I Guovdageaidnu er det mye fisk. Abbor er en god fisk som man godt kan fiske og bruke mer enn det blir gjort nå.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš (Natursenter i Kautokeino)

Kvann (Angelica archangelica) er ei kjent mat- og medisinplante, en av plantene som er mest brukt i samisk tradisjon. Den vokser mange steder i Guovdageaidnu, særlig ved kanten av vann og elver.
(Foto: Svein Lund)

Felles senter for natur, kultur og verdensarv

Guovdageaidnu kommune gikk i 2018 inn for å samle forskjellige initiativ til et felles senter, og starte med å lage ei felles utstilling. Dette har dette arbeidet blitt forsinka, men nå er det i gang igjen. Styret i Meahcceguovddáš har påtatt seg ansvaret for samordning, og med støtte fra utviklingsselskapet Ovddos har vi engasjert konsulentselskapet Arctic Prime til å hjelpe oss. De er nå i gang og planen er å presentere ideene som har kommet fram på et folkemøte i løpet av våren. Her kommer snart mer informasjon.
Les mer om planen om felles senter.

Ekstraordinært årsmøte avholdt

Årsmøtet 2021 bestemte å holde ekstraordinært årsmøte når regnskapet for 2020 var ferdig. Dette blei avholdt 1. februar 2022. Regnskap med revisjonsberetning blei enstemmig godkjent

Ordinært årsmøte 2022 blir i april og her kommer snart mer informasjon.

Årsmøte i Meahcceguovddáš 2021

Årsmøtet var 29.04.2021

Årsmøtereferat
Årsmelding 2020-21
Årsplan 2020-21
Vedtektsendring

Utstilling på Kulturhuset

På Kulturhuset kan du nå se utstillinger om følgende tema: geologi/gruver, fisk og fiske, fugl og fuglejakt, planter, sopp, reindrift.
Dersom det ikke er åpent på Kulturhuset, kontakt oss og vi åpner for deg.

Framtidige kurstilbud

Når det er etterspørsel kan vi tilby følgende tema, som åpne kurs eller for skoler og institusjoner.
Registrering av planter og dyr / Bruk av Artsdatabanken
Matlaging med råvarer fra naturen
Geologi og mineraler i Guovdageaidnu
Notfiske
Planter til mat og medisin
Fiskeskinnsgarving
De fleste kursa foregår mer eller mindre ute i naturen, og må holdes når det passer med årstidene. Noen kan også kjøres når som helst, i tilknytning til våre utstillinger eller ved at kursleder kommer f.eks. på skoler.
Om du ønsker noen av disse kursa eller andre kurs innafor natur og naturbruk, så ta kontakt, så skal vi se hva vi kan få til. Vi vil også gjerne høre fra deg om du har godt greie på et aktuelt tema og vil holde kurs om dette.

Márkanbálggis – Ide for natur- og kultursti

Vi arbeider med en ide om en natur- og kultursti sentralt i Guovdageaidnu. Tanken er at den skal gi informasjon om naturen, historia og kulturen på forskjellige steder etter stien, og samtidig binde sammen flere utstillingslokaler innafor natur og kultur.
Ingen ting er vedtatt noen plass så langt, men vi inviterer alle til å være med å diskutere og utvikle ideen.

Her kan du lese:
Presentasjon av ideen om Márkanbálggis
Diskusjonsnotat om Márkanbálggis

Kartet viser den tenkte stien Márkanbálggis med mulige utvidelser.

Bli medlem av Guovdageainnu Meahcceguovddáš!

Alle er velkommen som medlemmer.
Kontingent:
For enkeltpersoner kr. 100 pr. år eller kr. 1000 livsvarig
For bedrifter/institusjoner/organisasjoner kr 1000 pr.år eller kr, 10000 livsvarig.
Konto 1254.62.91144, Vipps 545709.

Last gjerne ned vår presentasjon av Guovdageainnu Meahcceguovddáš: norsk, samisk og engelsk

Natursenterets boksamling

Guovdageainnu meahcceguovddáš bygger opp ei samling av bøker om natur og naturbruk og beslekta emner. Samlinga er inntil videre på vårt kontor i Kulturhuset, men skal med tida bli tilgjengelig for publikum, i tillegg til at den vil være til nytte for natursenterets ansatte og samarbeidspartnere.
Vi har nå omlag 500 bøker. Her kan du se bokliste. I tillegg har vi en del mindre hefter og brosjyrer som ennå ikke er katalogisert.
Dersom du har bøker som du kan avse, som ikke står på denne lista og som du tror vi kan ha nytte av, ta kontakt med et medlem av styret.

Korte fakta om Guovdageainnu Meahcceguovddáš

Initiativtaker: Naturvernforbundet i Ávjovárri, høsten 2015
Forprosjekt: Januar 2016 – September 2017.
Interimperiode: September 2017 – November 2018
Grunnlagt som forening juni 2018. Stiftelseserklæring. vedtekter. Styre.
Organisasjonsnummer: 921 362 595.
Bankkonto: 1254.62.91144, Fra utlandet: IBAN NO0412546291144, Vipps 545709
Kontor: Guovdageaidnu kulturhus, 2. etasje, Bredbuktnesveien 50
Postadresse: Pb. 318. 9521 Guovdageaidnu
E-post: meahcci@meahcci.info
Telefon: 46667571 / 41567320