I Guovdageaidnu er det mye fisk. Abbor er en god fisk som man godt kan fiske og bruke mer enn det blir gjort nå.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš

Natursenter i Kautokeino

Kvann (Angelica archangelica) er ei kjent mat- og medisinplante, en av plantene som er mest brukt i samisk tradisjon. Den vokser mange steder i Guovdageaidnu, særlig ved kanten av vann og elver.
(Foto: Svein Lund)

Rikt biologisk mangfold i Guovdageaidnu – Tar vi vare på det?

Vi hadde ikke gått langt før vi fant den første sjeldenheten, korallrot (Corallorhiza trifida) i plenen foran kulturhuset.
(Foto: Svein Lund)

Er ikke dette ei vanlig engsoleie eller smørblomst (Ranunculus acris)? Nei, det er ei nyresoleie (Ranunculus auricomus)!
(Foto: Svein Lund)

En vanlig myrfiol (Violas palustris), en stor myrfiol (Viola epipsila) eller kanskje det er en lappfiol (Viola suecica)?
(Foto: Svein Lund)

Det er ei vanlig oppfatning at naturen på Finnmarksvidda er fattig på arter. Det stemmer ikke. Vi har ei mengde arter av planter, sopp og dyr, men dette er dårligere registrert enn mange andre steder.

14.-15.06.2024 arrangerte vi kurs med botanikeren Andy Sortland fra UIT, og bare på disse to dagene fikk vi kraftig utvida vår kunnskap om plantelivet sentralt i Guovdageaidnu. Kurset var på Kulturhuset og området rundt og bare innenfor en avstand av maks. 500 meter fant vi 122 arter. Vi var da bare på øversida av Bredbuktnesveien, slik at vi ikke fikk med vegetasjonen ned mot elva og i denne. Til sammen har vi innenfor 500m radius fra Kulturhuset nå registrert hele 159 arter av planter, sopp og lav. Og vi har helt sikkert ikke fått med alt. Vi så denne gangen ikke spesielt etter dyrelivet, men vi fant likevel en sjelden sommerfugl.

Om du har lyst å se hva vi fant og hva vi tidligere har funnet her, se Liste over planter nær kulturhuset.

Hva forteller dette? Jo, at vi i Guovdageaidnu har svært varierte og rike naturmiljøer, som vi bør ta godt vare på. Når kommunen nå begynner arbeidet med ny arealplan, bør den bygge på en grundig undersøking av biologisk mangfold, slik at man kan ta hensyn til dette ved eventuell bygging av boliger, veier og industriområder. Det området vi har undersøkt nå er nok blant de mest artsrike, et annet er litt lenger sør – Boaronjárga og Gorovuohppi, der det vokser ei plante som bare finnes et annet sted i Norge.

Denne rike naturen kan være grunnlag for en natur- og kultursti, som kan brukes av både lokalbefolkning og turister og ikke minst til opplæring for skolene. Vi håper nå at undersøkinga vår kan være starten på en mer omfattende undersøking og et samarbeid om natur- og kultursti mellom Meahcceguovddáš, historielaget og kommunen.

Hva er det som blomstrer slik ute i vannet? Kan det være bukkeblad (Menyanthes trifoliata)?
(Foto: Svein Lund)

Utvilsomt vier, men hvilken art? Vi fant minst fem forskjellige arter.
(Foto: Svein Lund)

Denne sjeldne sommerfuglen har på norsk fått navnet Dinas rutevinge. (Euphydryas iduna).
(Foto: Svein Lund)

Kurstilbud i august: Sopp – mat fra naturen!

Skjeggriske er en ganske vanlig sopp i Guovdageaidnu – men hvordan bruke den?

Lørdag 17.08. blir det soppkurs.
Oppmøte på Kulturhuset kl. 1200. Først litt informasjon om artene vi skal se etter, så går vi ut i naturen og ser hva vi finner og etterpå samles vi og ser på hvordan vi skal behandle soppen for å få god mat.
Kursledere: Basia Głowacka og Svein Lund.
Påmelding innen 14.08. til tel. 90727698. Kursavgift kr. 200.

Kurstilbud i august: Medisin fra naturen!

Vendelrot vokser i Guovdageaidnu og er ei medisinplante – men til hva?

Lørdag 24.08. blir det kurs om medisinplanter.
Oppmøte på Kulturhuset kl. 1200. Først litt informasjon, så går vi ut i naturen og ser hva vi finner og etterpå samles vi ser hva vi kan lage. Deltakere kan melde ønske om hva vi skal satse på, f.eks. hostesaft, myggolje, smøring mot allergi og hudplager.
Kursleder: Basia Głowacka.
Påmelding innen 21.08. til tel. 90727698. Kursavgift kr. 200.

Kurstilbud i august/september: Planter og fisk!


Etter at vi nå har arrangert både plantekurs og fiskekurs, er det mange som ikke fikk anledning til å delta som ønsker seg et nytt kurs i år. Da vil vi gjøre et eksperiment: Både-og-kurset for dem som er interessert i å bli kjent med og utnytte naturens ressurser. Vi lærer å fiske med garn fra forskjellige slags båter, behandling av fisk av forskjellige slag, om plantearter på land og i vannet, og litt om bruken av dem.
Kurset starter på Kulturhuset lørdag 31.08. kl. 1000. Der blir det informasjon om bruk av Artsdatabanken og hvordan vi kan registrere planter. Etter et par timer kjører vi til Goaskinjávri. Overnatting i lávvu, ta med sovepose. (Teltplassen ca. 1 km fra veg.) Vi skifter på å fiske og se på planter, slik at vi utnytter tida mens vi venter på at fisken skal gå i garna. Når turen er over samles vi igjen på Kulturhuset for oppsummering av det vi har lært. Vi regner med avslutning søndag 01.09. omlag kl. 1400.
Kursledere: Fisk: Nils Mikkel Helmen, Planter: Svein Lund og Basia Głowacka.
Påmelding innen 27.08. til tel. 90727698. Kursavgift kr. 500.

Øvrige kurstilbud

Når det er etterspørsel og passer med sesongene kan vi tilby følgende tema, som åpne kurs eller for skoler og institusjoner.

Fra kurs om notfiske, sommeren 2019.

Registrering av planter og dyr / Bruk av Artsdatabanken
Matlaging med råvarer fra naturen
Geologi og mineraler i Guovdageaidnu
Not- og garnfiske
Høsting, bearbeiding og bruk av sennagras
Planter til mat og medisin
Fiskeskinnsgarving
Sopp

Om du ønsker noen av disse eller andre kurs innenfor natur og naturbruk, eller vil tilby kurs, så ta kontakt med vårt kursutvalg (Marit, marit@9520.no, tel 90786365 eller Karen Lovise, kemme123@hotmail.com, tel 99505838).

Felles senter for natur, kultur og verdensarv

Struves meridianbue skal være en del av det felles senteret. Dette minnesmerket står på toppen av Luvddiidčohkka, en av de to hovedpunktene i Struves meridianbue som er i Guovdageaidnu kommune.

Guovdageaidnu kommune gikk i 2018 inn for å samle forskjellige initiativ til et felles senter. Dette har blitt forsinka, men nå er det godt i gang igjen.
Styret i Meahcceguovddáš har påtatt seg ansvaret for samordning, og med støtte fra utviklingsselskapet Ovddos engasjerte vi i 2021 konsulentselskapet Arctic Prime til å hjelpe oss. De laga
– 2021/22 forstudie
– 2023/24 Rapport fra forprosjekt og Plan for hovedprosjekt.

Les mer om planen om felles senter.

Márkanbálggis – Ide for natur- og kultursti

Vi arbeider med en ide om en natur- og kultursti sentralt i Guovdageaidnu. Tanken er at den skal gi informasjon om naturen, historia og kulturen på forskjellige steder etter stien, og samtidig binde sammen flere utstillingslokaler innafor natur og kultur.
Om du er interessert i å bidra til dette arbeidet, ta kontakt med Svein Lund (tel 90727698, sveilund@online.no)

Her kan du lese:
Presentasjon av ideen om Márkanbálggis
Diskusjonsnotat om Márkanbálggis

Kartet viser den tenkte stien Márkanbálggis med mulige utvidelser.

Natursenterets boksamling

Deler av boksamlinga vår.

Guovdageainnu meahcceguovddáš bygger opp ei samling av bøker om natur og naturbruk og beslekta emner. Samlinga er inntil videre på vårt kontor i Kulturhuset, men skal med tida bli mer tilgjengelig for publikum, i tillegg til at den vil være til nytte for natursenterets ansatte og samarbeidspartnere.
Vi har nå omlag 500 bøker. Her kan du se bokliste. Dersom du er interessert i å låne noen av disse bøkene, eller har bøker som du kan avse, som du tror vi kan ha nytte av, ta kontakt med et medlem av styret.

Korte fakta om Guovdageainnu Meahcceguovddáš

Stiftelseserklæring. Vedtekter. Styre.
Kontor: Kulturhuset, 2. etasje, Bredbuktnesveien 50
Postadresse: Gartnetvađđa 7, 9520 Guovdageaidnu
E-post: meahcci@meahcci.info
Telefon: 90188756 eller 90727698
Organisasjonsnummer: 921 362 595.
Medlemskap: Enkeltpersoner kr 100 pr. år eller kr 1000 livsvarig
Bedrifter/institusjoner/organisasjoner kr 1000 pr.år eller kr 10000 livsvarig.
Bankkonto: 1254.62.91144, Fra utlandet: IBAN NO0412546291144, Vipps 545709
Presentasjon: norsk, samisk og engelsk