I Guovdageaidnu er det mye fisk. Abbor er en god fisk som man godt kan fiske og bruke mer enn det blir gjort nå.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš

Natursenter i Kautokeino

Kvann (Angelica archangelica) er ei kjent mat- og medisinplante, en av plantene som er mest brukt i samisk tradisjon. Den vokser mange steder i Guovdageaidnu, særlig ved kanten av vann og elver.
(Foto: Svein Lund)

Ny ledelse i Meahcceguovddáš

Vår styreleder de siste åra, Anders S. Buljo, blei nylig valgt til ordfører i Guovdageaidnu. Det gjør at han dessverre ikke kan fortsette som styreleder i Meahcceguovddáš.
Anders har deltatt i arbeidet med Meahcceguovddáš helt fra den aller første starten i 2015, og har vært styremedlem eller varamedlem siden opprettinga av interimstyret i 2017. Vi gratulerer med valget som ordfører, takker han for innsatsen og ser fram til godt samarbeid med den nye kommuneledelsen.
Styret i Meahcceguovddáš har derfor konstituert ny midlertidig ledelse fram til ordinært årsmøte i februar 2024:
Leder Maia Hætta, nestleder Elias Paul Danielsen og sekretær Lena Susanne Kvernmo Gaup.

Planter og sopp som mat og medisin

Vi har i år utvida kurstilbudet og laga en Kursplan for plantekurs.
Skoler og andre institusjoner kan bestille kurs i denne kursrekka, men bestill i god tid, det er ikke alltid vi kan arrangere det på sparket.

Her er litt informasjon om innholdet i de kursa vi har arrangert i år:

1. Planter til mat og medisin:
Fra nettsida
Forelesning (på samisk)

2. Hostesaft av planter
Medisinplanter til hostesaft.

3. Sopp til mat og medisin
Liste over vanlige sopper i Guovdageaidnu

4. Krem av planter.
Hvordan lage en krem mot sår og hudproblemer, basert på lokale planter og reinfett?
Planter som vi brukte
Oppskrift på krem

Geologiens Dag i Guovdageaidnu

Da er Geologiens Dag over for i år, og arrangementet var 31-08. – 05.09.
Årets tema er hvordan istida forma landet. Om dette hadde vi foredrag ved Lars Olsen, forsker ved NGU, og vi vil etter hvert bruke det vi har lært i utstillinger og nettsider.
Vi hadde åpen utstilling og besøk av skoleklasser.
Da de avsatte dagene var over, måtte vi pakke bort store deler av utstillinga, men det er fortsatt mulig for skoler og andre å bestille utstillingsomvisning og foredrag innafor tema løsmasser, bergarter og mineraler, lokal geologisk historie, mineralleiting og gruvedrift.
Ta kontakt: meahcci@meahcci.info eller tel 90727698.

Utstilling: Repparfjorden i Guovdageaidnu

Her er noen bilder fra 08.05.2023, da Repparfjorden kom til Guovdageaidnu.
Det var da dobbelt utstillingsåpning:
– "Repparfjorden 22.45 22.08.2021". Det er ei utstilling med kunst, fotografier og tekster av kunstneren Terje Grimen og en sjøsamisk aktivist,som begge deltok på åpninga og fortalte om utstilling som har utgangspunkt i "Markoppsynet", leiren på Markoppneset sommeren 2021, der aksjonister stoppa anleggsarbeidet til Nussir ASA så effektivt at det ikke har kommet i gang igjen siden.
– Meahcceguovddáš egen utstilling om Repparfjorden og Nussir-saka. Denne er nå utvida så den har blitt tre ganger så stor. Utstillinga vår viser bl.a. historia om kampen om Nussir, virkningene for reindrift, fjorden og elva, hvilken betydning Nussir og Repparfjorden har for Guovdageaidnu og hvilken rolle Guovdageaidnu og folk fra vår kommune har spilt i kampen. Den viser også glimt av naturen som vil gå tapt ved utbygging.
På åpningen fikk vi høre om Nussir-saka sett fra Repparfjorden ved Torulf Olsen og sett fra reinbeitedistriktet Fiettar ved Mikkel Nils Sara, mens Inga Berit Sara joika.

Les Altapostens reportasje om åpningen

Det var meninga at utstillinga skulle stå fram til 15.08. Men så fikk kunstneren et tilbud om å stille den ut på Nasjonalmuseet, og da måtte det prioriteres. Kunstutstillinga blei derfor pakka ned og sendt avgårde 11.07. Vår egen bildeutstilling har vært på tur til Repparfjorden, der den blei utstilt på Natur og Ungdoms festival. Den er nå kommet tilbake, og blir utstilt igjen seinere.

Vi er fortsatt interessert i flere bilder fra Repparfjordområdet og hendinger knytta til gruveplanen.

Felles senter for natur, kultur og verdensarv

Guovdageaidnu kommune gikk i 2018 inn for å samle forskjellige initiativ til et felles senter, og starte med å lage ei felles utstilling. Dette har dette arbeidet blitt forsinka, men nå er det i gang igjen. Styret i Meahcceguovddáš har påtatt seg ansvaret for samordning, og med støtte fra utviklingsselskapet Ovddos har vi engasjert konsulentselskapet Arctic Prime til å hjelpe oss. De har vinteren 2021/22 laga en forstudie og vi har i februar 2023 etter litt forsinkelser fått finansiering til videre arbeid. Her kommer snart mer informasjon.
Les mer om planen om felles senter.

Framtidige kurstilbud

Når det er etterspørsel og passer med sesongene kan vi tilby følgende tema, som åpne kurs eller for skoler og institusjoner.
Registrering av planter og dyr / Bruk av Artsdatabanken
Matlaging med råvarer fra naturen
Geologi og mineraler i Guovdageaidnu
Notfiske
Planter til mat og medisin
Fiskeskinnsgarving
Sopp
De fleste kursa foregår mer eller mindre ute i naturen, og må holdes når det passer med årstidene. Noen kan også kjøres når som helst, i tilknytning til våre utstillinger eller ved at kursleder kommer f.eks. på skoler.
Om du ønsker noen av disse kursa eller andre kurs innafor natur og naturbruk, eller vil tilby kurs, så ta kontakt med vårt kursutvalg, (Maia Hætta, maiahatta@hotmail.com, tel 90188756).

Márkanbálggis – Ide for natur- og kultursti

Vi arbeider med en ide om en natur- og kultursti sentralt i Guovdageaidnu. Tanken er at den skal gi informasjon om naturen, historia og kulturen på forskjellige steder etter stien, og samtidig binde sammen flere utstillingslokaler innafor natur og kultur.
Om du er interessert i å bidra til dette arbeidet, ta kontakt med Svein Lund (tel 90727698, sveilund@online.no)

Her kan du lese:
Presentasjon av ideen om Márkanbálggis
Diskusjonsnotat om Márkanbálggis

Kartet viser den tenkte stien Márkanbálggis med mulige utvidelser.

Bli medlem av Guovdageainnu Meahcceguovddáš!

Alle er velkommen som medlemmer.
Kontingent:
For enkeltpersoner kr. 100 pr. år eller kr. 1000 livsvarig
For bedrifter/institusjoner/organisasjoner kr 1000 pr.år eller kr, 10000 livsvarig.
Konto 1254.62.91144, Vipps 545709.

Last gjerne ned vår presentasjon av Guovdageainnu Meahcceguovddáš: norsk, samisk og engelsk

Natursenterets boksamling

Guovdageainnu meahcceguovddáš bygger opp ei samling av bøker om natur og naturbruk og beslekta emner. Samlinga er inntil videre på vårt kontor i Kulturhuset, men skal med tida bli mer tilgjengelig for publikum, i tillegg til at den vil være til nytte for natursenterets ansatte og samarbeidspartnere.
Vi har nå omlag 500 bøker. Her kan du se bokliste. Dersom du er interessert i å låne noen av disse bøkene, eller har bøker som du kan avse, som du tror vi kan ha nytte av, ta kontakt med et medlem av styret.

Korte fakta om Guovdageainnu Meahcceguovddáš

Stiftelseserklæring. Vedtekter. Styre.
Organisasjonsnummer: 921 362 595.
Bankkonto: 1254.62.91144, Fra utlandet: IBAN NO0412546291144, Vipps 545709
Kontor: Guovdageaidnu kulturhus, 2. etasje, Bredbuktnesveien 50
Postadresse: Gartnetvađđa 7, 9520 Guovdageaidnu
E-post: meahcci@meahcci.info
Telefon: 46667571 / 41567320