I Guovdageaidnu er det mye fisk. Abbor er en god fisk som man godt kan fiske og bruke mer enn det blir gjort nå.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / Kautokeino natursenter

Kvann (Angelica archangelica) er ei kjent mat- og medisinplante, en av plantene som er mest brukt i samisk tradisjon. Den vokser mange steder i Guovdageaidnu, særlig ved kanten av vann og elver.
(Foto: Svein Lund)

Natursenterets påskearrangement

Plakat meahcceguovddáža beassášdoaluid birra.
(Plakat: Ellen Cecilie Triumf-Buljo)

Starten på utstillinga – om natursenteret
(Foto: Svein Lund)

Emneutstillinger på Diehtosiida.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu Meahcceguovddáš (Kautokeino natursenter) vil gjennom påskearrangement på og ved Kulturhuset vise hva vi kan få til i det framtidige natursenteret. Det gjør vi med utstillinger, små kurs og arbeidsverksteder.
Natursenteret vil også gi folk muligheter for å tjene litt på tilbud i tilknytning til naturbruk, og de som har ting for salg kan tilby det på salgsbord.
Vi holder også åpen kafe, barn får gratis biđus

Mandag 26.03.
14-16 Snarefangst / skigåing med gammeldagse ski
14-16 Joikeverksted for barn
16-18 Matlaging

Tirsdag 27.03.
11-17 Kafe: Samisk mat, kaffe og kaker. Duodji, bøker, salgsbord
13. Offisiell åpning av utstilling v/ Laila Susanne Vars.
12-16 Aktivitetsstasjon for barn
14-15 Fiskeskinnsverksted
13-15 Lavvu

Onsdag 28.03.
11-17 Kafe: Samisk mat, kaffe og kaker. Duodji, bøker, salgsbord
12-16 Aktivitetsstasjon for barn
14 Seminar/samtale "Kommunikasjon mellom rein og mennesker"

Kursrekke om samisk tradisjonelle gjøremål. Delta på alle temaer (samisk mat, rypesnarefangst, lavvuliv og kjørereinbruk) totalt 8 timer så får du diplom og kunnskap er inkludert. Drop-in/ Forhåndspåmelding kan gjøres til kulturlav@gmail.com. per kurs koster kr.50,-. Kom som du er med uteklær. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Naturarrangementet arrangeres i samarbeid med Guovdageainnu Sámiid Searvi og Naturvernforbundet i Ávjovárri.

Det er laga egen side på Facebook, der kommer det mer informasjon etter hvert, og du kan delta i arbeidet.

Utstillinga er 21.–23.03. på kantina på Diehtosiida, 26.–28.03. på Kulturhuset, og det er mulig at den vil bli vist andre steder etterpå. Her er noen bilder fra utstillinga:

Govat luondduguovddážiin main mii leat fitnan.Bilder fra natursenter som vi har besøkt.
(Foto: Svein Lund)

Utstilling om rein og reindrift
(Foto: Svein Lund)

Fra utstillinga om gruvene i Biedjovággi.
(Foto: Svein Lund)

Hva vil vi med natursenter?

Vi vil bygge et senter som bidrar til å styrke kunnskapen om og bruken av naturen i og rundt Guovdageaidnu (Kautokeino).

Senteret skal være et tilbud til skoler, lokalbefolkning og tilreisende.

I arbeidet med senteret er det først gjennomført et forprosjekt. Som grunnlag for arbeidet videre er det laga en forprosjektrapport. Les hele forprosjektrapporten (på norsk)
sammendrag av forprosjektrapporten (på samisk),

Interimstyre

Høsten 2017 er det oppretta et interimstyre, som skal legge grunnlaget for ei fast organisering av natursenteret og søke samarbeidspartnere og finansiering for bygging og drift. Styret vil også drive kurs og har satt i gang ei rekke pilotprosjekter.

Interimstyret består av:

LederEllen Cecilie Triumf-Buljoellentriumf@gmail.com91594944
NestlederNils Ole N. Skumnilsole@hotmail.com92806938
SekretærMáret J. Heattamaretjh@gmail.com40195813
StyremedlemmerKaren Marie Eira Buljokarenmarja@hotmail.com46189976
Laila Susanne Varslailasusanne@gmail.com90030998
Svein Lundsveilund@online.no90727698
Anders S. Buljoanders.buljo@kautokeino.kommune.no90102503

Pressemelding fra interimstyret 16.11.2017

Interimstyret har flere ganger invitert lokale organisasjoner til møte for å diskutere samarbeid. Her ser vi fra venstre rundt bordet: Ellen Cecilie Triumf-Buljo, Nils Ole Skum, Violeta Basa (Tuvrrahasat), Anders S. Buljo, Laila Susanne Vars, Inger Elin (Natur og Ungdom), Anja Risten B. Eira (Natur og Ungdom), Máret Heatta.
(Foto: Svein Lund)

Pilotprosjekter

I forprosjektet blei det foreslått ei rekke mulige pilotprosjekter.

Det første pilotprosjektet, om samiske plante- og dyrenavn, blei fullført i forbindelse med forprosjektet.

Interimstyret vil i første omgang prioritere 8 prosjekter:

(Linkene viser til informasjon om emnet som er lagt ut av forprosjektet. Dette vil bli oppdatert ettersom arbeidet i pilotprosjektene går framover.)

EmneSamarbeidspartnereAnsvarlig
Guovdageaidnu-Alta-vassdragetRiddo Duottar MuseatSvein Lund
Fisk og fiskeNils Ole N. Skum
Klima og værmerkerMáret J. Heatta
MatEllen Cecilie Triumf-Buljo
Fugl og fuglejaktNils Ole N. Skum
ReindriftKaren Marie Eira Buljo
PlanterSvein Lund
Biedjovággi gruveSvein Lund

Tanken er å opprette ei arbeidsgruppe for hvert pilotprosjekt. Gruppene skal på hvert sitt område arbeide med:
- leite etter finansiering av pilotprosjektet
- søke mulige samarbeidspartnere
- forbedre informasjonen som er på nettsida vår om dette emnet
- foreslå innhold og form for utstillinger om emnet i framtidig natursenterbygg
- eventuelt arrangere kurs i emnet.

Vil du delta i arbeidet med et pilotprosjekt, ta kontakt med den ansvarlige. Har du andre ideer som vi bør arbeide med, kontakt interimstyret.

Vi har foreløpig lite penger til dette arbeidet, men har søkt finansisering fra bl.a. Miljødirektoratet, Kulturrådet, UNESCO-kommisjonen, Naturvernforbundet og flere private bedrifter og fond. Flere søknader vil bli sendt i løpet av mars 2018.

Vi har fått kontor

Natursenteret har fått kontor på Kulturhuset. Vi mangler ennå mye kontorutstyr, men har i alle fall skrivebord, bokhylle og en del bøker.

I annen etasje på Kulturhuset har vi kontor bak denne døra
(Foto: Svein Lund)

Kontorborda er ennå nokså tomme, men bokhylla fylles raskt opp.
(Foto: Svein Lund)

Hva skal barnet hete?

Vi ønsker at natursenteret skal ha et kort navn. Til nå har vi fått tre forslag: Skierri, Vissir, og Boska. Fortell oss gjerne om du har andre forslag eller om du vil støtte et av disse forslaga.

Mer fakta

I menyen til venstre finner du informasjon om forskjellige emner som natursenteret har arbeida med eller vil behandle. Mye er fortsatt under arbeid, og vi mottar gjerne forslag til korrigering og utvikling av dette, og ikke minst bilder.