Forprosjektet for natursenter hadde ei tid kontor her i Kulturhuset. Nå ønsker vi oss et eget bygg
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Forprosjektet

Dette er Laponia-senteret i Sverige. Vår drøm er å få til noe tilsvarende.
(Foto: Svein Lund)

Forprosjekt for natursenter i Guovdageaidnu blei gjennomført av Naturvernforbundet i Ávjovárri. Det starta med åpent møte i november 2015 og blei avslutta høsten 2017 med framlegging av forprosjektrapport og danning av interimstyre.

Her kan du lese om arbeidet med forprosjektet og resultatene av dette:
Prosjektplan, møtereferater og rapporter
Hvem sto bak prosjektet?
Finansiering

Prosjektplan, møtereferater og rapporter

26.11.2015 Åpent møte organisert av Naturvernforbundet i Ávjovárri.
Presentasjonen på møtet: på norsk, på samisk

Prosjektskildring som blei brukt ved søknader om finansiering av forprosjektet.

Ressursgruppa
Referat fra ressursgruppemøter: 08.03.2016, 31.03.2016, 09.05.2016, 25.05.2016, 16.06.2017,01.09.2016 Åpent møte organisert av forprosjektet.

Noen av deltakerne på det åpne møtet: f.v. Osvald Guttorm, Dagny Sofie Aune, Aili Keskitalo, Ville Söderbaum, Marit Anne Sara, Anne Marie Siri, Anton Dahl og Johan Henrik Buljo.
(Foto: Basia Głowacka)

Presentasjonen på møtet på norsk og på samisk
Referat fra møtet.
Innlegg av Isak Samuel Hætta og Johan Henrik Buljo

19.09.2017 Åpent møte med presentasjon av forprosjektet.

Noen av deltakerne på møtet
(Foto: Basia Głowacka)

Møteledelse på det åpne møtet: Prosjektleder Svein Lund og prosjektmedarbeider Máret J. Heatta
(Foto: Basia Głowacka)

Ante Mihkkal Gaup illustrerte sammenhengen mellom natur og kultur med dyrejoiker.
(Foto: Basia Głowacka)

Brev med orientering om prosjektet og invitasjon til møtet
Presentasjon av natursenterets arbeid på samisk, på norsk.
Referat fra møtet. (på samisk)
Rapporter fra forprosjektet:
Rapport fra første del av forprosjekt – 31.08.2016
Forprosjektrapport – 19.09.2017


Hvem sto bak prosjektet?

Initiativtaker og ansvarlig for forprosjektet var Naturvernforbundet i Ávjovárri. Kontakt: avjovarri@naturvernforbundet.no

Leder for forprosjektet:
Svein Lund.

Prosjektmedarbeider for forprosjektet:
2016: Paula Simonsen
2017: Máret. J. Heatta

Ressursgruppe:
Representanter for lokale institusjoner + enkeltpersoner som har forskjellig kompetanse. Disse deltok: Marit M. Eira Murud, Johan Aslak Hætta (Gilišillju), Reidar Erke (Govvagiisá), Karen Marie Eira Buljo, Anders S. Buljo (Guovdageaidnu kommune), Johan Vasara (Guovdageaidnu kommune).


Finansiering

Til første del av forprosjektet (31.03.–31.08.2016) fikk vi støtte fra:
Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune, Finnmarkseiendommen–FeFo, Naturvernforbundet i Finnmark og Norges Naturvernforbund. Vi fikk i tillegg inn noe på kursstøtte og kursavgifter.

Til andre del (01.09.2016 –19.09.2017) fikk vi tross 35 søknader ikke noen generell støtte til forprosjektet. Vi fikk derimot noe betalt for delprosjekter (Artsdatabanken og RiddoDuottarMuseat) og kurs (Naturvernforbundet, Giellagiisá og kursavgifter).

s