Guovdageainnu meahcceguovddáš
Natursenter i Kautokeino

Forprosjektrapport

Publisert 19.08.2017, oppdatert seinest 18.09.2017. Tillegg til vedlegg 3 lagt inn oktober 2018.

Čoahkkáigeassu sámegillii (Sammendrag på samisk)

Forord

Naturvernforbundet i Ávjovárri tok vinteren 2015/16 initiativ til oppretting av et natursenter i Guovdageaidnu. I samråd med kommunen har vi påtatt oss arbeidet med et forprosjekt. Dette er finansiert ved støtte av Guovdageaidnu kommune, Finnmarkseiendommen, Naturvernforbundet i Finnmark og Norges Naturvernforbund. I tillegg er det lagt ned mye dugnadsarbeid av medlemmer av Naturvernforbundet i Ávjovárri.

Bidragsyter: Guovdageaidnu kommune

Bidragsyter: Finnmarkseiendommen
(Foto: SL)

Bidragsyter: Naturvernforbundet
(Foto: SL)

Vi legger her fram vår rapport fra forprosjektet. Den har dessverre blitt noe forsinka i forhold til planen, blant annet på grunn av mangelfull finansiering.

Forprosjektet skal være et grunnlag for oppretting av en fast organisasjon, stiftelse eller selskap, som vil ta standpunkt til de konkrete forslag som blir lagt fram i forprosjektrapporten, og søke finansiering til utvikling av senteret.

Leder for forprosjektarbeidet har vært Svein Lund og prosjektmedarbeidere Paula Simonsen i første del av prosjektet og Máret J. Hætta i andre del. Vi har hatt ei ressursgruppe der følgende har deltatt på et eller flere møter: Marit M. Eira Murud, Johan Aslak Hætta, Karen Marie Eira Buljo, Reidar Erke, Anders S. Buljo og Johan Vasara. I tillegg til ressursgruppa har vi fått skriftlige og muntlige bidrag fra mange personer, bl.a. Rolf Ante Hætta, Anton Dahl, Ánte Mihkkal Gaup og Johan Ingvald Hætta. Vi takker alle som har bidratt økonomisk og faglig.

Svein Lund, prosjektleder
Máret J. Heatta, prosjektmedarbeider

Innhold

Forord

1. Bakgrunn og gjennomføring av forprosjektet
1.1. Målsettinga med forprosjektet
1.2. Finansiering av forprosjektet
1.3. Hva er gjort?
1.4. Hva gjenstår?

2. Hva vil vi med natursenter?
2.1. Hvorfor natursenter i Guovdageaidnu?
2.2. Målsetting
2.3. Målgrupper
2.4. Formålsparagraf
2.5. Språkbruk og språkutvikling
2.6. Grunnlag i lover og konvensjoner
2.7. Guovdageaidnu og omegn
2.8. Hva kan vi lære av andre?

3. Fagområder og kompetanse
3.1. Naturen
3.2. Naturbruk
3.3. Menneskenes inngrep i naturen
3.4. Kultur
3.5. Kompetansebehov ved natursenteret

4. Utstillings- og presentasjonsformer
4.1. Levende natur
4.2. Gjenstander brukt i utmarkshøsting
4.3. Konserverte døde dyr, planter og deres produkter
4.4. Figurer av dyr
4.5. Stein
4.6. Gjenstander laga av lokale naturressurser
4.7. Analoge foto og tekster
4.8. Digitale foto og tekster
4.9. Film
4.10. Lyd
4.11. Bøker

5. Nasjonalparksenter / besøkssenter
5.1. Verneområder og nasjonalparksenter i Indre Finnmark
5.2. Internasjonalt
5.3. Nasjonalt
5.4. Samisk
5.5. Øvre Anárjohka
5.6. Nasjonalparksentra
5.7. Besøkssenter våtmark
5.8. Besøkssenter rovdyr
5.9. Besøkssenter – verdensarv
5.10. Besøkssenter villrein / tamrein

6. Faglige og pedagogiske samarbeidspartnere
6.1. Barnehage
6.2. Grunnskole
6.3. Videregående skole
6.4. Høgskole / universitet
6.5. Helsevesenet
6.6. Museer
6.7. Språk- og kultursentra
6.8. ICR – Det internasjonale reindriftssenteret
6.9. Artsdatabanken
6.10. Nordnorsk vitensenter
6.11. Andre forskningsinstitusjoner

7. Aktuelle tilbud om kurs og aktiviteter
7.1. Noen aktuelle emner for kurs
7.2. Erfaringer fra gjennomførte kurs

8. Organisering, utbygging og finansiering
8.1. Organisasjonsform
8.2. Finansiering
8.3. Trinnvis utbygging
8.4. Rom- og arealbehov
8.5. Markedsføring
8.6. Pilotprosjekter

VEDLEGG 1: Tidligere natur– og naturbruksregistreringer i Guovdageaidnu

VEDLEGG 2: Retningslinjer for besøkssenter
Retningslinjer for autorisasjon
Fastsatte autorisasjonskrav for besøkssentre
Autorisasjonssøknad besøkssenter

VEDLEGG 3: Erfaringer fra andre natursenter og tilsvarende institusjoner
Finnmark
Troms
Nordland
Trøndelag
Østlandet
Vestlandet
Sverige
Finland
Estland
Tyskland
Polen
USA

VEDLEGG 3: Oppdatert utgave oktober 2018

VEDLEGG 4: Eksempel på mulige vedtekter for stiftelse

VEDLEGG 5: Samiske artsnavn – Prosjekt for Artsdatabanken


Til neste kapittel