I Guovdageaidnu er det mye fisk. Abbor er en god fisk som man godt kan fiske og bruke mer enn det blir gjort nå.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Interimstyre og pilotprosjekter

Kvann (Angelica archangelica) er ei kjent mat- og medisinplante, en av plantene som er mest brukt i samisk tradisjon. Den vokser mange steder i Guovdageaidnu, særlig ved kanten av vann og elver.
(Foto: Svein Lund)

På denne sida finner du informasjon om arbeidet med natursenteret fra avslutninga av forprosjektet i september 2017 fram til november 2018.

Interimstyre

Interimstyret har flere ganger invitert lokale organisasjoner til møte for å diskutere samarbeid. Her ser vi fra venstre rundt bordet: Ellen Cecilie Triumf-Buljo, Nils Ole Skum, Violeta Basa (Tuvrrahasat), Anders S. Buljo, Laila Susanne Vars, Inger Elin Hætta Tornensis (Natur og Ungdom), Anja Risten B. Eira (Natur og Ungdom), Máret Heatta.
(Foto: Svein Lund)

Høsten 2017 er det oppretta et interimstyre, som skal legge grunnlaget for ei fast organisering av natursenteret og søke samarbeidspartnere og finansiering for bygging og drift. Styret vil også drive kurs og har satt i gang ei rekke pilotprosjekter.

E-post-adresse til styreleder: meahcci@meahcci.info
E-post-adresse til alle styremedlemmer: stivra@meahcci.info

Interimstyret består av:

LederEllen Cecilie Triumf-Buljoellentriumf@gmail.com91594944
NestlederNils Ole N. Skumnilsole@hotmail.com92806938
SekretærMáret J. Heattamaretjh@gmail.com40195813
StyremedlemmerKaren Marie Eira Buljokarenmarja@hotmail.com46189976
Laila Susanne Varslailasusanne@gmail.com90030998
Svein Lundsveilund@online.no90727698
Anders S. Buljoanders.buljo@kautokeino.kommune.no90102503

Pressemelding fra interimstyret 16.11.2017

Pilotprosjekter

I forprosjektet blei det foreslått ei rekke mulige pilotprosjekter.

Det første pilotprosjektet, om samiske plante- og dyrenavn, blei fullført i forbindelse med forprosjektet.

Interimstyret vil i første omgang prioritere 8 prosjekter:

(Linkene viser til informasjon om emnet som er lagt ut av forprosjektet. Dette vil bli oppdatert ettersom arbeidet i pilotprosjektene går framover.)

EmneAnsvarlig
Guovdageaidnu-Alta-vassdragetSvein Lund
Fisk og fiskeNils Ole N. Skum
Klima og værmerkerMáret J. Heatta
MatEllen Cecilie Triumf-Buljo
Fugl og fuglejaktNils Ole N. Skum
ReindriftKaren Marie Eira Buljo
PlanterSvein Lund
Biedjovággi gruveSvein Lund

Tanken er å opprette ei arbeidsgruppe for hvert pilotprosjekt. Gruppene skal på hvert sitt område arbeide med:
- leite etter finansiering av pilotprosjektet
- søke mulige samarbeidspartnere
- forbedre informasjonen som er på nettsida vår om dette emnet
- foreslå innhold og form for utstillinger om emnet i framtidig natursenterbygg
- eventuelt arrangere kurs i emnet.

Vil du delta i arbeidet med et pilotprosjekt, ta kontakt med den ansvarlige. Har du andre ideer som vi bør arbeide med, kontakt interimstyret.

Nyhetsoppslag 2018

Ærespris til styremedlem i Meahcceguovddáš

Karen Marie Eira Buljo forteller om arbeidet til Meahcceguovddáš på møte med Guovdageaidnu kommune, våren 2018.
(Foto: Svein Lund)

Karen Marie Eira Buljo fikk 21.08.2018 ærespris fra WINHEC (World Indigenous Higher Education Consortium), for arbeidet sitt med å fremme tradisjonell samisk kunnskap. (Se oppslag i Ávvir)
Káre Márjá har deltatt i arbeidet med Meahcceguovddáš fra tidlig i forprosjektet og er nå medlem av interimstyret. Arbeidet og kunnskapene hennes har bl.a. vært grunnlag for mye av tekstene og bildene om rein og reindriftsnæring på denne nettsida og på vår vandreutstilling, som nå står på Diehtosiida. Hun har svært mye kunnskap om natur og utmarkshøsting og det var hun som foreslo at senteret skulle hete nettopp Meahcceguovddáš.
Vi ønsker til lykke med velfortjent pris!

Natursenteret med vellykka påskearrangement

Plakat om påskearrangement.
(Plakat: Ellen Cecilie Triumf-Buljo).

Guovdageainnu Meahcceguovddáš har hatt påskearrangement på Kulturhuset og med det vist hva som kan bli innholdet i senteret i framtida. Det gjorde vi med utstillinger, kurs og andre aktiviteter.
Her kan du lese Rapport fra påskearrangementet.

Kontor på Kulturhuset

Natursenteret har fått kontor på Kulturhuset. Der har vi dobbelt skrivebord, et lite bord og fire stoler. Så har vi bokhyller med ganske mange bøker, hefter og papirer. Og ei stor samling steiner og noen plakater. Og utstyr for å koke og drikke te og kaffe. Vi mangler ennå noe kontorutstyr, og tar gjerne mot flere bøker. Vi har også naborommet til kontoret, det bruker vi til montering og lagring av utstillinger.

I annen etasje på Kulturhuset har vi kontor bak denne døra
(Foto: Svein Lund)

Bokhylla fylles opp etter hvert. Bak bokhylla er steinsamlinga i bokser og esker.
(Foto: Svein Lund)

Vi har ei voksende samling som viser det geologiske mangfoldet i kommunen og fylket – her ei original kasse med boreprøver fra Bidjovagge Gruber.
(Foto: Svein Lund)

Kontoret har plass til to og venter bare på at de skal bli ansatt.
(Foto: Svein Lund)

Flere bokhyller og gjestestol.
(Foto: Svein Lund)

Lagerrommet er ekstremt fullt, det hjelper når vi får sendt utstillinga ut på vandring.
(Foto: Svein Lund)