto: Svein Lund)

Pattedyr, krypdyr, amfibier

Fisk

Fugl

Leddyr

Bløtdyr, nesledyr, pigghuder, flatormer, leddormer, rundormer, svamper

Hva har natursenteret gjort?

– Laga utstillinger om fisk/fiske og fugl/fuglejakt
– Foreslått natursti med fugletårn.

Hva kan natursenteret gjøre?

Denne reven i Galaniitu var tydelig vant med kontakt med folk.
(Foto: Svein Lund)

Ved Tåkern natursenter i Sverige har man laga et akvarium som så langt som råd viser hvordan det kan se ut i innsjøen som er sentrum for naturreservatet.
(Foto: Svein Lund)

– Utstilling av utstoppa/preparerte dyr og bilder av dyr som finnes i Guovdageaidnu, samt rester etter disse dyra som avføring, gulpeboller, avgnagde trær, kvister, kongler osv.
– Bidra til å samle informasjon om forekomster av forskjellige dyrearter, herunder spesielt sjeldne og freda dyr. (Skal ikke publiseres så detaljert at det kan brukes til jakt på sårbare arter.)
– Informere om hvordan vi bør oppføre oss i forhold til ville dyr. (Eks. skal vi mate småfuglene, skjæra og reven? Skal vi sette opp fuglekasser og i såfall hvor og hvordan?)
– Informere om fangst, jakt og fiske og bruk av forskjellige dyrearter til mat, medisin, duodji og andre formål, samt om hvordan dyra blir påvirka av inngrep, reinbeite og klimaendringer.

Aktuelle samarbeidspartnere

– Sámi bivdo- ja meahcástansearvi
– Artsdatabanken
– FeFo
– SNO
– Zoologiske og ornitologiske institusjoner og foreninger
– UIT

Se egne sider om jakt og fiske.