I Guovdageaidnu er det mye fisk. Abbor er en god fisk som man godt kan fiske og bruke mer enn det blir gjort nå.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / Kautokeino natursenter

Kvann (Angelica archangelica) er ei kjent mat- og medisinplante, en av plantene som er mest brukt i samisk tradisjon. Den vokser mange steder i Guovdageaidnu, særlig ved kanten av vann og elver.
(Foto: Svein Lund)

Hva vil vi med natursenter?

Vi vil bygge et senter som bidrar til å styrke kunnskapen om og bruken av naturen i og rundt Guovdageaidnu (Kautokeino).

Senteret skal være et tilbud til skoler, lokalbefolkning og tilreisende.

I arbeidet med senteret er det først gjennomført et forprosjekt. Som grunnlag for arbeidet videre er det laga en forprosjektrapport. Les hele forprosjektrapporten (på norsk)
sammendrag av forprosjektrapporten (på samisk),

Interimstyre

Høsten 2017 er det oppretta et interimstyre, som skal legge grunnlaget for ei fast organisering av natursenteret og søke samarbeidspartnere og finansiering for bygging og drift. Styret vil også drive kurs og har satt i gang ei rekke pilotprosjekter.

Interimstyret består av:

LederEllen Cecilie Triumf-Buljoellentriumf@gmail.com91594944
NestlederNils Ole N. Skumnilsole@hotmail.com95474346
SekretærMáret J. Heattamaretjh@gmail.com40195813
StyremedlemmerKaren Marie Eira Buljokarenmarja@hotmail.com46189976
Laila Susanne Varslailasusanne@gmail.com90030998
Svein Lundsveilund@online.no90727698
Anders S. Buljoanders.buljo@kautokeino.kommune.no90102503

Pressemelding fra interimstyret 16.11.2017

Pilotprosjekter

I forprosjektet blei det foreslått ei rekke mulige pilotprosjekter.

Det første pilotprosjektet, om samiske plante- og dyrenavn, blei fullført i forbindelse med forprosjektet.

Interimstyret vil i første omgang prioritere 8 prosjekter:

(Linkene viser til informasjon om emnet som er lagt ut av forprosjektet. Dette vil bli oppdatert ettersom arbeidet i pilotprosjektene går framover.)

EmneSamarbeidspartnereAnsvarlig
Alta/Guovdageaidnu-vassdragetRiddo Duottar MuseatSvein Lund
Fisk og fiskeNils Ole N. Skum
Klima og værmerkerMáret J. Heatta
MatEllen Cecilie Triumf-Buljo
Fugl og fuglejaktNils Ole N. Skum
ReindriftKaren Marie Eira Buljo
PlanterSvein Lund
Inngrep i NordSvein Lund

Tanken er å opprette ei arbeidsgruppe for hvert pilotprosjekt. Gruppene skal på hvert sitt område arbeide med:
- leite etter finansiering av pilotprosjektet
- søke mulige samarbeidspartnere
- forbedre informasjonen som er på nettsida vår om dette emnet
- foreslå innhold og form for utstillinger om emnet i framtidig natursenterbygg
- eventuelt arrangere kurs i emnet.

Vil du delta i arbeidet med et pilotprosjekt, ta kontakt med den ansvarlige. Har du andre ideer som vi bør arbeide med, kontakt interimstyret.

Vi har foreløpig lite penger til dette arbeidet, men har søkt finansisering fra Miljødirektoratet, UNESCO-kommisjonen og Naturvernforbundet. Flere søknader vil bli sendt i løpet av februar 2018.

Hva skal barnet hete?

Vi ønsker at natursenteret skal ha et kort navn. Til nå har vi fått tre forslag: Skierri, Vissir, og Boska. Fortell oss gjerne om du har andre forslag eller om du vil støtte et av disse forslaga.

Mer fakta

I menyen til venstre finner du informasjon om forskjellige emner som natursenteret har arbeida med eller vil behandle. Mye er fortsatt under arbeid, og vi mottar gjerne forslag til korrigering og utvikling av dette, og ikke minst bilder.


Skriv til vevmesteren