Vindkraft eller reindrift?

Rapport utgitt 2020 av Motvind Norge og Naturvernforbundet i Ávjovárri

Del A – Oversikt, sammendrag og oppsummering
Del B – Reindrift, vindkraft og skadevirkninger
Del C – Erfaringer med vindkraft i reindriftsområder
Del D – Lovverk, konsesjonsbehandling, kunnskapsgrunnlag og påvirkere

Bieggafápmu vai boazodoallu?
Wind power or reindeer herding?