Kurs i notfiske sommeren 2019
(Foto: Svein Lund)

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter

Hva har vi gjort?

Åpent møte for presentasjon av forprosjekt.
(Foto: Svein Lund)

Her er noen glimt fra arbeidet med natursenteret fra initiativet i 2015 og fram til 2024:

Initiativet til natursenter, 2015

Initiativet til det som seinere blei Guovdageainnu meahcceguovddáš blei tatt av Naturvernforbundet i Ávjovárri.
Først blei idéen lagt fram på møte om nasjonalparker mellom forskjellige interesser i Guovdageaidnu kommune og Klima- og miljødepartementet høsten 2015.
Så innbød Naturvernforbundet i Ávjovárri til åpent møte 26.11.2015.
Invitasjon til åpent møte
Rapport fra møtet
Presentasjon – på samisk og på norsk

Forprosjekt, 2016-17

Forprosjektet blei drevet av Naturvernforbundet i Ávjovárri. Prosjektleder var Svein Lund, prosjektmedarbeidere først Paula Simonsen, seinere Máret J. Heatta.
Om forprosjektet
Forprosjektrapport – på norsk
Sammendrag av forprosjektrapport – på samisk
Melding om fullføring av forprosjekt og invitasjon til åpent møte

Interimperiode, 2017-18

Interimstyret inviterte flere ganger lokale organisasjoner til møte for å diskutere samarbeid. Her ser vi fra venstre rundt bordet: Ellen Cecilie Triumf-Buljo, Nils Ole Skum, Violeta Basa (Tuvrrahasat), Anders S. Buljo, Laila Susanne Vars, Inger Elin Hætta Tornensis (Natur og Ungdom), Anja Risten B. Eira (Natur og Ungdom), Máret J. Heatta.
(Foto: Svein Lund)

Høsten 2017 blei det oppretta et interimstyre, som skulle legge grunnlaget for ei fast organisering av natursenteret og søke samarbeidspartnere og finansiering for bygging og drift. Interimstyret dreiv også kurs og satte i gang ei rekke pilotprosjekter.

Pressemelding fra interimstyret 16.11.2017

Pilotprosjekter

I forprosjektet blei det foreslått ei rekke mulige pilotprosjekter.

Det første pilotprosjektet, om samiske plante- og dyrenavn, blei fullført i forbindelse med forprosjektet.

Interimstyret prioriterte 8 prosjekter:

(Linkene viser til informasjon om emnet på nettsida.)

EmneAnsvarlig
Guovdageaidnu-Alta-vassdragetSvein Lund
Fisk og fiskeNils Ole N. Skum
Klima og værmerkerMáret J. Heatta
MatEllen Cecilie Triumf-Buljo
Fugl og fuglejaktNils Ole N. Skum
ReindriftKaren Marie Eira Buljo
PlanterSvein Lund
Biedjovággi gruveSvein Lund

Tanken var å opprette ei arbeidsgruppe for hvert pilotprosjekt. Gruppene skulle på hvert sitt område arbeide med:
- leite etter finansiering av pilotprosjektet
- søke mulige samarbeidspartnere
- forbedre informasjonen som er på nettsida vår om dette emnet
- foreslå innhold og form for utstillinger om emnet i framtidig natursenterbygg
- eventuelt arrangere kurs i emnet.

De ansvarlige for de forskjellige emnene har bidratt med materiale til nettsida og noen av dem har arrangert kurs. Ellers kom det ikke så veldig mye ut av pilotprosjekta i interimperioden.

Påskearrangement 2018

Plakat om påskearrangement.
(Plakat: Ellen Cecilie Triumf-Buljo).

Guovdageainnu Meahcceguovddáš har hatt påskearrangement på Kulturhuset og med det vist hva som kan bli innholdet i senteret i framtida. Det gjorde vi med utstillinger, kurs og andre aktiviteter.

Rapport med bilder fra påskearrangementet

Film fra påskearrangementet

Årsmøteperioden 2018-19

Årsmøte 2018

Referat fra årsmøtet 21.11.2018.

Årsmelding
Regnskap
Arbeidsplan
Budsjett
Valg av styre, valgkomite og revisor.

Felles senter

26.11.2018 blei det avholdt møte mellom representanter for forskjellige institusjoner og senter under oppbygging i Guovdageaidnu, for å diskutere et mulig samarbeid om et senter for natur, kultur og verdensarv. De som deltok: Meahcceguovddáš, Luohtteguovddáš, Govvagiisá og Musikkfestivalen. Det var full enighet om å samarbeide om et slikt senter og å lage utstillinger i Kulturhuset. Dette samarbeidet skal også omfatte nasjonalparksenter og verdensarv Struve og Tromholt.

Seminar om naturforvaltning utsatt

Dessverre blei det ikke noe av seminaret som var planlagt 19.01.2019 med emnet "Naturforvaltning i Sápmi – strid eller fred?". Årsaka er at en stor del av innlederne som vi hadde invitert ikke kunne eller ville komme. Tanken var å samle alle parter for å avklare motsetninger og forsøke å forbedre samarbeidet, både mellom lokale utmarksbrukere og sentrale myndigheter og mellom kommunene Guovdageaidnu og Kárášjohka. Vi streva lenge for å få det til, men til slutt kom det klart svar at verken departementet, direktoratet eller Kárášjohka kommune ønska å delta i en slik debatt. Det ville da blitt bare innledere fra Guovdageaidnu, og også blant dem var det noen som var forhindra. Derfor fant vi ut at det beste var å utsette seminaret og gjøre det på en litt annen måte seinere.

Ny utstilling på Samefolkets dag

6. februar 2019 presenterte Guovdageainnu meahcceguovddáš sin nyeste utstilling på Báktehárji under feiringa av Samefolkets dag.
Her er noen bilder fra Samefolkets dag:

Presentasjon av arbeidet vårt, med bilder fra det vi har gjort og eksempler fra andre natursenter i inn- og utland.
(Foto: Svein Lund)

Utstilling om koppergruver i Kvalsund og planene om ny drift og hvilke virkninger denne vil ha for reindrifta og fjorden.
(Foto: Svein Lund)

Foran utstillinga styreleder i Meahcceguovddáš Karen Marie Eira Buljo og nestleder Máret J. Heatta
(Foto: Svein Lund)

Med på feiringa var bl.a. ordfører Johan Vasara og kommunestyrerepresentant Anton Dahl.
(Foto: Svein Lund)

Øyvind Vandbakk og Beaska Niillas studerer gruveutstillinga.
(Foto: Svein Lund)

Det var mye folk fra nær og fjern på feiringa, bl.a. ei gruppe med ungdom fra Frankrike. Da var det godt vi hadde tekster både på samisk, norsk og engelsk.
(Foto: Svein Lund)

Kurs: Planter til mat og medisin

På dette bildet fra Guovdageaidnu nå i august er minst 8 medisin- eller matplanter: kvann, hvitbladtistel, bjørk, mjødurt, vendelrot, vier, soleihov og skogstorkenebb.

Vi har sommeren 2019 hatt tre plantekurs. Her kan du laste ned materiale fra kursa:

24.06.2019.
Kursleder Svein Lund
kursinnhold-norsk eller kursinnhold-samisk
Liste over Planter nær Kulturhuset, hva de kan brukes til og hva vi fant 24.06.

18.08.2019.
Kursledere Máret Sárá, Basia Głowacka og Svein Lund
Kursinnhold. Liste over Planter nær Kulturhuset, hva de kan brukes til og hva vi fant 18.08.

26.08.2019
Kursledere Basia Głowacka og Svein Lund
Sted: Guovdageaidnu ungdomsskole og området mellom skolen og elva.
Planter mellom ungdomskolen og elva

Notfiskekurs 24.08.2019

Det kom ikke så mange på kurset, men vi fikk da fiska og det var lærerikt for oss som deltok. Her er noen bilder fra setting og trekking av nota:

Først tar vi nota ned og legger systematisk i båten, så ho skal være lett å sette ut.
(Foto: BG)

Så er det å ro nota ut.
(Foto: BG)

Hele nota er satt ut, vi har kommet tilbake til land og så er det å sveive inn tauet.
(Foto: BG)

Tauet til nota sveives inn fra båten og fra en bukk på land. Etter hvert som nota nærmer seg land må disse flyttes nærmere hverandre.
(Foto: BG)

Nota trekkes inn. Nå er det like før vi ser om vi har fått fisk.
(Foto: BG)

Til slutt må vi henge nota på plass for tørking.
(Foto: BG)

Geologiens dag 2019

"Geologiens dag" er et landsomfattende tiltak for å øke kunnskapen om geologi og mineraler. I 2019 blei det for første gang gjennomført i Guovdageaidnu.
Programmet var:

Fredag 30.08.
Kl. 10-21 Åpen utstilling
Kl. 10-14 Tilbud til skoler

Lørdag 31.08.
Kl. 10-14 Åpen utstilling
Kl. 12-13 Stuoragurraforkastningen – et lite kjent geologisk fenomen i vårt nærområde. Foredrag av forskere fra NGU
Kl. 14-17 Ekskursjon til Stuoragurraforkastningen ved Máze.

For første gang blei Geologiens Dag arrangert med utlysing på samisk.
(Foto: SL)

Ved inngangen sto det oppslag om innholdet i de forskjellige utstillingene og om hvem som hadde bidratt.
(Foto: SL)

Utsikt fra 2. etasje i Kulturhuset over en del av utstillinga.
(Foto: SL)

Her har vi satt opp det materialet vi har fått fra Geologiens Dag.
(Foto: MJH)

Egen produksjon: Historia om Náránaš-steinen og bilder fra steinbrudd og steinen i bruk.
(Foto: MJH)

Også egen produksjon: Historia om gruva i Biedjovággi.
(Foto: MJH)

Kartet viser jordskjelvsoner i Norden og Norskehavet. På bordet står boreprøver fra Bidjovagge Gruber.
(Foto: MJH)

Finnes det samisk litteratur om geologi? Vi har kopiert opp den aller første lille boka fra 1971.
(Foto: MJH)

Fra utstillinga over steiner fra Guovdageaidnu. Bergarten i forgrunnen til høyre finnes sentralt i bygda og er så spesiell at geologene har gitt den navnet "Kautokeinokonglomeratet".
(Foto: SL)

Fire av steinene vi har funnet i deponiene etter gruva i Biedjovággi. Der er utrolig mange forskjellige mineraler.
(Foto: SL)

Fuchsittkvartstitt eller "Masikvartsitt" i mange varianter, funnet i de tre steinbrudda og i løsmasser.
(Foto: SL)

I steinsamlinga er det mineraler fra nært og fjernt. Disse er fra Telemark, Sverige, Danmark og Polen.
(Foto: SL)

Ungdomsskolen på besøk på Geologiens Dag.
(Foto: BG)

Mange elever syntes det var interessant å se på stein i mikroskop.
(Foto: BG)

Elevene fikk orientering om de forskjellige utstillingene. Her om gruva i Biedjovággi.
(Foto: BG)

Alle steinene i denne hylla er funnet i Biedjovággi
(Foto: MJH)

Mineraler og bergarter fra Guovdageaidnu
(Foto: MJH)

Denne hylla har steinprøver fra resten av Finnmark.
(Foto: MJH)

11 hadde møtt opp for å høre på foredrag om Stuoragurraforkastningen. Her foreleser Odleiv Olesen fra NGU.
(Foto: SL)

Forskerne fra NGU hadde med seg store fine plakater om Stuoragurraforkastningen og sin egen forskning, og vi satte dette opp på utstillingsvegger som så blei brukt under forelesninga.
(Foto: SL)

Lars Olsen fra NGU forteller om gravinga ved Stuoragurraforkastningen og forklarer hva de fant..
(Foto: )

Fra ekskursjonen til Stuoragurraforkastningen ved Máze. Her er den synlige delen av forkastninga på det høyeste, omlag 7 meters høyde.
(Foto: SL)

Lars Olsen viser på medbrakt illustrasjon hva de fant ved utgraving nettopp på dette stedet i fjor. To- og firbeinte deltakere følger interessert med.
(Foto: SL)

På tilbaketuren til Guovdageaidnu kjørte vi innom plassen der det har vært lagra stein fra steinbrudda for masikvartslitt, og de som ville kunne plukke med seg noen steiner.
(Foto: SL)

Årsmøteperioden 2019-20

Årsmøte 2019

Referat fra årsmøtet – 28.11.2019

Årsmelding

Plantekurs

I 2020 blei det avvikla fire kortkurs om planter til mat og medisin, to i juni og to i august.

Utstilling – Utbygginga av Guovdageainnu-Alta-vassdraget og kampen om denne

På Kulturhuset sto det i september og oktober 2020 ei tredelt utstilling: NVEs utstilling om Altasaka, Justismuseets utstilling om sivil ulydighet og vår egen utstilling om denne saka.
Utstillinga blei åpna 14.09., med foredrag, fortellinger og sang. Etterpå hadde vi flere presentasjoner for elever, studenter og åpne for publikum
Du kan lese mer her:
Meahcceguovddáš sin informasjon om Altasaka
NVEs nettutstilling.

Geologiens dag 2020

Vi arrangerte Geologiens Dag på 23. og 24.10., med utvida utstilling og foredrag om Guovdageaidnus geologiske historie.
Til og med lørdag 31.10. sto alt av geologisk utstilling på Kulturhuset.

Årsmøteperioden 2020-21

Årsmøte 2020

Referat fra årsmøte – 04.11.2020
Årsmelding 2019-20

Årsmøteperioden 2021-22

Årsmøte 2021

Årsmøtereferat 29.04.2021
Årsmelding 2020-21

Geologiens Dag 2021

Vi deltok igjen på det landsomfattende arrangementet Geologiens Dag.

Vi holdt åpen utstilling på Kulturhuset fredag 10., lørdag 11., mandag 13. og tirsdag 14. september kl. 09-16.

Det var foredrag om Guovdageaidnus geologiske historie lørdag kl. 12 og om Stuoragurraforkastningen søndag kl. 18. Den siste ved forskere fra NGU, som fortalte siste nytt fra forskninga i området vårt.

Ekstraordinært årsmøte

Årsmøtet 2021 bestemte å holde ekstraordinært årsmøte når regnskapet for 2020 var ferdig. Dette blei avholdt 1. februar 2022. Regnskap med revisjonsberetning blei enstemmig godkjent. Referat fra årsmøtet.

Årsmøteperioden 2022-23

Årsmøte 2022

Årsmelding 2021-22
Årsmeøtereferat 09.06.2022

Kurs om medisinplanter og hermetisering – august 2022

Kurs om medisinplanter blei arrangert 18. og 19.08.2022.
Vi samla planter og laga en sirup mot hoste, forkjølelse og sår hals og urtete for bedre fordøyelse. Smaken blei brukbar, og i ettertid har vi fått gode tilbakemeldinger på den medisinske virkningen.
Her kan du finne kursopplegg og liste over plantene vi brukte.
21.08. arrangerte vi kortkurs i hermetisering av sopp, bær og saft.

Soppkurs

Kurs om sopp blei arrangert 28. og 29.08.2022
Vi lærte om de viktigste spiselige soppene vi kan finne i Guovdageaidnu og noen av dem vi bør unngå, og litt om behandling av sopp som skal spises. Vi fant ganske mange forskjellige arter av sopp, og klarte å bestemme de fleste, men ikke alle.
Et resultat av kurset er Liste over vanlige sopper i Guovdageaidnu.
Vi anbefaler de som er interesserte i å ta en titt på vår sopputstilling på Kulturhuset og på nettsida. Den sida er nå utvida som resultat av kurset.

Geologiens Dag 2022

Geologiens Dag blei i år avvikla over hele 4 dager. Vi har hatt besøk av 6 skoleklasser og hatt foredrag om geologer i arbeid ved Arne Bjørlykke.
Dessverre måtte vi etter dette pakke bort noe av vår utstilling, men deler er fortsatt mulig å se på Kulturhuset

Årsmøteperioden 2023–24

Årsmøte 2023

Referat fra årsmøtet 07.03.2023.

Utstilling: Repparfjorden i Guovdageaidnu

Her er noen bilder fra 08.05.2023, da Repparfjorden kom til Guovdageaidnu.
Det var da dobbelt utstillingsåpning:
– "Repparfjorden 22.45 22.08.2021". Det er ei utstilling med kunst, fotografier og tekster av kunstneren Terje Grimen og en sjøsamisk aktivist,som begge deltok på åpninga og fortalte om utstilling som har utgangspunkt i "Markoppsynet", leiren på Markoppneset sommeren 2021, der aksjonister stoppa anleggsarbeidet til Nussir ASA så effektivt at det ikke har kommet i gang igjen siden.
– Meahcceguovddáš egen utstilling om Repparfjorden og Nussir-saka. Denne er nå utvida så den har blitt tre ganger så stor. Utstillinga vår viser bl.a. historia om kampen om Nussir, virkningene for reindrift, fjorden og elva, hvilken betydning Nussir og Repparfjorden har for Guovdageaidnu og hvilken rolle Guovdageaidnu og folk fra vår kommune har spilt i kampen. Den viser også glimt av naturen som vil gå tapt ved utbygging.
På åpningen fikk vi høre om Nussir-saka sett fra Repparfjorden ved Torulf Olsen og sett fra reinbeitedistriktet Fiettar ved Mikkel Nils Sara, mens Inga Berit Sara joika.

Les Altapostens reportasje om åpningen

Det var meninga at utstillinga skulle stå fram til 15.08. Men så fikk kunstneren et tilbud om å stille den ut på Nasjonalmuseet, og da måtte det prioriteres. Kunstutstillinga blei derfor pakka ned og sendt avgårde 11.07. Vår egen bildeutstilling har vært på tur til Repparfjorden, der den blei utstilt på Natur og Ungdoms festival. Den er nå kommet tilbake, og blir utstilt igjen seinere.

Vi er fortsatt interessert i flere bilder fra Repparfjordområdet og hendinger knytta til gruveplanen.

Kurs: Planter og sopp som mat og medisin

Kursplan for plantekurs.

Steinsopp er ikke så vanlig i Guovdageaidnu, men vi fant noen få på soppkurset.

Informasjon om innholdet i kurs vi arrangerte i 2023:

1. Planter til mat og medisin:
Fra nettsida
Forelesning (på samisk)

2. Hostesaft av planter
Medisinplanter til hostesaft.

3. Sopp til mat og medisin
Liste over vanlige sopper i Guovdageaidnu

4. Krem av planter.
Hvordan lage en krem mot sår og hudproblemer, basert på lokale planter og reinfett?
Planter som vi brukte
Oppskrift på krem

Geologiens Dag 2023

Da er Geologiens Dag over for i år, og arrangementet var 31-08. – 05.09.
Årets tema er hvordan istida forma landet. Om dette hadde vi foredrag ved Lars Olsen, forsker ved NGU, og vi vil etter hvert bruke det vi har lært i utstillinger og nettsider.
Vi hadde åpen utstilling og besøk av skoleklasser.
Da de avsatte dagene var over, måtte vi pakke bort store deler av utstillinga, men det er fortsatt mulig for skoler og andre å bestille utstillingsomvisning og foredrag innafor tema løsmasser, bergarter og mineraler, lokal geologisk historie, mineralleiting og gruvedrift.
Ta kontakt: meahcci@meahcci.info eller tel 90727698.

Årsmøteperioden 2024-25

Årsmøte 2024

Mandag 18.03.2024 var det årsmøte i Meahcceguovddáš.
Her er det nye styret og møtereferat.

Kurs i juni 2024: Fisk!

Fiskekurs ved Stuorajávri 08.-09.06.2024.

Årets første kurs blei avvikla lørdag 08. og søndag 09.06.2024. Det var kurs i fiske med garn og behandling av fisk. Kurset gikk ved Stuorajávri. Vi fiska fra båt med påhengsmotor og fra kajakk og fikk en del abbor og sik, noen ørreter og ei gjedde. Så fikk vi trening i å ta ut fisk av garna, skrape sik, sløye fisk, flå og filetere abbor. 3 av sikene kokte vi i gryte på bål og det smakte fortreffelig, sjøl om alle hadde glømt å ta med salt.
Dessverre fikk vi litt sjukdomsforfall blant de påmeldte, så vi var bare tre med kurslederen, men alle hadde lyst til å gjenta dette og få med flere. Vi satser på å"få til et nytt kurs i august, men de som vil ha en fisketur med litt minikurs kan kontakte Nils Mikkel Helmen, tel 90129024 eller Svein Lund tel 90727698.

Du kan lese vår informasjon om fiskemetoder og fiskebehandling her: http://meahcci.info/fiske-n.htm

Kurs i juni 2024: Planter i Guovdageaidnu!

Rikt biologisk mangfold i Guovdageaidnu

Vi hadde ikke gått langt før vi fant den første sjeldenheten, korallrot (Corallorhiza trifida) i plenen foran kulturhuset.
(Foto: Svein Lund)

Er ikke dette ei vanlig engsoleie eller smørblomst (Ranunculus acris)? Nei, det er ei nyresoleie (Ranunculus auricomus)!
(Foto: Svein Lund)

En vanlig myrfiol (Violas palustris), en stor myrfiol (Viola epipsila) eller kanskje det er en lappfiol (Viola suecica)?
(Foto: Svein Lund)

Det er ei vanlig oppfatning at naturen på Finnmarksvidda er fattig på arter. Det stemmer ikke. Vi har ei mengde arter av planter, sopp og dyr, men dette er dårligere registrert enn mange andre steder.

14.-15.06.2024 arrangerte vi kurs med botanikeren Andy Sortland fra UIT, og bare på disse to dagene fikk vi kraftig utvida vår kunnskap om plantelivet sentralt i Guovdageaidnu. Kurset var på Kulturhuset og området rundt og bare innenfor en avstand av maks. 500 meter fant vi 122 arter. Vi var da bare på øversida av Bredbuktnesveien, slik at vi ikke fikk med vegetasjonen ned mot elva og i denne. Til sammen har vi innenfor 500m radius fra Kulturhuset nå registrert hele 159 arter av planter, sopp og lav..

Dette viser at vi i Guovdageaidnu har svært varierte og rike naturmiljøer, som vi bør ta godt vare på. Når kommunen nå begynner arbeidet med ny arealplan, bør den bygge på en grundig undersøking av biologisk mangfold, slik at man kan ta hensyn til dette ved eventuell bygging. Det området vi har undersøkt nå er nok blant de mest artsrike, et annet er litt lenger sør – Boaronjárga og Gorovuohppi, der det vokser ei plante som bare finnes et annet sted i Norge.

Denne rike naturen kan være grunnlag for en natur- og kultursti, som kan brukes av både lokalbefolkning og turister og ikke minst til opplæring for skolene. Vi håper nå at undersøkinga vår kan være starten på en mer omfattende undersøking.

Hva er det som blomstrer slik ute i vannet? Kan det være bukkeblad (Menyanthes trifoliata)?
(Foto: Svein Lund)

Utvilsomt vier, men hvilken art? Vi fant minst fem forskjellige arter.
(Foto: Svein Lund)

Denne sjeldne sommerfuglen har på norsk fått navnet Dinas rutevinge. (Euphydryas iduna).
(Foto: Svein Lund)

Brev om samisk natursenter

Dagens system for besøkssenter som får offentlig støtte er basert på bestemte kategorier som nasjonalpark, villrein, våtmark og rovdyr. Dette er en oppdeling av naturen som ikke passer oss, vi ønsker å se naturen i sin helhet i sammenheng med samisk og lokal naturbruk og kultur. Vi arbeider derfor for at det blir oppretta en kategori kalt "samisk natursenter", som da blir utlyst fra Miljødirektoratet, slik at vi og andre kan søke på denne. I fjor var vi i kontakt med Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet om dette, men siden har lite eller ingenting skjedd. I april skrei vi et brev til flere myndigheter og sentrale politikere om dette. Her gjengir vi de svara vi har fått så langt:

– Klima- og miljødepartementet, 14.05.2024
– Miljødirektoratet, 29.04.2024
– Sametinget, 26.06.2024