Snøsøte
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Planter

Rosenrot
(Foto: Svein Lund)

Sámegillii

Planter i Finnmark - 2

ALGER

GRØNNALGER – NJIVLLIT – CHLOROPHYTA

BRUNALGER – DEABBUT – PHAEOPHYCEAE

Blæretang
Truolladeappu
Fucus vesiculosus

Kan spises og brukes i supper og tørkes og males til mel. Inneholder mye mineraler, bl.a. jod. Bra for skjoldbrukskjertelen og stoffskiftet. Mot struma, magesår og betennelse i luftveiene.
Grisetang
Snárkket
Ascophyllum nodosum

Kan spises og brukes i supper og tørkes og males til mel. Inneholder mye mineraler, bl.a. jod. Bra for skjoldbrukskjertelen og stoffskiftet. Mot struma, magesår og betennelse i luftveiene.
Sagtang
Heastadeappu
Fucus serratus

Kan spises og brukes i supper og tørkes og males til mel. Inneholder mye mineraler, bl.a. jod. Bra for skjoldbrukskjertelen og stoffskiftet. Mot struma, magesår og betennelse i luftveiene.
Sukkertare
Šleancá
Saccharina latissima / Laminaria saccharia

Kan spises og brukes i supper og tørkes og males til mel. Kan spises rå eller kokes som grønnsak. Koke, male opp og bruke som fortykningsmiddel i f.eks. sauser. Inneholder mye mineraler, bl.a. jod. Bra for skjoldbrukskjertelen og stoffskiftet. Mot struma, magesår og betennelse i luftveiene.

RØDALGER – RUKSESDEBBOT – RHODOPHYTA

Fjærehinne
Fierváassi
Porphyra umbilicalis

Kan spises rå eller kokes til grøt.
Søl
Stuollá
Palmaria palmata

Kan spises rå eller kokes til grøt.
Fagerving
Delesseria sanguineaMOSER – SÁMMÁLAT – BRYOPHYTA

LEVERMOSER – – HEPATICAE

Tvaremose
Marchantia polymorpha

Uttrekk i fysiologisk saltoppløsning (0,9 % NaCl) bidrar til å styrke immunforsvar.


BLADMOSER – – BRYALES


Foto: Adam K. Hætta
Bjørnemose
Guovžžasámil
Polytrichum commune

Etasjemose
Geardesámil
Hylocomium splendens

Gulmøkkmose
Splachnum luteum
Bakkefrynse
Ptilidium ciliare

Palmemose
Climacium dendroidesTORVMOSER – DÁRFFIT – SPHAGNALES

Torvmose
Dárfi
Sphagnum sp

Frisk eller tørka brukes til sårforbinding, på hudsjukdommer og insektsstikk. Bakteriedrepende. Uttrekk i fysiologisk saltoppløsning (0,9 % NaCl) bidrar til å styrke immunforsvar.


Planter i Finnmark sortert etter familie

Sopp, lav
Alger, moser
Kråkefot, snelle, bregne
Furu, einer
Vier, bjørk, nesle
Syre, fjørekoll, melde, nellik, nøkkerose, hornblad, soleie
Valmue, korsblomst, soldogg, bergknapp, sildre, rips
Rose
Ert, gaukesyre, storkenebb
Perikum, fiol, mjølke, hesterumpe, kornell, skjermplante
Vintergrønn, lyng, krekling, fjellpryd, nøkleblom, søterot, bukkeblad, maure, fjellflokk, rublad
Leppeblomst, maskeblom
Blærerot, kjempe, kaprifol, vendelrot, kardeborre, klokke
Korgplante
Saulauk, tjønnaks, piggknopp, firblad, lilje, giftlilje, lauk, konvall, marihand
Siv, starr, gras