I Guovdageaidnu er det mye fisk. Abbor er en god fisk som man godt kan fiske og bruke mer enn det blir gjort nå.
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš

Natursenter i Kautokeino

Kvann (Angelica archangelica) er ei kjent mat- og medisinplante, en av plantene som er mest brukt i samisk tradisjon. Den vokser mange steder i Guovdageaidnu, særlig ved kanten av vann og elver.
(Foto: Svein Lund)

Kurstilbud i juni: Fisk!

Garnfiske er mulig fra mange slags båter, her har vi fiska med kajakk.

Hvorfor kjøpe frossenfisk på butikken når du kan fiske sjøl? I Guovdageaidnu har du store muligheter. Vi har flere tusen fiskevann og de fleste kan tåle langt mer fiske.
Men du vet kanskje ikke hvor og hvordan du kan fiske, for å få godt resultat uten å komme i strid med skrevne og uskrevne regler?
Da kan du delta på vårt kurs som går ved Stuorajávri lørdag 08. og søndag 09.06.2024. Vi starter lørdag fra kl. 1400 og vare langt utover kvelden. Så starter vi igjen søndag morgen og holder på til midt på dagen. Det blir mulighet for overnatting i lávvu eller også å reise hjem på kvelden og komme tilbake søndag morgen.

Vi skal sette garn og not på forskjellig vis, fra forskjellige typer av båter (med og uten motor) og også fra land uten båt. Du trenger ikke ha eget utstyr for å delta, men må gjerne ta med båt, fiskeredskap, redningsvest, telt, skinn m.m. Vi regner med å få nok fisk til å prøve ut forskjellige måter å behandle fangsten på. Overskuddet av fangsten deles mellom deltakerne.

Kursleder er Nils Mikkel Helmen. Påmelding innen 03.06. Maks. 10 deltakere. Kursavgift kr. 500 for to dager. Betales til konto 1254.62.91144 eller Vipps 545709. Spørsmål og påmelding: meahcci@meahcci.info eller tel 90129024 / 90727698.

Du kan lese vår informasjon om fiskemetoder og fiskebehandling her: http://meahcci.info/fiske-n.htm

Kurstilbud i juni: Bli kjent med naturmangfoldet vårt!

Fra tidligere kurs om Artsdatabanken.

Kjenner du plantene i nærmiljøet ditt? Vet du hvordan du finner ut hva som er der og hvordan du kan bidra til kunnskapen om naturmangfoldet? Vi inviterer til kurs i Guovdageaidnu fredag 14. og lørdag 15.06.2024. Kurset går på og rundt Kulturhuset, kl. 0900-1700.

Kunnskap om plantearter er grunnlag for bruk til mat og medisin. Den er også viktig for naturforvaltning og for å kunne forsvare naturen mot trusler om inngrep.

Når kurset er over skal du kunne
– bestemme en del flere planter enn du kunne fra før.
– bruke hovedfunksjonene i Artsdatabanken og sjøl melde inn funn.

Kursleder er Andy B. Sortland, naturfaglærer ved lærerutdanninga på UIT og nestleder i Norsk Botanisk Forening. Kursleder vil forelese på norsk. Vi vil så langt som råd ta med plantenavna på samisk og vi kan også forklare på samisk.

Vi starter med innledning og praktisk forberedelse. Så drar vi ut i naturen, der vi registrerer alt vi kan finne av planter i noen utvalgte områder. Plantene vi vil studere nærmere, tar vi med inn og går gjennom i lag. Det blir praktiske råd om hva man skal se etter og fokusere på ved artsbestemming og fotografering av planter, samt tips til relevant litteratur/nettressurser.
Vi ser på hvordan vi kan bruke Artsdatabanken som hjelpemiddel både til å bestemme arter (Artsorakelet) finne deres utbredelse (Artskart) og sjøl melde inn funn (Artsobservasjoner). De som ikke allerede har det får hjelp til å å opprette konto i Artsobservasjoner. Det er en fordel om deltakerne har gjort seg litt kjent med noen av disse på forhånd.

Myrsildre er en spesiell art i Guovdageaidnu. Den er registrert flere ganger her enn i resten av landet til sammen.

På vedlagte kart ser du registreringer av planter i Guovdageaidnu i form av prikker. På kurset viser vi hvordan vi kan finne mer informasjon bak disse karta, og finne tilsvarende informasjon i ditt nærområde.

Kurset er åpent for alle interesserte, vi tenker spesielt på naturfaglærere og naturfagstudenter/elever og på folk som er opptatt av naturvern. Det er ingen aldersgrense eller minstekrav for å delta og vi forsøker å tilpasse kurset til deltakernes forhåndskunnskaper. Det er fint om du når du melder deg på sier litt om dine kunnskaper og interesser på dette området.

Vedlegg
1. Kart over Guovdageaidnu kommune med planteregistreringene i Artsdatabanken
2. Kart over et område rundt Guovdageaidnu kirkested (Márkan) med planteregistreringene i Artsdatabanken
3. Liste over planter som er registrert i det nevnte området, med navn på norsk, samisk og latin.

Påmelding innen 03.06.2024 til meahcci@meahcci.info eller tel. 90727698. Maks. deltakerantall er 20, meld deg derfor tidlig for å være sikker på å få plass.
Kursavgift kl. 500,- inkluderer kursmateriale, lett servering og for den som ønsker det medlemskap i Meahcceguovddáš. (Halv pris for ungdom under utdanning.) Betales til konto 1254.62.91144 eller Vipps 545709. Tilreisende kan kontakte oss om de vil ha hjelp til overnatting.

Kurstilbud i august: Sopp – mat fra naturen!

Skjeggriske er en ganske vanlig sopp i Guovdageaidnu – men hvordan bruke den?

Lørdag 24.08. blir det soppkurs.
Oppmøte på Kulturhuset kl. 1200. Først litt informasjon om artene vi skal se etter, så går vi ut i naturen og ser hva vi finner og etterpå samles vi og ser på hvordan vi skal behandle soppen for å få god mat.
Kursledere: Basia Głowacka og Svein Lund.
Påmelding innen 20.08. til tel. 90727698. Kursavgift kr. 200.

Kurstilbud i august: Medisin fra naturen!

Vendelrot vokser i Guovdageaidnu og er ei medisinplante – men til hva?

Lørdag 31.08. blir det kurs om medisinplanter.
Oppmøte på Kulturhuset kl. 1200. Først litt informasjon, så går vi ut i naturen og ser hva vi finner og etterpå samles vi ser hva vi kan lage. Deltakere kan melde ønske om hva vi skal satse på, f.eks. hostesaft, myggolje, smøring mot allergi og hudplager.
Kursleder: Basia Głowacka.
Påmelding innen 27.08. til tel. 90727698. Kursavgift kr. 200.

Øvrige kurstilbud

Når det er etterspørsel og passer med sesongene kan vi tilby følgende tema, som åpne kurs eller for skoler og institusjoner.

Fra kurs om notfiske, sommeren 2019.

Registrering av planter og dyr / Bruk av Artsdatabanken
Matlaging med råvarer fra naturen
Geologi og mineraler i Guovdageaidnu
Not- og garnfiske
Høsting, bearbeiding og bruk av sennagras
Planter til mat og medisin
Fiskeskinnsgarving
Sopp

Om du ønsker noen av disse eller andre kurs innenfor natur og naturbruk, eller vil tilby kurs, så ta kontakt med vårt kursutvalg (Marit, marit@9520.no, tel 90786365 eller Karen Lovise, kemme123@hotmail.com, tel 99505838).

Felles senter for natur, kultur og verdensarv

Struves meridianbue skal være en del av det felles senteret. Dette minnesmerket står på toppen av Luvddiidčohkka, en av de to hovedpunktene i Struves meridianbue som er i Guovdageaidnu kommune.

Guovdageaidnu kommune gikk i 2018 inn for å samle forskjellige initiativ til et felles senter. Dette har blitt forsinka, men nå er det godt i gang igjen.
Styret i Meahcceguovddáš har påtatt seg ansvaret for samordning, og med støtte fra utviklingsselskapet Ovddos engasjerte vi i 2021 konsulentselskapet Arctic Prime til å hjelpe oss. De laga
– 2021/22 forstudie
– 2023/24 Rapport fra forprosjekt og Plan for hovedprosjekt.

Les mer om planen om felles senter.

Márkanbálggis – Ide for natur- og kultursti

Vi arbeider med en ide om en natur- og kultursti sentralt i Guovdageaidnu. Tanken er at den skal gi informasjon om naturen, historia og kulturen på forskjellige steder etter stien, og samtidig binde sammen flere utstillingslokaler innafor natur og kultur.
Om du er interessert i å bidra til dette arbeidet, ta kontakt med Svein Lund (tel 90727698, sveilund@online.no)

Her kan du lese:
Presentasjon av ideen om Márkanbálggis
Diskusjonsnotat om Márkanbálggis

Kartet viser den tenkte stien Márkanbálggis med mulige utvidelser.

Natursenterets boksamling

Deler av boksamlinga vår.

Guovdageainnu meahcceguovddáš bygger opp ei samling av bøker om natur og naturbruk og beslekta emner. Samlinga er inntil videre på vårt kontor i Kulturhuset, men skal med tida bli mer tilgjengelig for publikum, i tillegg til at den vil være til nytte for natursenterets ansatte og samarbeidspartnere.
Vi har nå omlag 500 bøker. Her kan du se bokliste. Dersom du er interessert i å låne noen av disse bøkene, eller har bøker som du kan avse, som du tror vi kan ha nytte av, ta kontakt med et medlem av styret.

Korte fakta om Guovdageainnu Meahcceguovddáš

Stiftelseserklæring. Vedtekter. Styre.
Kontor: Kulturhuset, 2. etasje, Bredbuktnesveien 50
Postadresse: Gartnetvađđa 7, 9520 Guovdageaidnu
E-post: meahcci@meahcci.info
Telefon: 90188756 eller 90727698
Organisasjonsnummer: 921 362 595.
Medlemskap: Enkeltpersoner kr 100 pr. år eller kr 1000 livsvarig
Bedrifter/institusjoner/organisasjoner kr 1000 pr.år eller kr 10000 livsvarig.
Bankkonto: 1254.62.91144, Fra utlandet: IBAN NO0412546291144, Vipps 545709
Presentasjon: norsk, samisk og engelsk