Kurs i notfiske sommeren 2019
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Hva har vi gjort?

Åpent møte for presentasjon av forprosjekt.
(Foto: Svein Lund)

Her finner du informasjon om arbeidet med natursenteret fra det første initiativet i november 2015 og fram til 2020:

Initiativet 2015

Forprosjektet 2016-17

Interimperioden 2017-18
– Påskearrangement 2018

Perioden 2018-19
– Ny utstilling på samefolkets dag
– Plantekurs
– Notfiskekurs
– Geologiens dag 2019

Perioden 2019-20
– Årsmøte
– Styre 2019-20
– Plantekurs
– Guovdageaidnu-Alta-utbygginga
– Geologiens dag 2020

Initiativet til natursenter, 2015

Initiativet til det som seinere blei Guovdageainnu meahcceguovddáš blei tatt av Naturvernforbundet i Ávjovárri.

Først blei det lagt fram på møte om nasjonalparker mellom forskjellige interesser i Guovdageaidnu kommune og Klima- og miljødepartementet høsten 2015.
Så innbød Naturvernforbundet i Ávjovárri til åpent møte 26.11.2015.
Invitasjon til åpent møte
Rapport fra møtet
Presentasjon på møtet – på samisk
Presentasjon på møtet – på norsk

Forprosjekt, 2016-17

Forprosjektet blei drevet av Naturvernforbundet i Ávjovárri. Prosjektleder var Svein Lund, prosjektmedarbeidere først Paula Simonsen, seinere Máret Heatta.
Om forprosjektet
Forprosjektrapport – på norsk
Sammendrag av forprosjektrapport – på samisk
Melding om fullføring av forprosjekt og invitasjon til åpent møte

Interimperiode, 2017-18

Interimstyret har flere ganger invitert lokale organisasjoner til møte for å diskutere samarbeid. Her ser vi fra venstre rundt bordet: Ellen Cecilie Triumf-Buljo, Nils Ole Skum, Violeta Basa (Tuvrrahasat), Anders S. Buljo, Laila Susanne Vars, Inger Elin Hætta Tornensis (Natur og Ungdom), Anja Risten B. Eira (Natur og Ungdom), Máret Heatta.
(Foto: Svein Lund)

Høsten 2017 blei det oppretta et interimstyre, som skulle legge grunnlaget for ei fast organisering av natursenteret og søke samarbeidspartnere og finansiering for bygging og drift. Interimstyret dreiv også kurs og satte i gang ei rekke pilotprosjekter.

Interimstyret

LederEllen Cecilie Triumf-Buljo
NestlederNils Ole N. Skum
SekretærMáret J. Heatta
StyremedlemmerKaren Marie Eira Buljo
Laila Susanne Vars
Svein Lund
Anders S. Buljo

Pressemelding fra interimstyret 16.11.2017

Pilotprosjekter

I forprosjektet blei det foreslått ei rekke mulige pilotprosjekter.

Det første pilotprosjektet, om samiske plante- og dyrenavn, blei fullført i forbindelse med forprosjektet.

Interimstyret prioriterte 8 prosjekter:

(Linkene viser til informasjon om emnet på nettsida.)

EmneAnsvarlig
Guovdageaidnu-Alta-vassdragetSvein Lund
Fisk og fiskeNils Ole N. Skum
Klima og værmerkerMáret J. Heatta
MatEllen Cecilie Triumf-Buljo
Fugl og fuglejaktNils Ole N. Skum
ReindriftKaren Marie Eira Buljo
PlanterSvein Lund
Biedjovággi gruveSvein Lund

Tanken var å opprette ei arbeidsgruppe for hvert pilotprosjekt. Gruppene skulle på hvert sitt område arbeide med:
- leite etter finansiering av pilotprosjektet
- søke mulige samarbeidspartnere
- forbedre informasjonen som er på nettsida vår om dette emnet
- foreslå innhold og form for utstillinger om emnet i framtidig natursenterbygg
- eventuelt arrangere kurs i emnet.

De ansvarlige for de forskjellige emnene har bidratt med materiale til nettsida og noen av dem har arrangert kurs. Ellers kom det ikke så veldig mye ut av pilotprosjekta i interimperioden. Det har heller ikke seinere blitt noe videre av disse arbeidsgruppene.

Påskearrangement

Plakat om påskearrangement.
(Plakat: Ellen Cecilie Triumf-Buljo).

Guovdageainnu Meahcceguovddáš har hatt påskearrangement på Kulturhuset og med det vist hva som kan bli innholdet i senteret i framtida. Det gjorde vi med utstillinger, kurs og andre aktiviteter.

Rapport med bilder fra påskearrangementet.

Film fra påskearrangementet.

Årsmøteperioden 2018-19

Årsmøte 2018

Her kan du lese
referat fra årsmøtet 21.11.2018.

Saksliste med linker til saksdokumenter:
1. Lederen orienterer om situasjonen for natursenteret.
2. Registrere/godkjenne deltakere med stemmerett
3. Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Arbeidsplan
7. Budsjett
8. Valg av styre, valgkomite og revisor.

Styret for Guovdageainnu meahcceguovddáš 2018/19

LederKaren Marie Eira Buljo
NestlederMáret J. Heatta
KassererrEllen Cecilie Triumf-Buljo
SekretærSvein Lund
StyremedlemmerMarit Eira Murud
Edel Thomassen
Ellen Marie Vars
VaramedlemmerAnders S. Buljo
Berit Anne Sara Triumf
Rolf Ante Hætta

Referat fra styremøter

Felles senter

26.11.2018 blei det avholdt et møte mellom representanter for forskjellige institusjoner og senter under oppbygging i Guovdageaidnu, for å diskutere et mulig samarbeid om et senter for natur, kultur og verdensarv. De som deltok var. Meahcceguovddáš, Luohtteguovddáš, Govvagiisá og Musikkfestivalen. Det var full enighet om å samarbeide om et slikt senter og å lage utstillinger i Kulturhuset. Dette samarbeidet skal også omfatte nasjonalparksenter og verdensarv Struve og Tromholt.

Seminar om naturforvaltning utsatt

Dessverre blei det ikke noe av seminaret som var planlagt 19.01.2019 med emnet "Naturforvaltning i Sápmi – strid eller fred?". Årsaka er at en stor del av innlederne som vi hadde invitert ikke kommer. Tanken var å samle alle parter for å avklare motsetninger og forsøke å forbedre samarbeidet, både mellom lokale utmarksbrukere og sentrale myndigheter og mellom kommunene Guovdageaidnu og Kárášjohka. Vi streva lenge for å få det til, men til slutt kom det klart svar at verken departementet, direktoratet eller Kárášjohka kommune ønska å delta i en slik debatt. Det ville da blitt bare innledere fra Guovdageaidnu, og også blant dem var det noen som var forhindra. Derfor fant vi ut at det beste var å utsette seminaret og gjøre det på en litt annen måte seinere. Vi vet ennå ikke når det kan bli. Noen innledere har gjort svært godt arbeid med å forberede seminaret. Vi beklager særlig overfor dem at de ikke får framført dette nå, men vil prøve å finne andre måter å presentere deres budskap på.

Ny utstilling på Samefolkets dag

6. februar 2019 presenterte Guovdageainnu meahcceguovddáš sin nyeste utstilling på Báktehárji under feiringa av Samefolkets dag. Her er noen bilder fra utstillinga
Dette står nå på Kulturhuset og blir supplert med flere emner etter hvert.
Her er noen bilder fra Samefolkets dag:

Presentasjon av arbeidet vårt, med bilder fra det vi har gjort og eksempler fra andre natursenter i inn- og utland.
(Foto: Svein Lund)

Utstilling om koppergruver i Kvalsund og planene om ny drift og hvilke virkninger denne vil ha for reindrifta og fjorden.
(Foto: Svein Lund)

Foran utstillinga styreleder i Meahcceguovddáš Karen Marie Eira Buljo og nestleder Máret J. Heatta
(Foto: Svein Lund)

Med på feiringa var bl.a. ordfører Johan Vasara og kommunestyrerepresentant Anton Dahl.
(Foto: Svein Lund)

Øyvind Vandbakk og Beaska Niillas studerer gruveutstillinga.
(Foto: Svein Lund)

Det var mye folk fra nær og fjern på feiringa, bl.a. ei gruppe med ungdom fra Frankrike. Da var det godt vi hadde tekster både på samisk, norsk og engelsk.
(Foto: Svein Lund)

Kurs: Planter til mat og medisin

På dette bildet fra Guovdageaidnu nå i august er minst 8 medisin- eller matplanter: kvann, hvitbladtistel, bjørk, mjødurt, vendelrot, vier, soleihov og skogstorkenebb.

Vi har sommeren 2019 hatt tre plantekurs. Her kan du laste ned materiale fra kursa:

23.06.2019.
Kursleder Svein Lund
Sted: Kulturhuset og området vest-sørvest for dette.
kursinnhold-norsk eller kursinnhold-samisk
Liste over Planter nær Kulturhuset, hva de kan brukes til og hva vi fant 24.06.

18.08.2019.
Kursledere Máret Sárá, Basia Głowacka og Svein Lund
Kursinnhold. Liste over Planter nær Kulturhuset, hva de kan brukes til og hva vi fant 18.08.

26.08.2019
Kursledere Basia Głowacka og Svein Lund
Sted: Guovdageaidnu ungdomsskole og området mellom skolen og elva.
Planter mellom ungdomskolen og elva

Notfiskekurs 24.08.2019

Slik annonserte vi kurset:

Notfiske - En samisk tradisjon som fortsatt opprettholdes
Notfiske er en samisk tradisjonell fiskemetode som enda utøves av noen folk i Kautokeino. Vil du være med å se, lære, og forstå mer om hva notfiske i vann handler om? På dette kurset får du med hele notprosessen og hva som ellers hører til det med notfiske. Vi koker fisken vi får etter at vi har fått noten opp på land. Kurset avholdes i Ávži på lørdag 24.09.2019 klokken 12.00-17.00 på gården til Ole Klemet Anders Hætta, hvor butikken Ávži Design også finns.
Kursavgift kr. 100 betales kontant eller til konto 1254.62.91144, Vipps 545709.
Påmelding til Rolf Ante Hætta, tel. 41077187

Det kom ikke så mange på kurset, men vi fikk da fiska og det var lærerikt for oss som deltok. Vi håper på flere deltakere neste gang. Her er noen bilder fra setting og trekking av nota:

Først tar vi nota ned og legger systematisk i båten, så ho skal være lett å sette ut.
(Foto: BG)

Så er det å ro nota ut.
(Foto: BG)

Hele nota er satt ut, vi har kommet tilbake til land og så er det å sveive inn tauet.
(Foto: BG)

Tauet til nota sveives inn fra båten og fra en bukk på land. Etter hvert som nota nærmer seg land må disse flyttes nærmere hverandre.
(Foto: BG)

Nota trekkes inn. Nå er det like før vi ser om vi har fått fisk.
(Foto: BG)

Til slutt må vi henge nota på plass for tørking.
(Foto: BG)

Vil du lese mer om notfiske, finner du det her:
http://meahcci.info/fiske-n.htm#metode

Geologiens dag 30.–31.08.2019

"Geologiens dag" er et landsomfattende tiltak for å øke kunnskapen om geologi og mineraler, med lokale arrangører og lokale variasjoner. I år blei det for første gang gjennomført i Guovdageaidnu.
Programmet var:

Fredag 30.08.
Kl. 10-21 Åpen utstilling
Kl. 10-14 Tilbud til skoler

Lørdag 31.08.
Kl. 10-14 Åpen utstilling
Kl. 12-13 Stuoragurraforkastningen – et lite kjent geologisk fenomen i vårt nærområde. Foredrag av forskere fra NGU
Kl. 14-17 Ekskursjon til Stuoragurraforkastningen ved Máze.

Arrangementet blei gjennomført etter planen, og her er noen bilder fra aktivitetene:

For første gang blei Geologiens Dag arrangert med utlysing på samisk.
(Foto: SL)

Ved inngangen sto det oppslag om innholdet i de forskjellige utstillingene og om hvem som hadde bidratt.
(Foto: SL)

Utsikt fra 2. etasje i Kulturhuset over en del av utstillinga.
(Foto: SL)

Her har vi satt opp det materialet vi har fått fra Geologiens Dag.
(Foto: MJH)

Egen produksjon: Historia om Náránaš-steinen og bilder fra steinbrudd og steinen i bruk.
(Foto: MJH)

Også egen produksjon: Historia om gruva i Biedjovággi.
(Foto: MJH)

Kartet viser jordskjelvsoner i Norden og Norskehavet. På bordet står boreprøver fra Bidjovagge Gruber.
(Foto: MJH)

Finnes det samisk litteratur om geologi? Vi har kopiert opp den aller første lille boka fra 1971.
(Foto: MJH)

Fra utstillinga over steiner fra Guovdageaidnu. Bergarten i forgrunnen til høyre finnes sentralt i bygda og er så spesiell at geologene har gitt den navnet "Kautokeinokonglomeratet".
(Foto: SL)

Fire av steinene vi har funnet i deponiene etter gruva i Biedjovággi. Der er utrolig mange forskjellige mineraler.
(Foto: SL)

Fuchsittkvartstitt eller "Masikvartsitt" i mange varianter, funnet i de tre steinbrudda og i løsmasser.
(Foto: SL)

I steinsamlinga er det mineraler fra nært og fjernt. Disse er fra Telemark, Sverige, Danmark og Polen.
(Foto: SL)

Ungsomsskolen på besøk på Geologiens Dag.
(Foto: BG)

Mange elever syntes det var interessant å se på stein i mikroskop.
(Foto: BG)

Elevene fikk orientering om de forskjellige utstillingene. Her om gruva i Biedjovággi.
(Foto: BG)

Alle steinene i denne hylla er funnet i Biedjovággi
(Foto: MJH)

Mineraler og bergarter fra Guovdageaidnu
(Foto: MJH)

Denne hylla har steinprøver fra resten av Finnmark.
(Foto: MJH)

11 hadde møtt opp for å høre på foredrag om Stuoragurraforkastningen. Her foreleser Odleiv Olesen fra NGU.
(Foto: SL)

Forskerne fra NGU hadde med seg store fine plakater om Stuoragurraforkastningen og sin egen forskning, og vi satte dette opp på utstillingsvegger som så blei brukt under forelesninga.
(Foto: SL)

Lars Olsen fra NGU forteller om gravinga ved Stuoragurraforkastningen og forklarer hva de fant..
(Foto: )

Fra ekskursjonen til Stuoragurraforkastningen ved Máze. Her er den synlige delen av forkastninga på det høyeste, omlag 7 meters høyde.
(Foto: SL)

Lars Olsen viser på medbrakt illustrasjon hva de fant ved utgraving nettopp på dette stedet i fjor. To- og firbeinte deltakere følger interessert med.
(Foto: SL)

På tilbaketuren til Guovdageaidnu kjørte vi innom plassen der det har vært lagra stein fra steinbrudda for masikvartslitt, og de som ville kunne plukke med seg noen steiner.
(Foto: SL)

Den geologiske utstillinga som var ferdig til Geologiens dag, kan fortsatt ses på Kulturhuset. Det er åpent i vanlig kontortid og ellers etter avtale med Meahcceguovddáš.
Utstillinga består av følgende deler:
– Geologi generelt og oversikt over mineraler.
– Geologi på samisk? Hva finnes av litteratur på samisk om geologi?
– Geologien i Finnmark og Guovdageaidnu spesielt. Kart over berggrunn, løsmasser og mineralforekomster
– Stuoragurraforkastningen – et aktuelt forskningsprosjekt.
– Bidjovagge Gruber – før, under og etter gruvedrifta.
– Náránaš – planer og realiteter
– Nussir og gruvedrift i Kvalsund
– Samling av mineraler og bergarter fra Guovdageaidnu og ellers i Finnmark.

Vi fortsetter å bygge ut utstillinga også etter Geologiens Dag.
Om du har mineralprøver som vi kan få eller låne, ta kontakt med oss.

Årsmøteperioden 2019-20

Årsmøte 2019

Saksliste med linker til saksdokumenter:
1. Lederens tale.
2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
3.
Årsmelding
4. Regnskap
5. Arbeidet framover
6. Valg

Referat fra årsmøte og styremøter

Styre for Guovdageainnu meahcceguovddáš 2019–20

LederMáret J. Heattamaretjh@gmail.com46667571
NestlederKaren Marie Eira Buljokarenmarja@hotmail.com46189976
SekretærAnne Marie Sirianensi@gmail.com41567320
KassererEllen Cecilie Triumf-Buljoellentriumf@gmail.com91594944
StyremedlemSvein Lundsveilund@online.no90727698
VaramedlemAnders S. Buljoas_buljo@yahoo.no90102503

Plantekurs

I 2020 blei det avvikla fire kortkurs om planter til mat og medisin, to i juni og to i august.

Du kan gjerne lese vår informasjon under "Planter" i menyen til venstre.

Utstilling – Utbygginga av Guovdageainnu-Alta-vassdraget og kampen om denne

På Kulturhuset sto det i september og oktober 2020 ei tredelt utstilling: NVEs utstilling om Altasaka og Justismuseets utstilling om sivil ulydighet og i tillegg vår egen utstilling om denne saka.
Utstillinga blei åpna 14.09., med
foredrag, fortellinger og sang. Vi har siden hatt flere presentasjoner for elever, studenter og åpne for publikum
Du kan lese mer her:
Meahcceguovddáš sin informasjon om Altasaka
NVEs nettutstilling.

Geologiens dag

Vi arrangerte Geologiens Dag på 23. og 24.10., med utvida utstiilling og foredrag om Guovdageaidnus geologiske historie.
Til og med lørdag 31.10. sto alt av geologisk utstilling på Kulturhuset. Mesteparten av utstillinga kan også ses etter 01.11., og det kan fortsatt være mulig for skoleklasser og grupper å bestille omvisning og foredrag.