Guovdageaidnu meahcceguovddáš / natursenter

På norsk

Biedjovággi – før, under og etter gruvedrifta

10 – Etterpå – Planteliv

I debatten om gjenoppstart av gruve blei det hevda fra enkelte politikere at i Biedjovaggi har det aldri vært grønn natur, bare stein og sand. For å vise at det ikke stemmer har vi tatt litt bilde av vegetasjonen, både der den er naturlig og der den så smått kommer tilbake etter gruvedrifta.

Jo, det er grønn natur i Biedjovággi – der han har fått vokse i fred
(Foto: Svein Lund)
Mange år etter gruvetida har denne gjenfylte grøfta ennå ikke vokst til
(Foto: Svein Lund)
Store trær finner man ikke i Biedjovággi, men eineren klorer seg fast.
(Foto: Svein Lund)
Vieren blomstrer og blålyngen står i knopp i juni.
(Foto: Svein Lund)
Noen år etter gruvedrifta kjemper de første plantene seg fram, med eller hjelp av menneskene.
(Foto: Svein Lund)
Det aller første "treet" – musøre – Salix caprea
(Foto: Svein Lund)
En av de fineste blomstene i høgfjellet – Moselyng
(Foto: Svein Lund)
Til og med kjøttetende planter vokser det i Biedjovággi
(Foto: Svein Lund)
Normal vegetasjon i Biedjovággi-området, krøkebær, blokkebær, tyttebær, dvergbjørk
(Foto: Svein Lund)
Rosenrot er ei kjent medisinplante, som ikke er så lett å finne på vidda. Den vokser på Časkias nær gruvene, men det spørs om det er lurt å plukke den der.
(Foto: Svein Lund)
Fjelltjæreblom (Viscaria alpina) er kjent for å vokse særlig godt på kobberholdig grunn. Og det kan jo stemme her.
(Foto: Svein Lund)
Blomsterplanter i Biedjovággi – setermjelt (Astragalus alpinus) og flekkmure (Potentilla crantzii).
(Foto: Svein Lund)
Fjellsmelle
(Foto: Svein Lund)
Hva er det som kommer her? Kan det være kongsspir?
(Foto: Svein Lund)
Kantlyng er ei ganske sjelden plante som bare vokser høgt til fjells, i Biedjovággi er den ganske vanlig.
(Foto: Svein Lund)
Fjellfiol
(Foto: Svein Lund)
Gulsildra er en av de første blomsterplantene som kommer når all vegetasjon er borte. Bare den får litt fuktighet, så stråler den opp.
(Foto: Svein Lund)
Rødsildra har også stor evne til å vokse rett på berg og sand.
(Foto: Svein Lund)
Greplyng
(Foto: Svein Lund)
Fjellpryd
(Foto: Svein Lund)
Fjellsyre er ei mye brukt matplante i samisk tradisjon.
(Foto: Svein Lund)
Smyle er en vanlig grasart i fjellet.
(Foto: Svein Lund)
Finntopp (Nardus stricta
(Foto: Svein Lund)
Hva heter dette graset?
(Foto: Svein Lund)
Lusegras
(Foto: Svein Lund)
Åkersnelle
(Foto: Svein Lund)
Botanisk mangfold i Biedjovággi. På dette bildet ser vi bl.a. kattefot, fjelltistel, musøre, dvergbjørk, krøkebær, åkersnelle, reinlav, trompetlav og flere gradarter.
(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)
På denne ene steinen finner vi minst tre arter av steinlav
(Foto: Svein Lund)

(Foto: Svein Lund)
Der all vegetasjon er borte etter gruva, kommer det noen steder opp sopp som ikke ligner noe man ellers finner på vidda.
(Foto: Svein Lund)
Her er ennå en sopp, litt forskjellig fra den andre, vi har ikke funnet navnet på noen av dem.
(Foto: Svein Lund)

Ruovttoluotta Biedjovákkegovaid álgosiidui.