I Guovdageaidnu er det mye fisk. Abbor er en god fisk som man godt kan fiske og bruke mer enn det blir gjort nå.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš

Natursenter i Kautokeino

Kvann (Angelica archangelica) er ei kjent mat- og medisinplante, en av plantene som er mest brukt i samisk tradisjon. Den vokser mange steder i Guovdageaidnu, særlig ved kanten av vann og elver.
(Foto: Svein Lund)

Geologiens Dag i Guovdageaidnu

Vi arrangerer igjen Geologiens Dag.
Denne gang er hoveddagen lørdag 02.09. med åpen utstilling og foredrag av Lars Olsen fra NGU om kvartørgeologi (istid og løsmasser) på Finnmarksvidda.
På fredag 01.09., mandag 04. og tirsdag 05.09. har vi tilbud til skoleklasser i skoletida etter bestilling.
Opplegget for skoler kan avtales med oss og tilpasses klassetrinn og interesse, innafor tema løsmasser, bergarter og mineraler, lokal geologisk historie, mineralleiting og gruvedrift.
Ta kontakt: meahcci@meahcci.info eller tel 90727698.

Utstilling: Repparfjorden i Guovdageaidnu

Her er noen bilder fra 08.05.2023, da Repparfjorden kom til Guovdageaidnu.
Det var da dobbelt utstillingsåpning:
– "Repparfjorden 22.45 22.08.2021". Det er ei utstilling med kunst, fotografier og tekster av kunstneren Terje Grimen og en sjøsamisk aktivist,som begge deltok på åpninga og fortalte om utstilling som har utgangspunkt i "Markoppsynet", leiren på Markoppneset sommeren 2021, der aksjonister stoppa anleggsarbeidet til Nussir ASA så effektivt at det ikke har kommet i gang igjen siden.Bak utstillinga står
– Meahcceguovddáš egen utstilling om Repparfjorden og Nussir-saka. Denne er nå utvida så den har blitt tre ganger så stor. Utstillinga vår viser bl.a. historia om kampen om Nussir, virkningene for reindrift, fjorden og elva, hvilken betydning Nussir og Repparfjorden har for Guovdageaidnu og hvilken rolle Guovdageaidnu og folk fra vår kommune har spilt i kampen. Den viser også glimt av naturen som vil gå tapt ved utbygging.
På åpningen fikk vi høre om Nussir-saka sett fra Repparfjorden ved Torulf Olsen og sett fra reinbeitedistriktet Fiettar ved Mikkel Nils Sara, mens Inga Berit Sara joika.

Sjøl om denne utstillinga nå er på plass, er vi fortsatt interessert i flere bilder fra Repparfjordområdet og hendinger knytta til gruveplanen.

Utstillinga vil bli stående på Kulturhuset fram til 15.08. Den kan ses der i åpningstida for Kulturhuset (vanlig kontortig + åpningstider for biblioteket og ellers etter avtale. Det vil bli gitt eget tilbud til skoleklasser, og skoler som er interessert kan kontakte oss for å avtale tid. Om ikke vi har anledning til å gi omvisning, er det mulig med sjølbetjening. Vi har laga oppgaver knytta til utstillinga og temaet, som elever og andre besøkende kan prøve seg på. Interesserte kan laste dem ned her: Repparfjord-utstilling – Utfordringer til elever og andre gjester.

Les Altapostens reportasje om åpningen

NB! Kulturhuset er et flerbrukshus, og andre skal også bruke plassen mens utstillinga står. Vi ber derfor om at andre brukere lar kunstutstillinga på veggen stå i fred, og at dere varsomt flytter vår flyttbare del bort i kroken der vi har våre øvrige utstillinger og setter utstillinga pent tilbake igjen etterpå, slik at skoler og andre kan komme og se den.

Årsmøte 2023

Guovdageainnu meahcceguovddáš avholdt årsmøte på Kulturhuset tirsdag 07.03.2023. Referat fra møtet.

Felles senter for natur, kultur og verdensarv

Guovdageaidnu kommune gikk i 2018 inn for å samle forskjellige initiativ til et felles senter, og starte med å lage ei felles utstilling. Dette har dette arbeidet blitt forsinka, men nå er det i gang igjen. Styret i Meahcceguovddáš har påtatt seg ansvaret for samordning, og med støtte fra utviklingsselskapet Ovddos har vi engasjert konsulentselskapet Arctic Prime til å hjelpe oss. De har vinteren 2021/22 laga en forstudie og vi har i februar 2023 etter litt forsinkelser fått finansiering til videre arbeid. Her kommer snart mer informasjon.
Les mer om planen om felles senter.

Framtidige kurstilbud

Når det er etterspørsel og passer med sesongene kan vi tilby følgende tema, som åpne kurs eller for skoler og institusjoner.
Registrering av planter og dyr / Bruk av Artsdatabanken
Matlaging med råvarer fra naturen
Geologi og mineraler i Guovdageaidnu
Notfiske
Planter til mat og medisin
Fiskeskinnsgarving
Sopp
De fleste kursa foregår mer eller mindre ute i naturen, og må holdes når det passer med årstidene. Noen kan også kjøres når som helst, i tilknytning til våre utstillinger eller ved at kursleder kommer f.eks. på skoler.
Om du ønsker noen av disse kursa eller andre kurs innafor natur og naturbruk, eller vil tilby kurs, så ta kontakt med vårt kursutvalg, (Maia Hætta, maiahatta@hotmail.com, tel 90188756).

Márkanbálggis – Ide for natur- og kultursti

Vi arbeider med en ide om en natur- og kultursti sentralt i Guovdageaidnu. Tanken er at den skal gi informasjon om naturen, historia og kulturen på forskjellige steder etter stien, og samtidig binde sammen flere utstillingslokaler innafor natur og kultur.
Om du er interessert i å bidra til dette arbeidet, ta kontakt med Svein Lund (tel 90727698, sveilund@online.no)

Her kan du lese:
Presentasjon av ideen om Márkanbálggis
Diskusjonsnotat om Márkanbálggis

Kartet viser den tenkte stien Márkanbálggis med mulige utvidelser.

Bli medlem av Guovdageainnu Meahcceguovddáš!

Alle er velkommen som medlemmer.
Kontingent:
For enkeltpersoner kr. 100 pr. år eller kr. 1000 livsvarig
For bedrifter/institusjoner/organisasjoner kr 1000 pr.år eller kr, 10000 livsvarig.
Konto 1254.62.91144, Vipps 545709.

Last gjerne ned vår presentasjon av Guovdageainnu Meahcceguovddáš: norsk, samisk og engelsk

Natursenterets boksamling

Guovdageainnu meahcceguovddáš bygger opp ei samling av bøker om natur og naturbruk og beslekta emner. Samlinga er inntil videre på vårt kontor i Kulturhuset, men skal med tida bli mer tilgjengelig for publikum, i tillegg til at den vil være til nytte for natursenterets ansatte og samarbeidspartnere.
Vi har nå omlag 500 bøker. Her kan du se bokliste. Dersom du er interessert i å låne noen av disse bøkene, eller har bøker som du kan avse, som du tror vi kan ha nytte av, ta kontakt med et medlem av styret.

Korte fakta om Guovdageainnu Meahcceguovddáš

Stiftelseserklæring. Vedtekter. Styre.
Organisasjonsnummer: 921 362 595.
Bankkonto: 1254.62.91144, Fra utlandet: IBAN NO0412546291144, Vipps 545709
Kontor: Guovdageaidnu kulturhus, 2. etasje, Bredbuktnesveien 50
Postadresse: Pb. 318. 9521 Guovdageaidnu
E-post: meahcci@meahcci.info
Telefon: 46667571 / 41567320