Guovdageainnu meahcceguovddáš
Natursenter i Kautokeino

Forprosjektrapport

4. Utstillings- og presentasjonsformer

Et natursenter kan bruke ei rekke forskjellige presentasjonsformer. Vi vil her presentere noen av de mest aktuelle. Hvilke former man velger er bl.a. et spørsmål om hva man synes er best egna til å gi et godt bilde av naturen og naturbruken og hva man har tilgang på av gjenstander, utstillingsareal og økonomi.

4.1. Levende natur

Ulv i Langedrag naturpark, Buskerud
(Foto: SL)

På natursenteret på fuglereservatet Tåkern i Sør-Sverige er det satt opp kikkerter inne i senteret, så publikum kan studere fuglene uten å forstyrre dem.
(Foto: SL)

Naturen kan vises gjennom turer med innlagt skriftlig instruksjon og informasjon (natursti, eks. ved Suohpatjávri) eller gjennom organiserte guida turer (eks. Hardangervidda nasjonalparksenter). Organiserte turer kan kombineres med informasjon om sanking og bruk av planter og sopp.
Fugletårn for observasjon på spesielt fuglerike steder (Boaronjárga, Niitojávrrit?)
Levende planter kan vises gjennom botanisk hage i friluft eller drivhus.
Dyr kan vises i fangenskap som zoologisk hage (trolig ikke særlig aktuelt for oss) eller akvarium.
Man kan også bruke film- og datateknologi for vise samtidige hendinger i naturen på en skjerm.

4.2. Gjenstander brukt i utmarkshøsting

Før i tida blei pelsdyr gjerne fanga i feller av jern. Her er et utvalg fra Guovdageannu gilišillju
(Foto: SL)

Gjennom tidene har folk laga forskjellige hjelpemidler for naturhøsting, men ikke alle oppfinnelser har slått an. Denne tyttebærplukkeautomaten hører vel til de mer spesielle, men den har i alle fall fått plass på Kokelv sjøsamiske museum
(Foto: SL)

Man kan stille ut gjenstander som er brukt, som båter, fiskeutstyr (garn, not, sneller, ruser, sluker, stenger, isbor, kastebokser osv), jaktutstyr (gevær, pil og bue, spyd, feller), jaktskjul (čila), tønner og trebutter til frakting og oppbevaring av fisk og bær, motorisert utstyr som snøskuter, traktor, ATV, sleder og tilhengere.

4.3. Konserverte døde dyr, planter og deres produkter

Ved Naturum Fulufjället er det utstilt denne samlinga av etterlatenskaper fra dyr i nasjonalparken. Ved sida av ekskrementer er det kongler som forskjellige dyr har spist på.
(Foto: SL)

Nasjonalparksenteret på Folldal har stilt ut mye utstoppa rovdyr, her gaupe, ulv og jerv.
(Foto: SL)

Fugler, pattedyr og amfibier kan utstoppes og stilles ut enkeltvis eller i en sammenheng (eks. fuglefjell ved Porsanger naturhus, utstilling på Svanvik, Laponiautstillinga i Gällivare)
Planter kan tørkes og vises som enkeltarter på ark (herbarium) eller satt sammen i en sammenheng i utstilling.
Man kan også stille ut rester etter dyreliv som avføring, gulpeboller, reir, hi, osv. (Brukt ved bl.a. natursenter)

4.4. Figurer av dyr

Mens de fleste natursenter har utstoppa dyr, har Naturum Fulufjället bare satsa på utskjæringer i naturlig størrelse
(Foto: SL)

Natursenteret i Enontekio har ei fantastisk utstilling av alle fugler som er observert i kommunen. De er utskåret og malt av den lokale kunstneren Lauri Pappila.
(Foto: SL)

Fugler og andre dyr kan skjæres ut i tre eller støpes i plast eller annet materiale, enten som helfigur eller relieff, i naturlig eller forminska størrelse. (Se rapport fra natursentrene i Enontekio, Tåkern og Fulufjället). Dette gir ikke like naturlig bilde som utstoppa dyr, men er trulig billigere og gir mulighet for å presentere langt flere arter, samtidig som det ikke bidrar til unødig beskatning.

4.5. Stein

Stein fra Biedjovággi som kan være kandidat til steinutstilling. Er det gull, kobberkis eller bare svovelkis?
(Foto: SL)

Gunnar Mathiesen i Rognsund på Stjernøya hadde Finnmarks største private steinsamling.
(Foto: SL)

Det bør stilles ut et utvalg av mineraler og bergarter fra Finnmark, med særlig vekt på Guovdageaidnu. Disse bør merkes med navn på forskjellige språk, kjemisk sammensetning, finnested og evt. bruksområde. Dette kan gjøres på flere forskjellige måter.

4.6. Gjenstander laga av lokale naturressurser

Tromme med hammer laga av Mathis Pentha.
(Foto: SL)

Lokale naturprodukter til salgs i natursenteret i Enontekio: Sirup av kvann, marigras og rosenrot, urtete, syltetøy og kremer.
(Foto: SL)

Man kan vise bruken av naturen ved å stille ut gjenstander som er laga av planter og dyr i naturen, gjerne både som råvarer, halvfabrikata og ferdig produkt. Eksempel: tre-, bein og hornarbeider som knivskaft og slire, guksi (trekopp), náhppi (trebolle), sleiver og annet kjøkkenutstyr, smøreske (vuodjeskáhpu), giisá (skrin, kiste), rotsløyd- og neversløydprodukter, gamme- og lávvoskjelett, steinredskaper, produkter av bær som saft, syltetøy, gele, sirup og forskjellige produkter av tørka planter og sopp, sennagras, osv.osv.

4.7. Analoge foto og tekster

Laponiautstillinga i Gællivare består i stor grad av flyttbare bokser. De fleste har tekst eller bilde på forsida, andre har glassplate og gjenstander utstilt inni.
(Foto: SL)

Det er mange fikse måter å presentere tekst og bilder på i ei utstilling. Denne fra Nordland nasjonalparksenter er absolutt en av de mer avanserte.
(Foto: SL)

Bilder og tekst trykkes opp som plakater for utstilling, på papir, plast, glass, lerret eller annet materiale. Foto og tekst kan også trykkes i bøker, hefter og brosjyrer.

4.8. Digitale foto og tekster

Ved akvariet på Polaria i Tromsø, kan ein sjå oversikten over fiskane på skjermen, Slik slepp dei å lage nye plakatar om det blir endringar i utvalet av artar.
(Foto: SL)

På Hardangervidda nasjonalparksenter er det ei digital utstilling over planter og dyr i nasjonalparken. De besøkende kan sjøl velge hvilke planter eller dyr de vil se nærmere på.
(Foto: SL)

Bilder og tekster kan vises på skjerm, i kombinasjon eller som rein tekst og rein bildevisning. Skifte av bilde og tekst kan gå automatisk, styres av betjeningen eller styres av den besøkende.

4.9. Film og lysbilder

Polaria i Tromsø har satsa stort på filmframvising.
(Foto: SL)

Ved natursenteret i Enontekio står en tv-skjerm som hele tida viser film om lokal reindrift i eldre tid.
(Foto: SL)

Filmer kan vises som gammeldags kino på lerret, eller som video på TV-skjerm. Det er aktuelt både å skaffe kopier av eldre filmer og å lage egne. Film kan vises i kinosal til bestemte tider eller etter ønske fra besøkende (Brukt bl.a. i Hardangervidda og Nordland nasjonalparksenter). På videoskjerm kan man ha filmer som går hele tida eller der publikum kan velge mellom alternative filmer. (Natursenteret i Enontekio har begge deler.) Flere natursenter har laga lysbildeserier som vises etter bestilling. Det kan også være aktuelt å vise bilder og film av landskap gjennom 3D-briller.

4.10. Lyd

Ved Tromsø museum kan man lytte til innspilte dyrejoiker.
(Foto: SL)

På Naturum Tåkern er alle tekster bare på svensk. Men ved hver utstillingsmonter er det tilkoblingspunkt for hodetelefoner der man få teksten lest på engelsk. I skuffene kan man finne ekstra informasjon om emnene på monteren.
(Foto: SL)

Lyd kan brukes i form av innspilte kommentarer, opptak av dyrelyder, joik/musikk osv. Dette kan spilles av som del av utstillingen så alle hører det, eller for den enkelte besøkende gjennom hodetelefoner.
Om man ønsker at tekst i utstillinga skal være tilgjengelig også muntlig, eller på flere språk enn den som er plass til å skrive i montrene, kan dette spilles inn og de besøkende kan spille av ved å koble øretelefoner til de enkelte montrene. (Dette er gjort i Naturum Tåkern for engelsk språk, tekstene er bare på svensk.)

4.11. Bøker

Nordland nasjonalparksenter har salgsutstilling av bøker, kart og annet materiell tilknytta nasjonalparkene i fylket.
(Foto: SL)

Lesekrok ved Kilpisjærvi natursenter
(Foto: SL)

Natursenteret bør kunne bidra på forskjellig vis til skriving av bøker om de emnene senteret arbeider med. Med tida kan det være aktuelt å utgi egne bøker.

Samtidig bør senteret bidra til å spre naturkunnskap som allerede er utgitt i bøker. Senteret bør ha en lesekrok med boksamling. Bøkene bør være til bruk både for besøkende og ansatte, men normalt ikke til hjemlån. Aktuelle emner kan være:

Bøker kan anskaffes etter hvert, og kan i stor grad kjøpes brukt fra antikvariater o.l. Det er også aktuelt å be publikum om å gi relevante bøker de kan være av med.

Forprosjektet har kjøpt inn noen bøker om samiske dyre- og plantenavn, og noen bøker om natur i Norge.


Til neste kapittel
Til starten på forprosjektrapporten