Sámegillii

Planter i Finnmark - 2

ALGER

GRØNNALGER – NJIVLLIT – CHLOROPHYTA

BRUNALGER – DEABBUT – PHAEOPHYCEAE

Blæretang
Truolladeappu
Fucus vesiculosus

Hele planta vaskes i ferskvann og tørkes på opptil 600C.
Inneholder mye jod. Regulerer arbeidet til skjoldbrukskjertelen. Bra for stoffskiftet. Brukes mot ei rekke sjukdommer, bl.a. magesår og fedme.
Grisetang
Snárkket
Ascophyllum nodosum

Hele planta vaskes i ferskvann og tørkes på opptil 600C.
Inneholder mye jod. Regulerer arbeidet til skjoldbrukskjertelen. Bra for stoffskiftet. Brukes mot ei rekke sjukdommer, bl.a. magesår og fedme.
Sagtang
Heastadeappu
Fucus serratus

Hele planta vaskes i ferskvann og tørkes på opptil 600C.
Inneholder mye jod. Regulerer arbeidet til skjoldbrukskjertelen. Bra for stoffskiftet. Brukes mot ei rekke sjukdommer, bl.a. magesår og fedme.
Sukkertare
Šleancá
Saccharina latissima / Laminaria saccharia

Kan spises rå eller kokes som grønnsak. Kan også tørkes og males og brukes i brød eller i stedet for salt i mat.
Koke, male opp og bruke som fortykningsmiddel i f.eks. sauser.

RØDALGER – – RHODOPHYTA

MOSER – SÁMMÁLAT – BRYOPHYTA

LEVERMOSER – – HEPATICAE

Tvaremose
Marchantia polymorphaBLADMOSER – – BRYALES

Bjørnemose
Guovžžasámil
Polytrichum commune

Etasjemose
Geardesámil
Hylocomium splendens

TORVMOSER – DÁRFFIT – SPHAGNALES

Torvmose
Dárfi
Sphagnum sp

Frisk eller tørka brukes til sårforbinding, på hudsjukdommer og insektsstikk. Bakteriedrepende.


Planter i Finnmark sortert etter familie

Sopp, lav
Alger, moser
Kråkefot, snelle, bregne
Furu, einer
Vier, bjørk, nesle
Syre, fjørekoll, melde, nellik, nøkkerose, hornblad, soleie
Valmue, korsblomst, soldogg, bergknapp, sildre, rips
Rose
Ert, gaukesyre, storkenebb
Perikum, fiol, mjølke, hesterumpe, kornell, skjermplante
Vintergrønn, lyng, krekling, fjellpryd, nøkleblom, søterot, bukkeblad, maure, fjellflokk, rublad
Leppeblomst, maskeblom
Blærerot, kjempe, kaprifol, vendelrot, kardeborre, klokke
Korgplante
Saulauk, tjønnaks, piggknopp, firblad, lilje, giftlilje, lauk, konvall, marihand
Siv, starr, gras