I Guovdageaidnu er det mye fisk. Abbor er en god fisk som man godt kan fiske og bruke mer enn det blir gjort nå.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš

Natursenter i Kautokeino

Kvann (Angelica archangelica) er ei kjent mat- og medisinplante, en av plantene som er mest brukt i samisk tradisjon. Den vokser mange steder i Guovdageaidnu, særlig ved kanten av vann og elver.
(Foto: Svein Lund)

Kurs om medisinplanter

Det blir kurs om medisinplanter torsdag 18. og fredag 19.08.2022, begge dager kl. 17-20.
Denne gangen med hovedvekt på hvordan vi kan lage en sirup mot hoste, forkjølelse og sår hals og urtete for bedre fordøyelse. Begge av planter vi kan finne i Guovdageaidnu. Torsdag samler vi planter og koker det opp.
Fredag lager vi ferdig produkt, så alle deltakere skal få med seg et glass hjem.
Oppmøte på Kulturhuset. Påmelding på sms til 90727698. Kursavgift kr. 200,-

Geologiens Dag 2022

Også i år vil vi arrangere Geologiens Dag i Guovdageaidnu. Det gjør vi over tre dager 08.-10.09.2022.
Det blir åpen utstilling alle dager kl. 09-16. Tilbud for skoler torsdag 08.09 og fredag 09.09.
Lørdag 10.09. kl. 12-14 foredrag om geologer i arbeid i Guovdageaidnu ved Arne Bjørlykke, NGU og Bernt Stilluf Karlsen fra Norseman AS.
Alt skjer på Kulturhuset.

Felles senter for natur, kultur og verdensarv

Guovdageaidnu kommune gikk i 2018 inn for å samle forskjellige initiativ til et felles senter, og starte med å lage ei felles utstilling. Dette har dette arbeidet blitt forsinka, men nå er det i gang igjen. Styret i Meahcceguovddáš har påtatt seg ansvaret for samordning, og med støtte fra utviklingsselskapet Ovddos har vi engasjert konsulentselskapet Arctic Prime til å hjelpe oss. De har vinteren 2021/22 laga en forstudie og vi søker nå om finansiering til videre arbeid. Her kommer snart mer informasjon.
Les mer om planen om felles senter.

Årsmøte 2022

Meahcceguovddáš avholdt årsmøte den 9. juni 2022.
Årsmelding 2021-22
Årsmeøtereferat (Kommer snart)

Utstilling på Kulturhuset

På Kulturhuset kan du nå se utstillinger om følgende tema: geologi/gruver, fisk og fiske, fugl og fuglejakt, planter, sopp, reindrift.
Dersom det ikke er åpent på Kulturhuset, kontakt oss og vi åpner for deg.

Framtidige kurstilbud

Når det er etterspørsel kan vi tilby følgende tema, som åpne kurs eller for skoler og institusjoner.
Registrering av planter og dyr / Bruk av Artsdatabanken
Matlaging med råvarer fra naturen
Geologi og mineraler i Guovdageaidnu
Notfiske
Planter til mat og medisin
Fiskeskinnsgarving
De fleste kursa foregår mer eller mindre ute i naturen, og må holdes når det passer med årstidene. Noen kan også kjøres når som helst, i tilknytning til våre utstillinger eller ved at kursleder kommer f.eks. på skoler.
Om du ønsker noen av disse kursa eller andre kurs innafor natur og naturbruk, eller vil tilby kurs, så ta kontakt med vårt kursutvalg, (Maia Hætta, maiahatta@hotmail.com, tel 90188756).

Márkanbálggis – Ide for natur- og kultursti

Vi arbeider med en ide om en natur- og kultursti sentralt i Guovdageaidnu. Tanken er at den skal gi informasjon om naturen, historia og kulturen på forskjellige steder etter stien, og samtidig binde sammen flere utstillingslokaler innafor natur og kultur.
Om du er interessert i å bidra til dette arbeidet, ta kontakt med Svein Lund (tel 90727698, sveilund@online.no)

Her kan du lese:
Presentasjon av ideen om Márkanbálggis
Diskusjonsnotat om Márkanbálggis

Kartet viser den tenkte stien Márkanbálggis med mulige utvidelser.

Bli medlem av Guovdageainnu Meahcceguovddáš!

Alle er velkommen som medlemmer.
Kontingent:
For enkeltpersoner kr. 100 pr. år eller kr. 1000 livsvarig
For bedrifter/institusjoner/organisasjoner kr 1000 pr.år eller kr, 10000 livsvarig.
Konto 1254.62.91144, Vipps 545709.

Last gjerne ned vår presentasjon av Guovdageainnu Meahcceguovddáš: norsk, samisk og engelsk

Natursenterets boksamling

Guovdageainnu meahcceguovddáš bygger opp ei samling av bøker om natur og naturbruk og beslekta emner. Samlinga er inntil videre på vårt kontor i Kulturhuset, men skal med tida bli mer tilgjengelig for publikum, i tillegg til at den vil være til nytte for natursenterets ansatte og samarbeidspartnere.
Vi har nå omlag 500 bøker. Her kan du se bokliste. Dersom du er interessert i å låne noen av disse bøkene, eller har bøker som du kan avse, som du tror vi kan ha nytte av, ta kontakt med et medlem av styret.

Korte fakta om Guovdageainnu Meahcceguovddáš

Stiftelseserklæring. Vedtekter. Styre.
Organisasjonsnummer: 921 362 595.
Bankkonto: 1254.62.91144, Fra utlandet: IBAN NO0412546291144, Vipps 545709
Kontor: Guovdageaidnu kulturhus, 2. etasje, Bredbuktnesveien 50
Postadresse: Pb. 318. 9521 Guovdageaidnu
E-post: meahcci@meahcci.info
Telefon: 46667571 / 41567320