I Guovdageaidnu er det mye fisk. Abbor er en god fisk som man godt kan fiske og bruke mer enn det blir gjort nå.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / Kautokeino natursenter

Kvann (Angelica archangelica) er ei kjent mat- og medisinplante, en av plantene som er mest brukt i samisk tradisjon. Den vokser mange steder i Guovdageaidnu, særlig ved kanten av vann og elver.
(Foto: Svein Lund)

Bli med i foreninga Guovdageainnu meahcceguovddáš!

Interimstyret vedtok 10.06. å danne Guovdageainnu meahcceguovddáš som organisasjon og invitere alle til å bli medlemmer. Kontingent er for enkeltpersoner kr. 100 pr år eller kr. 1000 livsvarig, for bedrifter/institusjoner/organisasjoner kr 1000 pr. år eller kr. 10000 livsvarig. Du kan melde deg inn ved å kontakte et av medlemmene i interimstyret.
Ordinært årsmøte blir i slutten av 2018.
Her kan du lese Stiftelseserklæring og Vedtekter

Natursenterets kurstilbud 2018

Gjennomførte kurs:
Planter til mat og medisin – 21.–22.04.
Fiskeskinngarving – 02.–03.06.
Artsdatabanken / registrering av planter og dyr 09.–10.06.

Kommende kurs:
Notfiske – 04.08. Mer informasjon og påmelding: Nils OIe Skum, nilsole@hotmail.com, tel. 92806938
Planter til mat og medisin – 26.08. og 12.09. Mer informasjon og påmelding: Svein Lund, sveilund@online.no. tel 90727698
Artsdatabanken – registrering av planter og dyr. – 08.–09.09. Mer informasjon og påmelding: Máret J. Heatta, maretjh@gmail.com. tel 40195813

Natursenteret med vellykka påskearrangement

Plakat meahcceguovddáža beassášdoaluid birra.
(Plakat: Ellen Cecilie Triumf-Buljo)

Guovdageainnu Meahcceguovddáš (Kautokeino natursenter) har gjennom påskearrangement på og ved Kulturhuset vist hva vi kan få til i det framtidige natursenteret. Det gjorde vi med utstillinger, små kurs og arbeidsverksteder.
Her kan du lese Rapport fra påskearrangement".

Hva vil vi med natursenter?

Vi vil bygge et senter som bidrar til å styrke kunnskapen om og bruken av naturen i og rundt Guovdageaidnu (Kautokeino).

Senteret skal være et tilbud til skoler, lokalbefolkning og tilreisende.

I arbeidet med senteret er det først gjennomført et forprosjekt. Som grunnlag for arbeidet videre er det laga en forprosjektrapport.
Hele forprosjektrapporten (på norsk)
Sammendrag av forprosjektrapporten (på samisk),

Interimstyre

Høsten 2017 er det oppretta et interimstyre, som skal legge grunnlaget for ei fast organisering av natursenteret og søke samarbeidspartnere og finansiering for bygging og drift. Styret vil også drive kurs og har satt i gang ei rekke pilotprosjekter.

Interimstyret består av:

LederEllen Cecilie Triumf-Buljoellentriumf@gmail.com91594944
NestlederNils Ole N. Skumnilsole@hotmail.com92806938
SekretærMáret J. Heattamaretjh@gmail.com40195813
StyremedlemmerKaren Marie Eira Buljokarenmarja@hotmail.com46189976
Laila Susanne Varslailasusanne@gmail.com90030998
Svein Lundsveilund@online.no90727698
Anders S. Buljoanders.buljo@kautokeino.kommune.no90102503

Pressemelding fra interimstyret 16.11.2017

Interimstyret har flere ganger invitert lokale organisasjoner til møte for å diskutere samarbeid. Her ser vi fra venstre rundt bordet: Ellen Cecilie Triumf-Buljo, Nils Ole Skum, Violeta Basa (Tuvrrahasat), Anders S. Buljo, Laila Susanne Vars, Inger Elin (Natur og Ungdom), Anja Risten B. Eira (Natur og Ungdom), Máret Heatta.
(Foto: Svein Lund)

Pilotprosjekter

I forprosjektet blei det foreslått ei rekke mulige pilotprosjekter.

Det første pilotprosjektet, om samiske plante- og dyrenavn, blei fullført i forbindelse med forprosjektet.

Interimstyret vil i første omgang prioritere 8 prosjekter:

(Linkene viser til informasjon om emnet som er lagt ut av forprosjektet. Dette vil bli oppdatert ettersom arbeidet i pilotprosjektene går framover.)

EmneSamarbeidspartnereAnsvarlig
Guovdageaidnu-Alta-vassdragetRiddo Duottar MuseatSvein Lund
Fisk og fiskeNils Ole N. Skum
Klima og værmerkerMáret J. Heatta
MatEllen Cecilie Triumf-Buljo
Fugl og fuglejaktNils Ole N. Skum
ReindriftKaren Marie Eira Buljo
PlanterSvein Lund
Biedjovággi gruveSvein Lund

Tanken er å opprette ei arbeidsgruppe for hvert pilotprosjekt. Gruppene skal på hvert sitt område arbeide med:
- leite etter finansiering av pilotprosjektet
- søke mulige samarbeidspartnere
- forbedre informasjonen som er på nettsida vår om dette emnet
- foreslå innhold og form for utstillinger om emnet i framtidig natursenterbygg
- eventuelt arrangere kurs i emnet.

Vil du delta i arbeidet med et pilotprosjekt, ta kontakt med den ansvarlige. Har du andre ideer som vi bør arbeide med, kontakt interimstyret.

Vi har foreløpig lite penger til dette arbeidet, men har søkt finansisering fra bl.a. Miljødirektoratet, Kulturrådet, UNESCO-kommisjonen, Naturvernforbundet og flere private bedrifter og fond. Flere søknader vil bli sendt i løpet av mars 2018.

Vi har fått kontor

Natursenteret har fått kontor på Kulturhuset. Vi mangler ennå mye kontorutstyr, men har i alle fall skrivebord, bokhylle og en del bøker.

I annen etasje på Kulturhuset har vi kontor bak denne døra
(Foto: Svein Lund)

Kontorborda er ennå nokså tomme, men bokhylla fylles raskt opp.
(Foto: Svein Lund)

Hva skal barnet hete?

Vi ønsker at natursenteret skal ha et kort navn. Til nå har vi fått tre forslag: Skierri, Vissir, og Boska. Fortell oss gjerne om du har andre forslag eller om du vil støtte et av disse forslaga.

Mer fakta

I menyen til venstre finner du informasjon om forskjellige emner som natursenteret har arbeida med eller vil behandle. Mye er fortsatt under arbeid, og vi mottar gjerne forslag til korrigering og utvikling av dette, og ikke minst bilder.