Snøsøte
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Planter

Rosenrot
(Foto: Svein Lund)

Sámegillii

Planter i Finnmark - 3

KARSPOREPLANTER – – PTERIDOPHYTA

KRÅKEFOTFAMILIEN – IDNEŠATTUT – LYCOPODIACEAE

Fjelljamne
Idni
Diphasiastrum alpinum

Lusegras
Dihkke-rássi
Lycopodium selago

Sporar: Pudder på huden for å lindre sår og kløe, eller inhalere for å stoppe neseblødning. Virker slimhinnesammentrekkende, urindrivende og magestyrkende. Middel mot hikke og hoste hos barn.
Hele planta: Avkok som vask mot lus.
Mjuk kråkefot
Suhkkessohterássi
Lycopodium clavatum

Sporer: Pudder på huden for å lindre sår og kløe, absorbere væske fra skada vev, eller inhalere for å stoppe neseblødning. Virker slimhinnesammentrekkende, urindrivende og magestyrkende. Middel mot hikke og hoste hos barn.
Hele planta: Urtete eller tinktur mot revmatisme, leddgikt, kronisk forstoppelse, plager i urinvegene og kjønnsorgana, nyrestein, kreft og andre svulster, leverbetennelse, Virker beroligende og styrkende på fordøyelsessystemet, krampeløsende, smertestillende. galledrivende, mot bakterier og virus. Betrer minnet og motvirker demens.
Avkok som vask mot lus.
Hele planter legges på utvortes ved hudsjukdommer, irritasjoner og leggkramper.
Siden planta er giftig, må den brukes forsiktig. Te av kråkefot må ikke koke, bare trekke i kokende vatn.
Stri kråkefot
Sohterássi
Lycopodium annotinum

Brukes på samme måte som mjuk kråkefot.

SNELLEFAMILIEN – HOAŠŠAŠATTUT – EQUISETACEAE

Åkersnelle/Kjerringrokk
Bealdohoašša
Equisetum arvense

Stengel med blad: Tørke til te.
Til medisinte for styrking av beinbygging: male opp og koke lenge, minst 15 minutter.
For plager i urinvegene: trekke i vassbad.
Engsnelle
Niitohoašša
Equisetum pratense

Kan brukes i te, men har ikke samme medisinske virkning som åkersnelle.
Sporehus kan spises.
Skogsnelle
Čuotnjátborran
Equisetum sylvaticum

Kan brukes i te, men har ikke samme medisinske virkning som åkersnelle.
Sporehus kan spises.


Myrsnelle
Jeaggehoašša
Equisetum palustre

Er regna som giftig og må ikke brukes i te eller medisin.
Elvesnelle
Čáhcehoašša
Equisetum fluviatile

Giftig, og må ikke brukast til te eller mat. Toppen av planta har vært brukt mot revmatisme.
Skavgras
Guolbbagorddet
Equisetum hyemale

Avkok brukest mot øyekatarr, blødninger, urinveisinfeksjoner og hemoroider.
Har vært mye brukt til å skrubbe kjelar og kar. golv og gjenstander av tre og metall.


SMÅBURKNEFAMILIEN – LOMOTŠATTUT – ASPLENIACEAE

HESTESPRENGEFAMILIEN – GOABBATLASTAŠATTUT – ADIANTACEAE

Svartburkne
Čáhppeslomot
Asplenium trichomanes

Grønnburkne
Ruonálomot
Asplenium viride

Murburkne
Muvralomot
Asplenium ruta-muraria

Hestespreng
Goabbatlasta
Cryptogramma crispa

STORBURKNEFAMILIEN – DEALGGEŠATTUT – ATHYRIACEAE

Strutseveng
Vuogodolgi
Matteuccia struthiopteris

Ferske skudd og røtter kan kokes og spises.
Fjellburkne
Athyrium distentifolium

Skjørlok
Dipmadealgi
Cystopteris fragilis

Fugletelg
Vuovdegáiskkit
Gymnocarpium dryopteris

Brukt i lag med andre planter i medisin mot øyesjukdommer.

STORTELGFAMILIEN – GÁISLEŠATTUT – DRYOPTERIDACEAE

Ormetelg
Juovvagáiski
Dryopteris filix-mas

Mot bendelorm og andre parasitter.
Sauetelg
Sávzzagáiski
Dryopteris expansa

Taggbregne
Duottarleave­dolgi
Polystichum lonchitisHENGEVINGFAMILIEN – – THELYPTERIDACEAE

SISSELROTFAMILIEN – BÁKTEGÁISKKEŠATTUT – POLYPODIACEAE

Hengeving
Rohtodealggáš
Phegopteris connectilis

Mot parasitter


Sisselrot
Báktegáiskkit
Polypodium vulgare

Jordstengelen kan spises rå. Kan tørkes og brukes i avkok eller ekstrakt.
Kan brukes som krydder i suppe og gryteretter.
Avkok mot hoste, forstoppelse, leversjukdommer m.m.
Knust eller som ekstrakt mot verkende sår og psoriasis.


Planter i Finnmark sortert etter familie

Sopp
Alger, moser, lav
Kråkefot, snelle, bregne
Furu, einer
Vier, bjørk, nesle
Syre, fjørekoll, melde, nellik, nøkkerose, hornblad, soleie
Valmue, korsblomst, soldogg, bergknapp, sildre, rips
Rose
Ert, gaukesyre, storkenebb
Perikum, fiol, mjølke, hesterumpe, kornell, skjermplante
Vintergrønn, lyng, krekling, fjellpryd, nøkleblom, søterot, bukkeblad, maure, fjellflokk, rublad
Leppeblomst, maskeblom
Blærerot, kjempe, kaprifol, vendelrot, kardeborre, klokke
Korgplante
Saulauk, tjønnaks, piggknopp, firblad, lilje, giftlilje, lauk, konvall, marihand
Siv, starr, gras