Guovdageaidnu meahcceguovddáš / natursenter

Sámegillii

Biedjovággi – før, under og etter gruvedrifta

16 – Ny oppstart av gruva?

Etter at gruvedrifta blei lagt ned i 1991, mista snart Outokumpu interessen for Biedjovággi. Det blei likevel leita videre, ei tid av det norske selskapet Geologiske Tjenester i samarbeid med kanadiske Hendricks Minerals. I 2006 blei rettighetene kjøpt opp av det svenske International Gold Exploration, som i 2010 solgte videre til et annet svensk selskap, Arctic Gold. Nå var prisen på kobber og gull steget kraftig, og Arctic Gold ville starte gruva igjen. De fikk laga et planprogram og det blei da stor debatt i Guovdageaidnu om man ønska å slippe dem til eller ikke. Her er noen bilder fra striden, som endte foreløpig med at kommunestyret 16.12.2013 med 10 mot 9 stemmer sa nei til planprogrammet.

I 2010 overtok Arctic Gold rettighetene til leiting i Biedjovággi og satte straks igang med leiteboring.
(Foto: Arctic Gold)
Direktør i Arctic Gold var Lars-Åke Claesson.
(Foto: NRK)
Johan Klemet Kalstad var Arctic Golds samiske alibi som vararepresentant til styret.
(Foto: Svein Lund)
Nils Aslak M. Skum arbeida i Biedjovággi i begge driftsperiodene og som vakt under driftshvilen. På folkemøtet om Arctic Golds planer advarte han sterkt mot å starte opp gruvedrift igjen. Her blir han intervjua av NRK i Biedjovággi 2013.
(Foto: Svein Lund)
Kommunestyremøte på Máze skuvla 19.03.2012 diskuterer Biedjovággi. På talerstolen Mikkel Isak Eira, den eneste kommunestyrerepresentanten som skifta mening fra 2012 til 2013.
(Foto: Oddgeir Isaksen, FD)
En stor del av kampanja for og mot gruver foregikk ved spredning av anonyme plakater, som denne.
Elevene ved Samisk videregående skole og reindriftsskole gjennomførte en undersøkelse blant elevene om hva de mente om gruve i Biedjovággi. Her fra et av svara.

Plakat utafor møtelokalet ved kommunestyremøtet 16.12.2013: "Dette er vårt gull".
(Foto: Geir Jørgensen)
"Takk for at du støtter framtida!"
(Foto: Geir Jørgensen)
"Reint vann, rein natur, reine næringer"
(Foto: Geir Jørgensen)

"Våre områder, ikke statens" og "Vi elsker naturen"
(Foto: Geir Jørgensen)
"Ikke la deg narre, stem nei!"
(Foto: Geir Jørgensen)


Kommunestyremøtet 16.12.2013, som sa endelig nei til gruveplanen til Arctic Gold
(Foto: Geir Jørgensen)
Ved dirigentbordet rådmann Mikkel Ailo Gaup, ordfører Klemet Erland Hætta, varaordfører Hans Isak Olsen. På talerstolen gruppeleder for flyttsamelista Anders S. Buljo
(Foto: Ovlla Gaup)
Noen av kommunestyrerepresentantene, f.v. Per Nils Saari (A), Inger Marit Bongo (A), Ole Magnus Triumf (SAB), Susanne Vars Buljo (SÁB), Ellen J. Sara Eira (SÁB) og Johan Anders N. Somby (SÁB)
(Foto: Carl-Gøŕan Larsson / NRK)





Tilbake til startsida for Biedjovággi-bilder.