Guovdageaidnu meahcceguovddáš / natursenter

Sámegillii

Biedjovággi – før, under og etter gruvedrifta

2. Leiting, transport og oppbygging, 1953-71

I Biedjovággi er det funnet fortidsminner som vitner om bruk av området i svært gammel tid. Noen fortidsminner er trolig ødelagt av gruvedrifta uten å bli registrert. Da man starta her på 1960-tallet var det ennå ikke noe krav om registrering før man gjorde naturinngrep. Det var det blitt da det rundt 2010 blei planlagt nystart og utvidelse av området. Da blei det registrert en del fortidsminner. (Mer konkret!)

Fram til 1950-tallet hadde Biedjovággi-området blitt brukt til reindrift, jakt og fiske. Vi har så langt ikke funnet bilder fra den tida, men vil svært gjerne ha bilder som viser naturen da og reindrift og andre aktiviteter i området.

På 1950-tallet leverte tre reindriftssamer steiner med kobbermalm til konsul Holmboe i Tromsø, og da tok det av. Han solgte videre for god pris, og det blei satt i gang undersøkelser og prøvedrift. Vi har et bilde som viser leitearbeidet på slutten av 1950-tallet og transport og oppbygging på 1960-tallet. Også her vil vi gjerne ha flere bilder.

Konsul Gudleif Holmboe var den første som sikra seg rettigheter til kobbermalm ved Biedjovággi. Han var også skipsreder og hadde bl.a. ishavsskuta «MS Isbjørn». I 1932 dro den amerikanske familien Sutton på jaktcruise til Svalbard med denne skuta. F.v Richard Sutton, Magdalena Sutton, Gudleif Holmboe og Emmy Lou Sutton.
(Foto: Richard Sutton jr)
Allerede i 1953 hadde Boliden god kunnskap om geologien i Biedjovággi-området og hadde tatt ut ei rekke mutinger, men fikk ikke tillatelse av norske myndigheter til å starte utvinning. Kartet er tegna av Felix Reinhold Tegengren, som var teknisk leder for Bolidens mineralleiting.
Biedjovággi-området i den tida det blei drevet malmundersøkelser. Bildet er trolig tatt i 1959.
(Foto: Widerøe / RiddoDuottarMuseat)
Det forrige bildet, som er utstilt på Guovdageainnu gilišillju, er et utsnitt av et større bilde, og her ser vi hele med utsnittet tegna inn.
(Foto: Widerøe / RiddoDuottarMuseat)
Diamantboringa etter kobbermalm i gang.
(Foto: Johan M.K. Hætta)
På 1950-talet blei det frakta brakker fra Alta opp til Biedjovággi for å bruke til boligbrakker, messe og verksted for boremannskapa. Her ser vi ei brakke på veg over vidda med bulldozer.
(Foto: Inga Turi Hætta. Kilde: Johan M.K. Hætta: Med godstog over vidda)
Her er noen av brakkene på plass i Biedjovággi. Det var 15-20 mann i arbeid med å sette opp disse.
(Foto: Johan M.K. Hætta)
Stavmølla blei kjørt inn før vegen var ferdig. Den blei kjørt med trailer fra Luleå til Guovdageaidnu og videre på egen slede med bulldoser.
(Foto: Berit Karen Hermansen. Kjelde: Johan M.K. Hætta: Med godstog over vidda)

Tilbake til startsida for Biedjovággi-bilder.