I Guovdageaidnu er det mye fisk. Abbor er en god fisk som man godt kan fiske og bruke mer enn det blir gjort nå.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / Kautokeino natursenter

Kvann (Angelica archangelica) er ei kjent mat- og medisinplante, en av plantene som er mest brukt i samisk tradisjon. Den vokser mange steder i Guovdageaidnu, særlig ved kanten av vann og elver.
(Foto: Svein Lund)

Bli med i foreninga Guovdageainnu meahcceguovddáš!

Interimstyret vedtok 10.06. å danne Guovdageainnu meahcceguovddáš som organisasjon og invitere alle til å bli medlemmer. Kontingent er for enkeltpersoner kr. 100 pr år eller kr. 1000 livsvarig, for bedrifter/institusjoner/organisasjoner kr 1000 pr. år eller kr. 10000 livsvarig. Du kan melde deg inn ved å kontakte et av medlemmene i interimstyret.
Ordinært årsmøte blir i slutten av 2018.
Her kan du lese Stiftelseserklæring og Vedtekter

Natursenterets kurstilbud våren og sommeren 2018

Gjennomført:
Planter til mat og medisin – 21.–22.04.
Fiskeskinngarving – 02.–03.06.
Artsdatabanken / registrering av planter og dyr 09.–10.06.

Kommende kurs:
Notfiske – første halvdel av august
Planter til mat og medisin – august
Er du interessert i å delta på noen av disse kursa, følg med på vår Facebookside eller ta kontakt med noen i interimstyret (kontaktadresser lenger ned på sida).

Natursenteret med vellykka påskearrangement

Plakat meahcceguovddáža beassášdoaluid birra.
(Plakat: Ellen Cecilie Triumf-Buljo)


(Plakat: Åsa Margget Anti)


(Plakat: Åsa Margget Anti)

Guovdageainnu Meahcceguovddáš (Kautokeino natursenter) har gjennom påskearrangement på og ved Kulturhuset vist hva vi kan få til i det framtidige natursenteret. Det gjorde vi med utstillinger, små kurs og arbeidsverksteder.
Natursenteret ga også folk muligheter for å selge duodji, bøker og naturprodukter.
Vi holdt kafe med biđus, kaker, kaffe og urtete.

Her er programmet, som stort sett blei gjennomført etter planen, med noen bilder fra aktivitetene. I tillegg til det offentliggjorte programmet dukka det opp et par andre aktiviteter, som japansk papirbretting (origami) for barn og tradisjonell samisk salmesang (!)

Mandag 26.03.
14-16 Snarefangst / skigåing med gammeldagse ski
14-16 Joikeverksted for barn
16-18 Matlaging

På kurset om snarefangst måtte man gå på gammeldagse breie ski..
(Foto: Marit E. Murud)

Joikekurs for barn med Åsa Márgget Anti.
(Foto: SL)

Karen Marie Eira Buljo viser reindriftsutstillinga for besøkende.
(Foto: SL)

Tirsdag 27.03.
11-17 Kafe: Samisk mat, kaffe og kaker. Duodji, bøker, salgsbord
13. Offisiell åpning av utstilling v/ Laila Susanne Vars.
12-16 Aktivitetsstasjon for barn
14-15 Fiskeskinnsverksted
13-15 Lavvu

Det dukka opp flere aktiviteter som ikke sto på programmet. I forgrunnen lærte barna japansk papirbretting, i bakgrunnen kurs i tradisjonell samisk salmesang.
(Foto: SL)

På tunet til Kulturhuset blei det reist en stor lávvu.
(Foto: SL)

I lavvoen viste Karen Marie Eira Buljo hvordan en lávvu er innreda og brukt og fortalte hva de enkelte delene heter på samisk.
(Foto: SL)

Tirdag fikk vi besøk av barn og personale fra Beazedievvá mánáidgárdi
(Foto: SL)

Kurs i å lage dekorasjoner av gjeddeskinn hadde både lokale og tilreisende deltakere.
(Foto: SL)

Laila Susanne Vars og Karen Marie Eira Buljo åpna påskearrangementet offisielt og fortalte om natursenterets arbeid og videre planer.
(Foto: SL)

Onsdag 28.03.
11-17 Kafe: Samisk mat, kaffe og kaker. Duodji, bøker, salgsbord
12-16 Aktivitetsstasjon for barn
14 Seminar/samtale "Kommunikasjon mellom rein og mennesker"

Flere duodjiutøvere benytta anledninga til å tilby sine produkter.
(Foto: SL)

Foredrag om kommunikasjon mellom mennesker og rein.
(Foto: SL)

På kjøkkenet var det stor aktivitet, med salg av biđus, kaker, lokal urtete med mer.
(Foto: SL)

Utstillinga vår sto 20.–23.03. på kantina på Diehtosiida (Samisk høgskole), 26.–28.03. på Kulturhuset, og den er 03.–11.04. på Samisk videregående skole og reindriftsskole. Det er mulig at den vil bli vist også andre steder etterpå. Her er noen bilder fra utstillinga:

Starten på utstillinga – om natursenteret
(Foto: Svein Lund)

Emneutstillinger på Diehtosiida.
(Foto: Svein Lund)

Utstilling om rein og reindrift
(Foto: Svein Lund)

Bilder fra natursenter som vi har besøkt.
(Foto: Svein Lund)

Fra utstillinga om gruvene i Biedjovággi.
(Foto: Svein Lund)

Bøker om planter og noen tørka urter til mat og medisin
(Foto: Svein Lund)

Hva vil vi med natursenter?

Vi vil bygge et senter som bidrar til å styrke kunnskapen om og bruken av naturen i og rundt Guovdageaidnu (Kautokeino).

Senteret skal være et tilbud til skoler, lokalbefolkning og tilreisende.

I arbeidet med senteret er det først gjennomført et forprosjekt. Som grunnlag for arbeidet videre er det laga en forprosjektrapport.
Hele forprosjektrapporten (på norsk)
Sammendrag av forprosjektrapporten (på samisk),

Interimstyre

Høsten 2017 er det oppretta et interimstyre, som skal legge grunnlaget for ei fast organisering av natursenteret og søke samarbeidspartnere og finansiering for bygging og drift. Styret vil også drive kurs og har satt i gang ei rekke pilotprosjekter.

Interimstyret består av:

LederEllen Cecilie Triumf-Buljoellentriumf@gmail.com91594944
NestlederNils Ole N. Skumnilsole@hotmail.com92806938
SekretærMáret J. Heattamaretjh@gmail.com40195813
StyremedlemmerKaren Marie Eira Buljokarenmarja@hotmail.com46189976
Laila Susanne Varslailasusanne@gmail.com90030998
Svein Lundsveilund@online.no90727698
Anders S. Buljoanders.buljo@kautokeino.kommune.no90102503

Pressemelding fra interimstyret 16.11.2017

Interimstyret har flere ganger invitert lokale organisasjoner til møte for å diskutere samarbeid. Her ser vi fra venstre rundt bordet: Ellen Cecilie Triumf-Buljo, Nils Ole Skum, Violeta Basa (Tuvrrahasat), Anders S. Buljo, Laila Susanne Vars, Inger Elin (Natur og Ungdom), Anja Risten B. Eira (Natur og Ungdom), Máret Heatta.
(Foto: Svein Lund)

Pilotprosjekter

I forprosjektet blei det foreslått ei rekke mulige pilotprosjekter.

Det første pilotprosjektet, om samiske plante- og dyrenavn, blei fullført i forbindelse med forprosjektet.

Interimstyret vil i første omgang prioritere 8 prosjekter:

(Linkene viser til informasjon om emnet som er lagt ut av forprosjektet. Dette vil bli oppdatert ettersom arbeidet i pilotprosjektene går framover.)

EmneSamarbeidspartnereAnsvarlig
Guovdageaidnu-Alta-vassdragetRiddo Duottar MuseatSvein Lund
Fisk og fiskeNils Ole N. Skum
Klima og værmerkerMáret J. Heatta
MatEllen Cecilie Triumf-Buljo
Fugl og fuglejaktNils Ole N. Skum
ReindriftKaren Marie Eira Buljo
PlanterSvein Lund
Biedjovággi gruveSvein Lund

Tanken er å opprette ei arbeidsgruppe for hvert pilotprosjekt. Gruppene skal på hvert sitt område arbeide med:
- leite etter finansiering av pilotprosjektet
- søke mulige samarbeidspartnere
- forbedre informasjonen som er på nettsida vår om dette emnet
- foreslå innhold og form for utstillinger om emnet i framtidig natursenterbygg
- eventuelt arrangere kurs i emnet.

Vil du delta i arbeidet med et pilotprosjekt, ta kontakt med den ansvarlige. Har du andre ideer som vi bør arbeide med, kontakt interimstyret.

Vi har foreløpig lite penger til dette arbeidet, men har søkt finansisering fra bl.a. Miljødirektoratet, Kulturrådet, UNESCO-kommisjonen, Naturvernforbundet og flere private bedrifter og fond. Flere søknader vil bli sendt i løpet av mars 2018.

Vi har fått kontor

Natursenteret har fått kontor på Kulturhuset. Vi mangler ennå mye kontorutstyr, men har i alle fall skrivebord, bokhylle og en del bøker.

I annen etasje på Kulturhuset har vi kontor bak denne døra
(Foto: Svein Lund)

Kontorborda er ennå nokså tomme, men bokhylla fylles raskt opp.
(Foto: Svein Lund)

Hva skal barnet hete?

Vi ønsker at natursenteret skal ha et kort navn. Til nå har vi fått tre forslag: Skierri, Vissir, og Boska. Fortell oss gjerne om du har andre forslag eller om du vil støtte et av disse forslaga.

Mer fakta

I menyen til venstre finner du informasjon om forskjellige emner som natursenteret har arbeida med eller vil behandle. Mye er fortsatt under arbeid, og vi mottar gjerne forslag til korrigering og utvikling av dette, og ikke minst bilder.