I Guovdageaidnu er det mye fisk. Abbor er en god fisk som man godt kan fiske og bruke mer enn det blir gjort nå.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Kvann (Angelica archangelica) er ei kjent mat- og medisinplante, en av plantene som er mest brukt i samisk tradisjon. Den vokser mange steder i Guovdageaidnu, særlig ved kanten av vann og elver.
(Foto: Svein Lund)

Kommende tilbud

Utstilling på Kulturhuset

Det varierer litt hvilke utstillinger som står på Kulturhuset. For tida (tidlig i desember 2019) kan du se den geologiske utstillinga, pluss følgende tema på vandreutstillinger: fisk og fiske, fugl og fuglejakt, planter, reindrift, Guovdageaidnu-Alta-utbygginga.
Vil du se noen av disse, bør du skynde deg dit, for i løpet av måneden vil noen av dem bli sendt på vandring til andre steder.

Framtidige kurstilbud

Vi har ennå ikke laga kursplan for 2020. Vi håper å kunne tilby følgende tema, som åpne kurs eller for skoler og institusjoner.
Registrering av planter og dyr / Bruk av Artsdatabanken
Matlaging med råvarer fra naturen
Geologi og mineraler i Guovdageaidnu
Notfiske
Planter til mat og medisin
Fiskeskinngarving
Om du ønsker noen av disse kursa eller andre kurs innafor natur og naturbruk, så ta kontakt, så skal vi se hva vi kan få til. Vi vil også gjerne høre fra deg om du har godt greie på et aktuelt tema og vil holde kurs om dette.

Márkanbálggis – Ide for natur- og kultursti

Vi arbeider med en ide om en natur- og kultursti sentralt i Guovdageaidnu. Tanken er at den skal gi informasjon om naturen, historia og kulturen på forskjellige steder etter stien, og samtidig binde sammen flere utstillingslokaler innafor natur og kultur.
Ingen ting er vedtatt noen plass så langt, men vi inviterer alle til å være med å diskutere og utvikle ideen.
Her kan du lese:
Presentasjon av ideen om Márkanbálggis
Diskusjonsnotat om Márkanbálggis

Kartet viser den tenkte stien Márkanbálggis med mulige utvidelser.

Rapport fra nylig gjennomførte arrangementer

Geologiens dag 30.–31.08.2019

"Geologiens dag" er et landsomfattende tiltak for å øke kunnskapen om geologi og mineraler, med lokale arrangører og lokale variasjoner. I år blei det for første gang gjennomført i Finnmark.
Programmet var:

Fredag 30.08.
Kl. 10-21 Åpen utstilling
Kl. 10-14 Tilbud til skoler

Lørdag 31.08.
Kl. 10-14 Åpen utstilling
Kl. 12-13 Stuoragurraforkastningen – et lite kjent geologisk fenomen i vårt nærområde. Foredrag av forskere fra NGU
Kl. 14-17 Ekskursjon til Stuoragurraforkastningen ved Máze.

Arrangementet blei gjennomført etter planen, og her er noen bilder fra aktivitetene:

For første gang blei Geologiens Dag arrangert med utlysing på samisk.
(Foto: SL)

Ved inngangen sto det oppslag om innholdet i de forskjellige utstillingene og om hvem som hadde bidratt.
(Foto: SL)

Utsikt fra 2. etasje i Kulturhuset over en del av utstillinga.
(Foto: SL)

Her har vi satt opp det materialet vi har fått fra Geologiens Dag.
(Foto: MJH)

Egen produksjon: Historia om Náránaš-steinen og bilder fra steinbrudd og steinen i bruk.
(Foto: MJH)

Også egen produksjon: Historia om gruva i Biedjovággi.
(Foto: MJH)

Kartet viser jordskjelvsoner i Norden og Norskehavet. På bordet står boreprøver fra Bidjovagge Gruber.
(Foto: MJH)

Finnes det samisk litteratur om geologi? Vi har kopiert opp den aller første lille boka fra 1971.
(Foto: MJH)

Fra utstillinga over steiner fra Guovdageaidnu. Bergarten i forgrunnen til høyre finnes sentralt i bygda og er så spesiell at geologene har gitt den navnet "Kautokeinokonglomeratet".
(Foto: SL)

Fire av steinene vi har funnet i deponiene etter gruva i Biedjovággi. Der er utrolig mange forskjellige mineraler.
(Foto: SL)

Fuchsittkvartstitt eller "Masikvartsitt" i mange varianter, funnet i de tre steinbrudda og i løsmasser.
(Foto: SL)

I steinsamlinga er det mineraler fra nært og fjernt. Disse er fra Telemark, Sverige, Danmark og Polen.
(Foto: SL)

Ungsomsskolen på besøk på Geologiens Dag.
(Foto: BG)

Mange elever syntes det var interessant å se på stein i mikroskop.
(Foto: BG)

Elevene fikk orientering om de forskjellige utstillingene. Her om gruva i Biedjovággi.
(Foto: BG)

Alle steinene i denne hylla er funnet i Biedjovággi
(Foto: MJH)

Mineraler og bergarter fra Guovdageaidnu
(Foto: MJH)

Denne hylla har steinprøver fra resten av Finnmark.
(Foto: MJH)

11 hadde møtt opp for å høre på foredrag om Stuoragurraforkastningen. Her foreleser Odleiv Olesen fra NGU.
(Foto: SL)

Forskerne fra NGU hadde med seg store fine plakater om Stuoragurraforkastningen og sin egen forskning, og vi satte dette opp på utstillingsvegger som så blei brukt under forelesninga.
(Foto: SL)

Lars Olsen fra NGU forteller om gravinga ved Stuoragurraforkastningen og forklarer hva de fant..
(Foto: )

Fra ekskursjonen til Stuoragurraforkastningen ved Máze. Her er den synlige delen av forkastninga på det høyeste, omlag 7 meters høyde.
(Foto: SL)

Lars Olsen viser på medbrakt illustrasjon hva de fant ved utgraving nettopp på dette stedet i fjor. To- og firbeinte deltakere følger interessert med.
(Foto: SL)

På tilbaketuren til Guovdageaidnu kjørte vi innom plassen der det har vært lagra stein fra steinbrudda for masikvartslitt, og de som ville kunne plukke med seg noen steiner.
(Foto: SL)

Den geologiske utstillinga som var ferdig til Geologiens dag, kan fortsatt ses på Kulturhuset ei tid framover. Det er åpent i vanlig kontortid og ellers etter avtale med Meahcceguovddáš.
Utstillinga består av følgende deler:
– Geologi generelt og oversikt over mineraler.
– Geologi på samisk? Hva finnes av litteratur på samisk om geologi?
– Geologien i Finnmark og Guovdageaidnu spesielt. Kart over berggrunn, løsmasser og mineralforekomster
– Stuoragurraforkastningen – et aktuelt forskningsprosjekt.
– Bidjovagge Gruber – før, under og etter gruvedrifta.
– Náránaš – planer og realiteter
– Nussir og gruvedrift i Kvalsund
– Samling av mineraler og bergarter fra Guovdageaidnu og ellers i Finnmark.

Vi fortsetter å bygge ut utstillinga også etter Geologiens Dag.
Om du har mineralprøver som vi kan få eller låne, ta kontakt med oss: Máret tel 40195813 eller Svein 90727698.

Notfiskekurs 24.08.2019

Slik annonserte vi kurset:

Notfiske - En samisk tradisjon som fortsatt opprettholdes
Notfiske er en samisk tradisjonell fiskemetode som enda utøves av noen folk i Kautokeino. Vil du være med å se, lære, og forstå mer om hva notfiske i vann handler om? På dette kurset får du med hele notprosessen og hva som ellers hører til det med notfiske. Vi koker fisken vi får etter at vi har fått noten opp på land. Kurset avholdes i Ávži på lørdag 24.09.2019 klokken 12.00-17.00 på gården til Ole Klemet Anders Hætta, hvor butikken Ávži Design også finns.
Kursavgift kr. 100 betales kontant eller til konto 1254.62.91144, Vipps 545709.
Påmelding til Rolf Ante Hætta, tel. 41077187

Det kom ikke så mange på kurset, men vi fikk da fiska og det var lærerikt for oss som deltok. Vi håper på flere deltakere neste gang. Her er noen bilder fra setting og trekking av nota:

Først tar vi nota ned og legger systematisk i båten, så ho skal være lett å sette ut.
(Foto: BG)

Så er det å ro nota ut.
(Foto: BG)

Hele nota er satt ut, vi har kommet tilbake til land og så er det å sveive inn tauet.
(Foto: BG)

Tauet til nota sveives inn fra båten og fra en bukk på land. Etter hvert som nota nærmer seg land må disse flyttes nærmere hverandre.
(Foto: BG)

Nota trekkes inn. Nå er det like før vi ser om vi har fått fisk.
(Foto: BG)

Til slutt må vi henge nota på plass for tørking.
(Foto: BG)

Vil du lese mer om notfiske, finner du det her:
http://meahcci.info/fiske-n.htm#metode

Planter til mat, drikke og medisin

På dette bildet fra Guovdageaidnu nå i august er minst 8 medisin- eller matplanter: kvann, hvitbladtistel, bjørk, mjødurt, vendelrot, vier, soleihov og skogstorkenebb.

Vi har i sommer hatt tre plantekurs. Her kan du laste ned materiale fra kursa:

23.06.2019.
Kursleder Svein Lund
Sted: Kulturhuset og området vest-sørvest for dette.
kursinnhold-norsk eller kursinnhold-samisk
Liste over Planter nær Kulturhuset, hva de kan brukes til og hva vi fant 24.06.

18.08.2019.
Kursledere Máret Sárá, Basia Głowacka og Svein Lund
Kursinnhold. Liste over Planter nær Kulturhuset, hva de kan brukes til og hva vi fant 18.08.

26.08.2019
Sted: Guovdageaidnu ungdomsskole og området mellom skolen og elva.
Planter mellom ungdomskolen og elva

Bli medlem av Guovdageainnu Meahcceguovddáš!

Alle er velkommen som medlemmer.
Kontingent er for enkeltpersoner kr. 100 pr. år eller kr. 1000 livsvarig, for bedrifter/institusjoner/organisasjoner kr 1000 pr.år eller kr, 10000 livsvarig.
Konto 1254.62.91144, Vipps 545709.

Last gjerne ned vår presentasjon av Guovdageainnu Meahcceguovddáš: norsk, samisk og engelsk

Natursenterets boksamling

Guovdageainnu meahcceguovddáš bygger opp ei samling av bøker om natur og naturbruk og beslekta emner. Samlinga er inntil videre på vårt kontor i Kulturhuset, men skal med tida bli tilgjengelig for publikum, i tillegg til at den vil være til nytte for natursenterets ansatte og samarbeidspartnere.
Vi har nå omlag 450 bøker. Her kan du se bokliste pr. 31.08.2019. I tillegg har vi en del mindre hefter og brosjyrer som ennå ikke er katalogisert.
Dersom du har bøker som du vil være av med, som ikke står på denne lista og som du tror vi kan ha nytte av, ta kontakt med et medlem av styret.

Korte fakta om Guovdageainnu Meahcceguovddáš

Initiativtaker: Naturvernforbundet i Ávjovárri, høsten 2015
Forprosjekt: Januar 2016 – September 2017.
Interimstyreseptember 2017 – november 2018
Grunnlagt som forening juni 2018. Stiftelseserklæring , vedtekter, styre.
Organisasjonsnummer: 921 362 595.
Bankkonto: 1254.62.91144, Fra utlandet: IBAN NO0412546291144, Vipps 545709
Kontor: Guovdageaidnu kulturhus, 2. etasje, Bredbuktnesveien 50
Postadresse: Pb. 318. 9521 Guovdageaidnu
E-post: meahcci@meahcci.info
Telefon: 46189976 / 90727698