I Guovdageaidnu er det mye fisk. Abbor er en god fisk som man godt kan fiske og bruke mer enn det blir gjort nå.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Kvann (Angelica archangelica) er ei kjent mat- og medisinplante, en av plantene som er mest brukt i samisk tradisjon. Den vokser mange steder i Guovdageaidnu, særlig ved kanten av vann og elver.
(Foto: Svein Lund)

Geologiens dag

"Geologiens dag" er et landsomfattende tiltak for å øke kunnskapen om geologi og mineraler. Det har hittil ikke vært gjennomført i Finnmark, men nå lager vi arrangement i Guovdageaidnu 30. og 31.08.2019.
Det skjer på Kulturhuset. Programmet er ikke helt sikkert, men ser ut å bli slik:

Fredag 30.08.
Kl. 10-21 Åpen utstilling
Kl. 10-12 Tilbud til elever i barneskolen
Kl. 12-14 Tilbud til elever i ungdomsskolen og videregående skole
Kl. 18-20 Mineraler i Finnmark – fordeler og ulemper ved utnytting av dem. Foredrag og debatt

Lørdag 31.08.
Kl. 10-14 Åpen utstilling
Kl. 12-13 Stuoragurraforkastningen – et lite kjent geologisk fenomen i vårt nærområde. Foredrag av forskere fra NGU
Kl. 14-17 Ekskursjon til Stuoragurraforkastningen ved Máze (60 km å kjøre, 1 km å gå hver veg)

Utstillinga vil etter planen bestå av følgende deler:
– Hva er geologi? Hovedtrekk i jordas historie og mineralenes opprinnelse
– Geologien i Finnmark og Guovdageaidnu spesielt. Kart over berggrunn, løsmasser og mineralforekomster
– Bidjovagge Gruber – før, under og etter gruvedrifta.
– Náránaš – planer og realiteter
– Nussir og gruvedrift i Kvalsund
– Samling av mineraler og bergarter fra Guovdageaidnu og ellers i Finnmark.

Om du har interesse for geologi og vil delta i arbeidet med dette eller du har fine mineralprøver som vi kan få eller låne, ta kontakt med oss: Máret tel 40195813 eller Svein 90727698.

Natursenterets kurstilbud

Vi tilbyr nå følgende kurs:
Planter og sopp til mat og medisin
Det første gikk søndag 23.06.2019. Her kan du laste ned materiale fra kurset: kursinnhold-norsk eller kursinnhold-samisk, samt oppdatert liste over Planter nær Kulturhuset, med avmerka hva vi fant på kurset. Lista har plantenavn på norsk, samisk og latin, samt kort informasjon om bruk av plantene til mat og medisin.
Det neste kurset blir søndag 18.08.2019.
Kurset starter på Kulturhuset kl. 1000 og fortsetter i naturen. Dette kurset vil ha hovedvekt på plantemedisin. Vi prøver å få flere kurs med vekt på matplanter og matlaging utover høsten.
Mer info og påmelding: Svein Lund, tel 90727698

Notfiske
Søndag 25.08.2019.
Kurset er i Ávži.
Mer info og påmelding: Rolf Ante Hætta, tel 41077187

Fiskeskinngarving
Ei helg i september
Mer info og påmelding: Gerlinde Thiessen, tel 93293648

Kursavgift for plante og notkurs kr. 200,-, Medlemmer av Meahcceguovddáš gratis. (For medlemskap, se lenger ned på denne sida)

Påmelding helst ei uke før kurset.

Vi kan også tilby skoler og institusjoner disse kursa, samt kurset
Registrering av planter og dyr / Bruk av Artsdatabanken

Utstilling på Kulturhuset

Den flyttbare utstillinga til Guovdageainnu meahcceguovddáš står nå i hallen på Kulturhuset i Guovdageaidnu. Den består av
– en presentasjon av hva Meahcceguovddáš er og kan bli
– bildeutstilling som har vært på rundtur til forskjellige institusjoner i Guovdageaidnu, Nordreisa og Alta, men temaene fisk og fiske, fugl og fuglejakt, planter, reindrift, Guovdageaidnu-Alta-utbygginga og Bidjovagge gruver.
– ei ny utstilling om kobbergruver i Kvalsund, planene for Nussir-gruva og konsekvensene for reindrift og fiske.Márkanbálggis – Ide for natur- og kultursti

Vi diskuterer nå en ide om en natur- og kultursti sentralt i Guovdageaidnu. Tanken er at den skal gi informasjon om naturen, historia og kulturen på forskjellige steder etter stien, og samtidig binde sammen flere utstillingslokaler innafor natur og kultur.
Ingen ting er vedtatt noen plass så langt, men vi inviterer alle til å være med å diskutere og utvikle ideen.
Her kan du lese Diskusjonsnotat om Márkanbálggis

Kartet viser den tenkte stien Márkanbálggis med mulige utvidelser.

Ny utstilling på Samefolkets dag

6. februar 2019 presenterte Guovdageainnu meahcceguovddáš sin nyeste utstilling på Báktehárji under feiringa av Samefolkets dag. Her er noen bilder fra utstillinga
Vi vil prøve å få opp utstillinga igjen på Kulturhuset og supplert med flere emner etter hvert. Her er noen bilder fra dagens arrangement.

Presentasjon av arbeidet vårt, med bilder fra det vi har gjort og eksempler fra andre natursenter i inn- og utland.
(Foto: Svein Lund)

Utstilling om koppergruver i Kvalsund og planene om ny drift og hvilke virkninger denne vil ha for reindrifta og fjorden.
(Foto: Svein Lund)

Foran utstillinga styreleder i Meahcceguovddáš Karen Marie Eira Buljo og nestleder Máret J. Heatta
(Foto: Svein Lund)

Med på feiringa var bl.a. ordfører Johan Vasara og kommunestyrerepresentant Anton Dahl.
(Foto: Svein Lund)

Øyvind Vandbakk og Beaska Niillas studerer gruveutstillinga.
(Foto: Svein Lund)

Det var mye folk fra nær og fjern på feiringa, bl.a. ei gruppe med ungdom fra Frankrike. Da var det godt vi hadde tekster både på samisk, norsk og engelsk.
(Foto: Svein Lund)

Til utstillinga laga vi en presentasjon av Guovdageainnu Meahcceguovddáš. Denne kan lastes ned her på norsk, samisk og engelsk,

Bli medlem av Guovdageainnu Meahcceguovddáš!

Alle er velkommen som medlemmer.
Kontingent er for enkeltpersoner kr. 100 pr. år eller kr. 1000 livsvarig, for bedrifter/institusjoner/organisasjoner kr 1000 pr.år eller kr, 10000 livsvarig.
Konto 1254.62.91144, Vipps 545709.

Natursenterets boksamling

Guovdageainnu meahcceguovddáš bygger opp ei samling av bøker om natur og naturbruk og beslekta emner. Samlinga er inntil videre på vårt kontor i Kulturhuset, men skal med tida bli tilgjengelig for publikum, i tillegg til at den vil være til nytte for natursenterets ansatte og samarbeidspartnere.
Vi har nå omlag 400 bøker. Her kan du se bokliste pr. 14.01.2019. I tillegg har vi en del mindre hefter og brosjyrer som ennå ikke er katalogisert.
Dersom du har bøker som du vil være av med, som ikke står på denne lista og som du tror vi kan ha nytte av, ta kontakt med et medlem av styret.


Korte fakta om Guovdageainnu Meahcceguovddáš

Initiativtaker: Naturvernforbundet i Ávjovárri, høsten 2015
Forprosjekt: Januar 2016 – September 2017.
Interimstyre fra september 2017
Grunnlagt som forening juni 2018. Stiftelseserklæring og vedtekter
Organisasjonsnummer: 921 362 595.
Bankkonto: 1254.62.91144, Fra utlandet: IBAN NO0412546291144, Vipps 545709
Kontor: Guovdageaidnu kulturhus, 2. etasje, Bredbuktnesveien 50
Postadresse: Pb. 90. 9521 Guovdageaidnu
E-post: meahcci@meahcci.info